Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Робота над типами тексту на уроках української мови

Реферат Робота над типами тексту на уроках української мови

дається з лінійно розташованої сукупності речень, об'єднаних у тематичність и структурних цілісність, после якої идет Інша цілісність того ж уровня. Найменша реальна одиниця текстом - надфразна єдність.

На рівень реальних одиниць тексту можна поставити такоже период, оскількі ВІН хоч и зберігає за собою статус одного речення, ставити розгалужену синтаксичними композіцію, гармонійно організовані части якої утворюють складних тематичність и структурних цілісність. Ознака реальної одиниці тексту может набуваті ї окреме (Не періодічної структури) речення - если на ньом концентрується особлива увага, вінесене воно в позицию абзацу и має звічайна для надфразної єдності сміслову и структурних автономність. У структурі тексту Повністю реалізується структура абзацу з усіма властівімі Йому смісловімі и формально-граматичний засобими зв язку вісловлень. Абзаци входять у більші за ОБСЯГИ мовленнєві масива, формуючі макроструктуру тексту и забезпечуючі его цілісність помощью дистантно реалізованіх смісловіх и формально-Умовний міжфразніх зв язків. Одиниця тексту в більш масштабному вімірі, в перспектіві усієї его глибино є розділи, підрозділі, глави.

Текст як вища форма, реального віяву комунікатівної сутності мови має свою Мікро- и макросемантіку. Остання формується в результате відповідного розподілу информации на всій его глібіні и складної взаємодії структурних одиниць тексту на семантичності Рівні.

З семантичності и структурною організацією тексту органічно пов'язана его стільова візначеність. Відрізок тексту, більшій чи менший за ОБСЯГИ, структурно и за змістом замкненому, має Певнев свою стільову маркованість, характерізується набором стільовіх ознакой, Які, крім Усього, відіграють ще суттєву роль у забезпеченні цілісності тексту.

Важлива роль в оформленні текстів Належить графічнім засобими - абзацному членуванню, розділовім знаками (у писемності текстовій формі) та інтонації (в усніх формах). Смороду допомагають Забезпечити адекватне загально комунікативні спрямованості, структурну організацію тексту на его Мікро- и макрорівнях [31, c. 45].

Будь-який текст поєднує план змісту и план вираженість. План змісту тексту - це его смисл. План вираженість - мовне оформлення.

Текст по-різному візначається у лінгвістічній науке. Л. Лосєва считает, что це «ПОВІДОМЛЕННЯ у пісьмовій форме, что характерізується смісловою и структурною завершеністю и Певнев ставленого учасника до ПОВІДОМЛЕННЯ» [15, с. 17].

У Н. Кутіної «Текст - це середина елемент схеми комунікатівного акту, якові спрощена можна уявіті у виде трьохелементної структури: автор - текст - читач» [13, с. 9].

Російський дослідник тексту М. Бахтін вісунув положення про безперервній рух текстів у широкому пространстве культури [2, с. 265].

Професор І. Ковалик текст трактується як «писемності чі усний потік, что представляет собою послідовність звукових, графемно елементів у синтаксичних структурах (Речену), Які віражають комплекс пов язаних между собою суджень» [11, с. 7].

У Науковій літературі Термін текст вжівається:

) на Позначення сінтаксічної одиниці, більшої за речення, - складного синтаксичного цілого, - и застосовується Головним чином до Вивчення мови художніх творів;

) на Позначення нового напряму дослідження у лінгвістіці - так званої лінгвістікі тексту.

Стосовно шкільного курсу мови Термін текст вжівається як Позначення відрізку мовлення, что характерізується смісловою и граматичний цілісністю, и розглядається як про єкт АНАЛІЗУ в Першому значенні, что ставити за мету розвіваті в учнів уснея та писемності мовлення [3., с. 3].

Текст як завершенням ПОВІДОМЛЕННЯ про позамовні Зміст будується за моделлю однієї з існуючіх у літературній мові форм повідомлень (функціонального стилю, его різновідів и жанрів). Становлячі собою єдність мовлення и вираженість ним позамовного змісту, текст характерізується передусім Певнев закономірностямі своєї организации.

осмислення структурно-сінтаксічної организации тексту ґрунтується на тому, что ВІН є Свідомо організованім відрізком мовленнєвого процесса. Мовець розгортає свое мнение и закріплює ее в синтаксичних моделях речень та у питань комерційної торгівлі зв язках простих и складних речень відповідно до прийнятя у мові способів вираженість конкретних відношень и зв язків.

Текст діференціюють за формами їх реализации (усній, пісемній). Значний частина текстів Належить до тієї групи, яка может матеріалізуватіся як у писемності, так и в усному варіантах - залежних від ситуации мовлення (тексти публіцістічні, тексти наукові, тексти інформаційні ТОЩО). Є Певна Кількість текстологічніх різновід...


Назад | сторінка 3 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Текст як мовна одиниця. Ознаки тексту
  • Реферат на тему: Вивчення структурно-семантичності аспектів тексту
  • Реферат на тему: Розробка алгоритму роботи синтаксичного аналізатора тексту, а також бази да ...
  • Реферат на тему: Сприймання чужого мовлення, відтворення готового тексту
  • Реферат на тему: Семантичні мережі. Системи аналізу тексту і синтезу мови