Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник

Реферат на тему: Правове забезпечення професійної діяльності

КУРС ЛЕКЦІЙ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Навчальний посібник для студентів спеціальності Економіка і бухгалтерський облік по галузях (по галузях) Сорочинська - 201...
Читати реферат

Реферат на тему: Історія політичних і правових вчень

Історія політичних і правових вчень політичний правової вчення мислитель 1. Предмет і методологія історії політичних і правових вчень .1 Предмет і метод історії політичних і правових вчень Історія політичних і правових вчень - наука, яку можна віднести до історико-...
Читати реферат

Реферат на тему: Вивчення особливостей політичної, соціальної та економічної структури регіонів

ЛЕКЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС Регіональна географія Мета: Вивчення особливостей політичної, соціальної та економічної структури регіонів. Запитання: 1. Географічне і геополітичне становище. Територія. 2. Природні у...
Читати реферат

Реферат на тему: Роль історико-психологічного знання в побудові образу психологічної науки

Лекції РОЛЬ ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ У побудові образу ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ЛЕКЦІЯ 1. ТЕМА: ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ, ЙОГО РОЗВИТОК (2 ГОДИНИ) . Предмет і завдання історії психології. Інтерес до психологічного знання проявився вже тоді, коли інтегрована філосо...
Читати реферат

Реферат на тему: Психологія діяльності та навчальний менеджмент

Конспект лекцій з дисципліни В«Психологія діяльності та навчальний менеджментВ» Тема № 1. Поняття, принципи і методи психології Слово психологія в перекладі з давньогрецької означає наука про душу. Існує легенда, згідно з якою грецький бог Ерот полюбив земну дівчину ...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація виробництва та управління підприємством

ЛЕКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Укладач: О.В. Россоха Тема 1. ПРЕДМЕТ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ .1 Сутність організації виробництва. Предмет, зміст і завдання курсу Під організацією виробництва розуміється координація і оптимізація в...
Читати реферат

Реферат на тему: Макроекономіка

ЗМІСТ Тема № 1. Ринок праці, заробітна плата Тема № 2. Ринок природних ресурсів та їх ціна Тема № 3. Ринок капіталу і позичковий відсоток Тема № 4. Ринок цінних паперів Тема № 5. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага Тема № 6. Національний дохід, його розподіл і перерозподіл СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Тема № 1. В«Ринок праці, заробітна платаВ» 1....
Читати реферат

Реферат на тему: Електричні мережі

1. Схеми сільських електричних мереж. Нормативні рівні надійності електропостачання сільськогосподарських споживачів. Об'єкти і обсяг автоматизації .1 Схеми сільських електричних мереж Електричної мережею називають сукупність електроустановок для передачі та розподілу електроенергії, що складається з підстанцій, розподільних пристроїв, струмопроводів, повітряних і кабельних ліній електропер...
Читати реферат

Реферат на тему: Економічна ефективність господарських ЗАХОДІВ в енергетіці

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра ЕКОНОМІКИ, організації та управління підприємствами КУРС лекцій з дисципліни В«ЕКОНОМІКА ЕНЕРГЕТИКИВ» для студентов IV курсу Спеціальності 6.050601 В«Теплоенерге...
Читати реферат

Реферат на тему: Теплотехнічні вимірювання

Теплотехнічні вимірювання 1. Поняття про вимірювання Виміром називається процес отримання досвідченим шляхом числового співвідношення між вимірюваною величиною і деяким її значенням, прийнятим за одиницю порівняння. . Числове значення вимірюваної величини Число, що виражає відношення вимірюваної величини до одиниці вимірювання, називається числовим значе...
Читати реферат