Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Причини конфліктних ситуацій керівника та вчителя в загальноосвітній школі

Реферат Причини конфліктних ситуацій керівника та вчителя в загальноосвітній школі

Зміст


Введення

. Теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми дослідження особливостей спілкування в управлінні

. 1 Поняття спілкування, його особливості в конфліктних ситуаціях

. 2 Психологічний аспект поняття конфлікту в управлінській діяльності

. 3 Роль особистісних чинників у виборі особливостей спілкування в конфліктній ситуації

. Експериментальне дослідження особливостей спілкування в конфліктній ситуації

. 1 Організація і методи дослідження

. 2 Аналіз та обробка результатів

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Найважливішим питанням в психології управління є проблема конфліктних ситуацій, у які залучені люди в процесі своєї життєдіяльності. І ні для кого не секрет, що в будь-якому об'єднанні людей обов'язково існують розбіжності, часом, переростають у конфлікт.

Проте, подолання виникають у цій галузі конфліктів неможливо без урахування особливостей спілкування, індивідуальних відмінностей у відносинах з персоналом, особистісних якостей конфліктуючих управлінців.

Практика психологічного консультування найбільших організацій за останні п'ять років свідчить про серйозне стратегічному повороті управлінських підходів у бік посилення уваги до людської, насамперед, культурно-комунікативної складової. А це вимагає комплексного розгляду сфери управління в цілому. При цьому найважливішим аспектом аналізу стає уявлення про особливості спілкування, які вибирають учасники управлінської діяльності в конфліктних ситуаціях в організаційно-управлінському контексті функціонування і розвитку організації.

Завдяки роботам Васюткова Б.А., Курошевой Г.М., Критського М.М. та ін. нам відомо, що істотним елементом міжособистісного спілкування, що впливає на зниження конфліктності в управлінській діяльності, є індивідуальні особливості особистості [1].

Крім того, останнім часом, також з'явилися роботи, присвячені цій проблемі в працях Добриніна А.І., Дятлова С.А., Коннова В.А., Курганського С.А. та ін. [1].

Незважаючи на найчудовіші наукові досягнення, практика висуває на передній план значення людської особистості і взаємозв'язок лікаря і хворого.

Незважаючи на те, що в інтересах управлінської діяльності робилося і робиться чимало, все ж цього недостатньо, що в черговий раз підтверджує актуальність розглянутої нами проблеми.

Метою дипломного дослідження: визначення взаємозв'язку якостей особистості і особливостей спілкування в конфліктних ситуаціях в управлінській діяльності.

Об'єкт дослідження: якості особистості.

Предмет дослідження: взаємозв'язок якостей особистості і особливостей спілкування в конфліктних ситуаціях в управлінській діяльності.

Гіпотеза: вибір тих чи інших особливостей спілкування в конфліктних ситуаціях в управлінській діяльності, поряд з різними факторами залежить від певних якостей особистості.

Завдання:

Підбір і аналіз наукової літератури по виділеній темі;

Визначення поняття «конфліктна ситуація», її особливості в управлінській діяльності;

Систематизування досвіду досліджень поняття спілкування зарубіжними та вітчизняними психологами, особливостей спілкування в конфліктних ситуаціях;

Аналіз існуючих досліджень з проблем взаємозв'язку якостей особистості і особливостей спілкування в конфліктних ситуаціях в управлінській діяльності;

Підбір психодіагностичних методик, діагностика особливостей спілкування в конфліктних ситуаціях;

Аналіз результатів дослідження, формулювання висновків та написання висновку по даній роботі.

Методологічною основою роботи є загальнонауковий методологічний принцип системної організації психічного (Ананьєв Б.Г., Ломов Б.Ф.);

концептуальні уявлення про закономірності розвитку суб'єкта професіоналізації (Габдреев Р.В., Глуханюк Н.С., Зеер Е.Ф., Климов Е.А.).

Для досягнення поставленої мети було використано комплекс методів дослідження:

Методика діагностики схильності особистості до конфліктного поводження К. Томаса;

Рисунковий тест «Ділові ситуації» Н.Г. Хитрової;

Методика 16-ти факторного вивчення особистості Р. Кеттелла

Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» А.Г. Маклакова і С...


сторінка 1 з 29 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив психодинамічних особливостей особистості на поведінку в конфліктних с ...
  • Реферат на тему: Діагностика особливостей поведінки в конфліктних ситуаціях учнів
  • Реферат на тему: Етика ділового спілкування і її роль в управлінській діяльності
  • Реферат на тему: Вплив особистісних особливостей на спілкування
  • Реферат на тему: Виховання позитивних якостей особистості дитини дошкільного віку в процесі ...