Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник

Реферат на тему: Предмет філософії

Державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти Московської області В«Міжнародний університет природи, суспільства і людиниВ« Дубна В». філія В«КотельникВ» кафедра В«Природних і гуманітарних наукВ» Т. І. Ігнатенко МАТЕРІАЛИ До лекційні заняття З ДИСЦИПЛІНИ В«ФІЛО...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи філософії

КУРС ЛЕКЦІЙ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Навчальний посібник Частина I Передмова автора Навчальний посібник в 2-х частинах у формі курсу лекцій з дисципліни В«Основи філософіїВ» призначено для студентів і викладачів середніх спеціальних навч...
Читати реферат

Реферат на тему: Історія філософії науки

1. Наука як спеціалізоване пізнання. Девіантна наука Існує древо життя і древо пізнання. Дерево життя. Зараз розв. еволюційні теорії пізнання і наших найближчих родичів - тварин - предст. як об'єкт пізнавальної діяльності. Життя - феномен, властивий не тільки людині. Перші поняття - визначити неможливо. Коли ми робимо визначення то ми щось підводимо підставу. А підстави немає. Але можна використовувати синонім - В«буттяВ»...
Читати реферат

Реферат на тему: Світова культура та мистецтво

1. Введення в світову культуру і мистецтво .1 Поняття культури Сучасною наукою культура розуміється як сукупність досягнень людського суспільства в результаті його матеріального і духовного розвитку на певному історичному етапі. Поняття культури включає три важливих аспекти: систему матеріальних і духовних цінностей людства; діяльність людини по створенню цих цінностей; споживання цих цінностей,...
Читати реферат

Реферат на тему: Культурологія як наука

1.Культурологія як наука Культурологія - комплексна наука, предметом вивчення якої є культура як особлива частина життя людського суспільства, її роль і значення в житті як окремих людей, так і суспільства в цілому. Культурологія вивчає передумови і процеси утворення та розвитку тих чи інших явищ матеріальної і духовної сфер життя різних спільнот людей. Культурологія не може обмежуватися поясненн...
Читати реферат

Реферат на тему: Теорія компресорної щаблі

Фур'є теорія зору Людське око влаштований зовсім не як звичайний фотоапарат, таке порівняння дуже сильно не відповідає дійсності. Не схожий він і на сучасний електронний фотоапарат, принципи, на яких побудовано людський зір зовсім інші. Постараємося в цьому розібратися. Для початку уважно розглянемо будову того, що називається сітківкою. Мабуть той, хто її...
Читати реферат

Реферат на тему: Представлення знань в інтелектуальних системах

1. Синтаксис логіки предикатів. Приклади. Перетворення унарних предикатів в бінарні. Приклади Синтаксис логіки предикатів. Приклади Предикатом - мовне вираз, що означає до.-л. властивість або відношення. П., який вказує на властивість окремого предмета (напр., В«зеленийВ», В«теплийВ») Предикатом називається функція, яка повертає логічне значення. За допомогою предикатів часто визнача...
Читати реферат

Реферат на тему: Аудит фінансової звітності

ЗМІСТ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ Тема 1. Сутність аудиту та його роль в умовах ринкової економіки Тема 2. Види аудиту та їх класифікація Тема 3. Нормативно-правове регулювання аудиту в Республіці Казахстан Тема 4. Етичні норми аудиторської діяльності Тема 5. Методичне забезпечення аудиторської діяльності ...
Читати реферат

Реферат на тему: Інформаційні технології управління

Курс лекцій Інформаційні технології управління Бакланов Володимир Миколайович Тема 1. Інформаційні технології в управлінні проектами Софт - управління проектами, ГІСи, електронний документообіг
Читати реферат

Реферат на тему:

...