Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Психолого-педагогічні умови розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку

Реферат Психолого-педагогічні умови розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку

Зміст


Введення

Глава I. Теоретичні основи проблеми дослідження

1.1 Характеристика мислення дітей старшого дошкільного віку

1.2 Дидактична гра як педагогічна умова розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку

1.3 Розвиваюча середу як педагогічна умова розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку

1.4 Міжособистісні відносини з однолітками як психологічна умова розвитку мислення дітей в старшому дошкільному віці

Висновки по першому розділі

Глава II. Дослідно-експериментальна робота

2.1 Завдання, зміст, результати констатуючого етапу експерименту

2.2 Проект Розвиток мислення дітей старшого дошкільного віку

2.3 Зміст і результати пошукового етапу експерименту

2.4 Методичні рекомендації вихователям з розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку

Висновки по другому розділі

Висновок

Список використаної літератури

Програми


Введення


Дошкільне дитинство - це пора життя, коли перед дитиною відкривається навколишній світ людської дійсності. У своїй діяльності, насамперед у своїх іграх, дитина опановує предметним світом. Гра є провідним видом діяльності в дошкільному дитинстві. Саме в грі у дошкільнят удосконалюються і розвиваються такий психічний процес як мислення.

Проблема розвитку інтелектуальних здібностей актуальна і на сучасному етапі психологічних знань.

Соціокультурні, економічні та інші перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, припускають оновлення змісту освіти дітей різного віку, включаючи і систему освіти дошкільнят. Пошук нових варіантів освіти, орієнтованої на розвиток розумових здібностей, актуалізують увагу вчених і педагогів-практиків до процесів розвитку мислення. Розвинуте мислення дозволяє людині вільно орієнтуватися в навколишньому світі, продуктивно і результативно здійснювати діяльність.

Необхідність розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку в першу чергу обумовлена ??тим, що діти готуються до вступу в школу. Вже з першого класу вони почнуть вивчати складну для них шкільну програму, в яку включені початкові елементи логіки, і дітям з нерозвиненим абстрактно-логічним мисленням складно буде засвоїти нові знання.

Таким чином, недостатня сформованість розумових прийомів знижує ефективність навчання, уповільнює розвиток пізнавальних процесів.

Але практична робота показує, що цілеспрямованому формуванню прийомів мислення дошкільників у процесі освітньої діяльності приділяється недостатньо уваги в дошкільній освіті. Недостатньо часто використовуються можливості гри, а саме гра як провідний вид діяльності стимулює розумовий розвиток дошкільника, створює умови для розвитку мислення.

Виникає протиріччя між необхідністю розвитку мислення дошкільників в освітньому процесі, з одного боку, і недостатньою розробленістю змісту педагогічної роботи на основі реалізації психолого-педагогічних умов у вирішенні цього завдання в ДОП, з іншого боку.

З даного протиріччя виникає проблема: яким чином побудувати систему педагогічної роботи з розвитку мислення старших дошкільників на основі реалізації необхідних психолого-педагогічних умов.

Враховуючи все вище сказане, можна вважати тему Психолого-педагогічні умови розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку актуальною.

Проблемами психічного розвитку у вітчизняній віковій психології і в педагогічній практиці займалися багато вчених: Л.С. Виготський, П.П. Блонський, С.Л. Рубінштейн, А.Н. Леонтьєв, В.В. Давидов, Л.В. Занков, Д.Б. Ельконін, В.С. Мухіна, Л.І. Божович та ін.

Об'єкт дослідження : мислення дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження : процес розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку.

Мета дослідження: узагальнити і частково апробувати психолого-педагогічні умови розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку.

Завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження.

. Провести констатуючий етап експерименту.

. Розробити проект Розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку .

. Провести пошуковий етап експерименту.

. Розробити методичні рекомендації вихователям з розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку...


сторінка 1 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з руховими ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з порушення ...
  • Реферат на тему: Розвиток образного мислення у дітей старшого дошкільного віку в умовах взає ...
  • Реферат на тему: Розвиток логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку засобами дида ...
  • Реферат на тему: Особливості взаємозв'язку процесів мислення та спілкування у дітей стар ...