Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Формування основ дослідницької діяльності учнів у процесі навчання хімії

Реферат Формування основ дослідницької діяльності учнів у процесі навчання хімії
Курсова робота

Тема: «Формування основ дослідницької діяльності учнів у процесі навчання хімії»


Зміст


Введення

. Формування основ дослідницької діяльності учнів як педагогічна проблема

. Особливості організації навчально-дослідницької діяльності учнів у процесі навчання хімії

. Узагальнення досвіду вчителів з організації навчально-дослідницької діяльності учнів на уроках і в позаурочній роботі з хімії

Висновок

Список літератури

дослідницька урок хімія навчальна

Введення


Актуальність дослідження. У інтенсивно змінюється середовищі сучасній людині все частіше доводиться проявляти дослідницька поведінка. Тому в даний час в педагогіці і освітній практиці надзвичайно високий інтерес до природного пошукової активності дитини як найважливішому освітніх ресурсів.

Ця обставина викликала до життя принципове нове для російської освіти явище - дослідне навчання. Дослідницьке навчання засноване на біологічно зумовленої потреби дитини пізнавати навколишній світ. Воно передбачає не часткове використання пошукових методів в освіті, а звернення до принципово іншої моделі навчання, де пріоритетні позиції займає пізнавальна діяльність самої дитини. Головна відмінність дослідницького навчання - активізувати навчальну роботу дітей, надавши їй дослідницький, творчий характер, і, таким чином, передати їм ініціативу в організації пізнавальної діяльності.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати дослідницьку діяльність учнів як засіб розвитку дослідницьких умінь і навичок у процесі викладання хімії, умінь працювати в колективі, групі.

Об'єкт дослідження: навчання хімії в загальноосвітній школі.

Предмет дослідження: організація навчально-дослідницької діяльності учнів у процесі навчання хімії.

Завдання дослідження:

. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури визначити сутність поняття «дослідницька діяльність учнів».

. Виявити особливості організації навчально-дослідницької діяльності учнів.

. Узагальнити досвід роботи вчителів щодо організації навчально-дослідницької діяльності учнів на уроках і в позаурочній роботі з хімії.

Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження:

теоретичні - аналіз методичної та психолого-педагогічної літератури з теми дослідження, аналіз використовуваних у дослідженні понять і виконаних раніше досліджень;

емпіричні - вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, включене спостереження.

Теоретичною базою дослідження з'явилися роботи, присвячені питанням реалізації дослідницького підходу до навчання, а також особливостям організації навчально-дослідницької діяльності (І.А. Зимова, А.Г. Іодко, А.В. Леонтович та ін.), роботи, присвячені вивченню психологічних основ дослідницького підходу до навчання (А. Н. Леонтьєв, А.І. Савенко, А.В. Петровський та ін.), а також роботи, розглядають особливості організації лабораторно-практичних занять з хімії ( О.В. Глазко, Д.М. Жилін, О.С. Зайцев С.Д. Шевченко та ін).

Практична значимість роботи полягають в тому, що використання навчально-дослідницької діяльності учнів дозволяє здійснювати цілеспрямоване, поступальний розвиток креативних сил кожної дитини, його творчого потенціалу, а також формування певних груп вмінь, що дозволяють залучити учнів до розуміння сутності хімічного дослідження.

Апробація результатів. Основні положення та результати проведеного дослідження доповідалися й обговорювалися на IV Міжрегіональної науково-практичної конференції «Інтеграційні процеси в екологічній освіті: сучасні соціокультурні тенденції» (2012 р.).

За темою дослідження опубліковано статті:

. Желонкіна, М.Н. Організація навчально-дослідницької діяльності учнів у процесі навчання хімії/М.Н. Желонкіна, Н. А. Бірюкова//Інтеграційні процеси в екологічній освіті: сучасні соціокультурні тенденції: матеріали IV Міжрегіональної науково-практичної конференції (Йошкар-Ола, 23 листопада 2012 року)/Под ред. С.О. Груніну.- Йошкар-Ола: Марго, 2013. - С. 219-224.

. Желонкіна М.Н.


1. Формування основ дослідницької діяльності учнів як педагогічна проблема


За останні роки в загальноосвітній школі намітилис...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Можливості організації дослідницької діяльності школярів у процесі навчання ...
  • Реферат на тему: Організація дослідницької діяльності учнів у школі на уроках історії
  • Реферат на тему: Визначення педагогічних умов, що сприяють вихованню толерантності учнів у п ...
  • Реферат на тему: Дослідження організації мовленнєвої діяльності учнів на уроках літератури
  • Реферат на тему: Організація навчально-дослідницької діяльності студентів