Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Використання англійських композиторів на уроках англійської мови.

Реферат Використання англійських композиторів на уроках англійської мови.

формування в учнів комунікативної компетенції, то є мовної активності. Загальноосвітні завдання покликані закласти основи філологічної освіти школярів; удосконалювати культуру навчання, що проявляється у специфічних комунікативних уміннях: вміння почати розмову, підтримувати його, проявляючи увагу, зацікавленість, завершити розмову. Чимала роль відводиться і виховним завданням. Виховне значення іноземної мови полягає у вихованні в учнів оціночно-емоційного ставлення до світу, позитивного ставлення до іноземної мови, до культури народу, говорить цією мовою. Розвиваючі завдання намічають шляху формування та розвитку мотиваційної та емоційної сфер особистості учнів, ціннісних орієнтирів, готовності до подальшої самоосвіти в іноземній мові [27].

Реалізація перерахованих завдань є необхідною умовою ефективності уроку, тобто досягнення бажаних результатів.


1.2. Специфіка уроку іноземної мови
У уроку іноземної мови особлива специфіка, яку вчитель іноземної мови не може не враховувати. В даний час глобальної метою оволодіння іноземною мовою вважається прилучення до іншої культури і участь у діалозі культур. Ця мета досягається шляхом формування здатності до міжкультурної комунікації. Саме викладання, організоване на основі завдань комунікативного характеру, навчання іншомовної комунікації, використовуючи всі необхідні для цього завдання і прийоми є відмінною особливістю уроку іноземної мови.

Іншомовна комунікація базується на теорії мовленнєвої діяльності. Комунікативне навчання іноземній мові носить діяльнісний характер, оскільки мовне спілкування здійснюється за допомогою "мовної діяльності", яка, в свою чергу, служить для вирішення завдань продуктивної людської діяльності в умовах "соціального взаємодії" спілкуються людей. Учасники спілкування намагаються вирішити реальні та уявні завдання спільної діяльності за допомоги іноземної мови.

Діяльнісна сутність комунікативно-орієнтованого навчання іноземної мови реалізується в умовах гуманістичного підходу до навчання. При такому підході створюються позитивні умови для активного і вільного розвитку особистості в діяльності. У загальному вигляді ці умови зводяться до наступного:

- учні отримують можливість вільного вираження своїх думок і почуттів у процесі спілкування;

- кожен учасник спілкування залишається у фокусі уваги інших;

- учасники спілкування відчувають себе в безпеці від критики, переслідування за помилки і покарання.

При гуманістичному підході до навчання зникають характерні для процесу пізнавальні бар'єри, що знижують мотивацію учнів, спонукають їх до дратівливості.

Гуманістичний підхід передбачає навчання, центрированное на учня Це означає, що вчення, а точніше, взаємодіючі між собою учні є центром пізнавальної активності на уроці.

. Підводячи підсумок вищесказаного, необхідно підкреслити важливість взаємодії і співробітництва учнів, а також мовного завдання для організації комунікативного засвоєння мови. Комунікативне навчання включає формування комунікативної концепції, тобто внутрішньої готовності і здатності до мовному спілкуванню, орієнтує учнів на "входження" в інше культурний простір. Для такого навчання характерні насамперед нетрадиційні форми проведення занять. br/>

1.3. Про підвищення дієвості уроку іноземної мови

Зміст, організація та проведення уроку іноземної мови визначають силу впливу на учнів навчально-виховного процесу.

Для підвищення дієвості уроку іноземної мови в сучасних умовах є багато можливостей.

До перших з них можна віднести навчання школярів прийомам вчення, способам пізнання іноземної мови, настільки необхідне для раціональної самостійної роботи учнів з оволодіння ім. Оволодіння будь-яким предметом взагалі, а іноземним мовою в більшій мірі, можливо лише за умови активної діяльності кожного учня, залучення їх в саму мовну діяльність.

Відсутність у школярів природної потреби і необхідності користуватися досліджуваним мовою в комунікативних цілях створює великі труднощі як для вчителя, так і для них самих. Потреба може виникнути тільки за умови такої організації навчальної діяльності учнів, яка здатна викликати високу мотивацію, що забезпечує не тільки їх активність на уроці, але й зберігає свою воздейственность силу і в позаурочний час. Інтерес до предмета, бажання оволодіти ним залежать більшою мірою від того, яка технологія навчання використовується, як вчить вчитель і як навчаються у нього школярі.

Ретельна підготовка до уроку іноземної мови - це інша можливість підвищити його дієвість.

Оволодіння мовою здійснюється передусім на уроці. Сучасний урок іноземної мови - це складне утворення. Підготовка і проведення його вимагають від вчителя великий витрати творчих сил.

перше, на уроці вирішуються багатопланові завдання. На кожному уроці учні неодмінно повинні отримати "прибавку" до практичного волод...


Назад | сторінка 2 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми уроку як один із способів підвищення ефективності навчан ...
  • Реферат на тему: Удосконалення мовленнєвих умінь старшокласників на уроці іноземної мови в п ...
  • Реферат на тему: Можливості використання інтерактивної дошки на уроці іноземної мови на сере ...
  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми уроку як засіб підвищення мотивації до іноземної мови
  • Реферат на тему: Самостійна робота учнів як засіб розвитку комунікативної компетенції на уро ...