Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник

Реферат на тему: Основи планування рекламних кампаній

Короткий курс лекцій з дисципліни В«Планування рекламних кампанійВ». 1. В«Основи планування рекламних кампанійВ» . Рекламна кампанія - це система взаємопов'язаних рекламних заходів, що охоплюють певний період часу і передбачають комплекс застосува...
Читати реферат

Реферат на тему: Інфраструктура товарного ринку

1. загальна Характеристика товарного ринку . Сутність ринку та умови його функціонування Ринок - це всякий інструмент або механізм, який зводить разом покупців і продавців (постачальників) конкретного товару або послуг. Відомі також і інші визначення ринку. Найбільш адекватно відображає сутність, зміст ринку визначення, яке трактує ринок як спосіб чи механізм реалізації і придбання товарів і послуг, в якому беру...
Читати реферат

Реферат на тему: Системи автоматичного управління

Курс лекцій з теорії автоматичного управління Системи автоматичного управління Зміст Лекція 1. Загальні відомості про системи управління Лекція 2. Перехідні процеси в САУ Лекція 3. Стійкість лінійних систем САУ Лекція 4.Частотние характеристики систем САУ Лекція 5. Електричні мо...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи організації фінансового підприємства. Фінансові проблеми банкрутства підприємства. Внутріфірмове фінансове планування

Тема 1. Основи організації фінансового підприємства Фінанси підприємства займають провідне місце у відтворювальному процесі та формуванні власних грошових коштів та централізованих фінансових ресурсів держави. Курс фінансів підприємства містить: ) блок теоретичних положень (розкриває сутність та особливості організації фінансів підприємства окремих організаційно-правових форм, сукупних п...
Читати реферат

Реферат на тему: Оптимізація та управління технологічним процесом

Зміст Введення. Місце дисципліни в магістерській підготовці Тема 1. Оптимізація та управління технологічним процесом: вихідні положення 1.1 Сутність оптимізації 1.2 Загальні положення теорії управління технологічними процесами Тема 2. Моделювання як метод дослідження технологічних процесів та отримання оптимальних рішень 2.1 Моделювання як метод нау...
Читати реферат

Реферат на тему: Огляд розвитку, сучасний стан та значення метрології

Конспект лекцій з курсу В«Метрологія та вимірюванняВ» Тема 1 Введення. Основні уявлення метрології Вся практична діяльність людини тісно пов'язана з вимірами. Будь-яке сучасне виробництво неможливе без точного, об'єктивного контролю технологічного процесу. Розвиток науки супроводжується завжди також і прогресом у розвитку засобів вимі...
Читати реферат

Реферат на тему: Навантаження. Розрахунок деталей на міцність. Зрушення, крутіння

1. Надійність машин і критерії працездатності Надійність - властивість обладнання виконувати безвідмовно роботу протягом визначеного терміну експлуатації. Надійність є величиною ймовірнісної, тобто оцінюється ймовірністю безвідмовної роботи. Наприклад, ймовірність безвідмовної роботи P деякої партії машин розраховується за формулою: , де N0 - загальна кількість машин партії; - кіл...
Читати реферат

Реферат на тему: Механізми деформації і дислокації металів

Введення Компетенції - придбання основних знань і вмінь у певній галузі. Основні компетенції: знати: а) метали - кристалічні і аморфні стану; б) кристалічна структура не ідеальна - дефекти структури (дислокації); в) умови пластичної деформації при низьких температурах: В· можливість поява дислокацій;...
Читати реферат

Реферат на тему: Дитяча література

1. Специфіка дитячої літератури. Місце і роль дитячої літератури в сучасному світі і у вихованні дітей Літературні твори, створені спеціально для юних читачів, а також міцно ввійшли в коло їх читання з уснопоетичної народної творчості і з літератури для дорослих, становлять у сукупності дитячу літературу. Будучи органічною частиною духовної культури, вона є мистецтвом слова, і, отже, їй притаманні якості, влас...
Читати реферат

Реферат на тему: Філософія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Установа освіти "Вітебський державний технологічний університет" Філософія Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання Вітебськ
Читати реферат