Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з руховими порушеннями

Реферат Особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з руховими порушеннями

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти вивчення особливостей розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з руховими порушеннями

1.1 Сучасний стан проблеми мислення

1.2 Психологічні характеристики мислення

1.3 Особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з руховими порушеннями

Глава 2. Експериментальне вивчення особливостей розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з руховими порушеннями

2.1 Завдання, методи та організація дослідження

2.2 Аналіз результатів констатуючого експерименту

Висновок

Список використаної літератури

ПрограмиВведення


Старший дошкільний вік відіграє особливу роль у психічному розвитку дитини: в цей період життя починають формуватися нові психологічні механізми діяльності та поведінки. У даному віці відбуваються багато новоутворення та закладаються основи майбутньої особистості. Причиною таких змін є диференціація у свідомості дитини її внутрішнього і зовнішнього життя, що безпосередньо позначається на розвитку особливостей мислення.

Формування мислення у дітей відбувається в основному за допомогою процесу навчання і в Залежно від того, в якій системі знань реалізується весь зовнішній і внутрішній досвід дитини, стоїть і те, яким психічним апаратом розчленовується, аналізується, зв'язується, обробляється його зовнішній і внутрішній досвід. Мислення дитини перебудовується і піднімається на новий щабель у міру того, як у процесі навчання дитина опановує системою знання різних "Предметів", яка укладає узагальнений досвід, накопичений людством, і зовсім по-іншому розчленовує своє утримання, ніж воно розчленоване в сприйнятті. На емпіричної основі цього досвідченого знання формується "Розумова" розумова діяльність. Вона характеризує наступний етап у розвитку мислення, за яким слід найвищий ступінь "Розумного", теоретичного мислення. p> У педагогічної психології є багато досліджень, присвячених вивченню мислення дітей, процесу засвоєння знань, встановленню психологічних закономірностей цього процесу. Багато дослідників справедливо визнають самостійність мислення показником ефективності проведеного ними виховного впливу. Але, на жаль, вивчення особливостей розвитку мислення у дітей з руховими порушеннями ще не стала предметом глибокого психологічного аналізу.

Актуальність зумовила вибір теми дослідження В«Особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з руховими порушеннями В».

Розробленість проблеми: на сьогоднішній день ступінь вивченості особливостей розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з руховими порушеннями в вітчизняної та зарубіжної психології вивчена недостатньо.

Найбільший внесок внесли роботи таких дослідників як Блонського П.П., Божович Л.І., Венгера А.Л., Виготського Л.С., Гальперіна П.Я., Зіньківського В.В., П.В. Кузнєцова, Корнілова Ю.К., Матюгіна І.Ю., Мухіної В.С., Піаже Ж., Реана А.А., Рубінштейна С.Л., Тихомирова Л.Ф., Ельконіна Б.Д. та ін

Однак, незважаючи на велику кількість наукових досліджень з даної проблеми, наше дослідження внесе у висвітлення досліджуваної проблеми певний матеріал, що має пізнавальну цінність. Ми вносимо в цей аспект, щось нове, своє. p> Мета дослідження: виявити особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з руховими порушеннями.

Об'єкт дослідження: мислення у дітей з руховими порушеннями.

Предмет дослідження: особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з руховими порушеннями

Гіпотеза дослідження є припущення про те, що дітей старшого дошкільного віку з порушенням мови переважає наочно-образне мислення, над словесно-логічним.

Завдання дослідження:

1) висвітлити і проаналізувати наявні теоретичні і емперіческіх дані, що стосуються вивчення мислення в працях зарубіжних і вітчизняних дослідників;

2) розглянути психологічні характеристики мислення;

3) виявити особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з руховими порушеннями.

Методи дослідження: в ході нашого дослідження була використана комплексна методика дослідження, що включає в себе: спостереження, бесіди та констатуючий експеримент. Статистичний аналіз. У процесі дослідження, ми використовували такі методики:

1) тест Равенна, для визначення наочно-образного мислення;

2) методика дослідження словесно-логічного мислення, за Е.Ф. Замбацявічене, на визначення рівня словесно-логічного мислення.

Організація дослідження: Експериментальне дослідження було проведено в ДНЗ № 44, м. Новочебоксарськ. У ньому брали участь 20 дітей, у віці від 5 до 6 років. p> Курсова робота відповідає логіці, змістом і результатами дослідження і складається з вступу, двох розділів, висновків, бібліографічного списку і додатків.Глава 1. Теоретичні аспекти ...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з порушення ...
  • Реферат на тему: Психолого-педагогічні умови розвитку мислення дітей старшого дошкільного ві ...
  • Реферат на тему: Вплив казки на вдосконалення словесно-логічного мислення у дітей старшого д ...
  • Реферат на тему: Особливості взаємозв'язку процесів мислення та спілкування у дітей стар ...
  • Реферат на тему: Розвиток логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку засобами дида ...