Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник

Реферат на тему: Технології переробки нафти

Зміст Лекція № 1. Введення в спецкурс. Завдання нафтопереробної і нафтохімічної промисловості. Особливості розвитку нафтопереробної промисловості у світі Лекція № 2. Хімічна природа, склад і фізичні властивості нафти і газоконденсату Лекція № 3. Методи дослідження складу нафти та продуктів її переробки Лекція № 4. Класифікація нафт і нафтопродуктів Лекція № 5. Пр...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи психології та педагогіки

Академія управління при Президентові Республіки Білорусь Система відкритої освіти ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Курс лекцій Мінськ УДК 159.9 (076.6) +37.01 ББК 88 Д...
Читати реферат

Реферат на тему: Основні питання економіки

Економічна сис-ма: поняття, елементи, класифікація ринковий економіка лізинговий У перекладі з грецької "сис-ма" означає якесь ціле, що складається з частин, пов'язаних між собою і утворюють цілісність. У будь-якій економічній системі первинну роль відіграє виробництво укупі з розподілом, обміном, споживанням. У всіх ек-х сис-мах для пр-ва потрібні економі...
Читати реферат

Реферат на тему: Адвокатура і адвокатська діяльність

Введення Дотримання та охорона прав і свобод громадян значною мірою залежить від такого правового інституту, як адвокатура, яка визначає основні принципи діяльності осіб, що здійснюють професійну юридичну допомогу громадянам і організаціям. Юридична допомога адвоката представлена ​​різними правовими засобами, способами, припустимо, консультація, поради, участь адвоката у цивільному, кримінальному, адміністративному справі, складання договор...
Читати реферат

Реферат на тему: Бухгалтерський облік

Тема 1. Введення. Історія розвитку бухгалтерського обліку Мета: Ввести в курс В«теорія бухгалтерського обліку. Визначити сутність і значення обліку. Розглянути історію виникнення та розвитку обліку. Ознайомити з видами господарського обліку. br/> 1. Введення в курс В«теорія бухгалтерського облікуВ» В умовах бурхливого розвитку підприємництва, виникнення нових ...
Читати реферат

Реферат на тему: Архітектура будівель і споруд

Міністерство Освіти і Науки України Донбаська національна академія будівництва і архітектури Кафедра В«Архітектура промислових і цивільних будівельВ» Конспект лекцій з дисципліни Архітектура будівель і споруд Склали: к.т.н., доц. Шамріна Г.В. ст. преп. С...
Читати реферат

Реферат на тему: Довговічність будівельних матеріалів

Федеральне агентство з освіти Саратовський державний технічний університет Довговічність БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Конспект лекцій для студентів спеціальності 290600 (270106.65) В«Виробництво будівельних матеріалів, виробів і конструкційВ»
Читати реферат

Реферат на тему: Підприємство як об'єкт господарювання. Основний капітал. Трудові ресурси. Прибуток і рентабельність виробництва

Тема 1. Підприємство як об'єкт господарювання 1.1 Підприємство як самостійний господарюючий суб'єкт, його завдання та функції, основні ознаки його функціонування Під підприємством розуміється самостійний суб'єкт, який здійснює господарсько-комерційну діяльність, що має на праві власності, господарського відання або оперативного управління відокремлене майно, що відповідає їм за своїми...
Читати реферат

Реферат на тему: Поняття про предприятие та основа его організації. Персонал ПІДПРИЄМСТВА. Оплата праці. Ціноутворення

Тема 1. Поняття ПРО ПІДПРИЄМСТВО ТА ОСНОВИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ .1 Підприємство як особлива форма організації ПІДПРИЄМСТВА Підприємство - засновалося на кооперації форма організації виробництва, что Виступає як економічно відособленій суб'єкт господарювання. p align="justify"> Підприємство як економічна система є основною Ланка, де відбувається безпосереднє Вирішення ОСНОВНОЇ Економічної проблем...
Читати реферат