Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Українська література на екрані. Використання досвіду кіно в шкільному курсі української літератури

Реферат Українська література на екрані. Використання досвіду кіно в шкільному курсі української літератури

. Отже, Актуальність проблеми зумовлюється поиск НОВИХ Шляхів інтенсіфікації Навчальний процес, піднесення якості літературної освіти, забезпечення НОВИХ можливіть для розвитку особистості и водночас відсутністю спеціальніх наукових праць з окресленої проблеми.

Про єктом дослідження є навчально-виховний процес на заняття з української літератури у школі.

Предмет дослідження - методика использование кінофільмів у процессе Вивчення української літератури в школі.

Мета дослідження Полягає в науковому обґрунтуванні та розробці системи использование кіно на заняття з української літератури для Підвищення якості навчання, розвитку и виховання школярів.

Досягнення мети дослідження предполагает розв язання таких Завдання:

здійсніті теоретичний аналіз проблеми использование аудіовізуальніх ЗАСОБІВ навчання, зокрема навчального кіно, у Науковій літературі;

вівчіті досвід роботи словесніків Із досліджуваної проблеми;

довести значущість использование кіно на уроках української літератури;

Запропонувати науково обґрунтовану систему использование кінофільмів на заняття з української літератури.

Джерелі АНАЛІЗУ дослідження стала література по вопросам педагогіки, психології, кіно- и театрознавства, Теорії и методики української и світової літератури, з дидактики и методики использование аудіовізуальніх ЗАСОБІВ у навчальному процессе, навчальні програми.

У процессе розв язання поставлених Завдання вікорістовуваліся Такі методи як Описова та метод філологічного АНАЛІЗУ.

теоретичністю значення дослідження Полягає в тому, что:

Визначи Зміст кінофільму як засіб Досягнення навчальної мети на матеріалі художніх творів;

науково розроблено теоретико-методичні засади использование кіно во время Вивчення української літератури в школі;

удосконалено процес викладання української літератури помощью кінофільмів художніх творів.

Практичне значення дослідження Полягає у розробленні та впровадженні у практику роботи вчителя-словесника науково обґрунтованої й експериментально перевіреної системи использование відеофільмів художніх творів; у розробці низькі тематичних зайняти. Матеріали дослідження могут буті вікорістані у навчально-виховному процессе всех шкіл, а такоже ураховані во время укладання програм з методики української літератури для філологічних факультетів.

Структура и ОБСЯГИ роботи. Структура курсової роботи зумовлена ??логікою дослідження и складається зі вступления, двох розділів, вісновків, літератури (19 джерел) та Додатків. Загальний ОБСЯГИ роботи - 26 с.Розділ 1. Українська література на екрані


1.1 КІНОСТУДІЯ ім. О. Довженка як провідний осередок українського кіномістецтва


У Українському кіномістецтві є Чимаев художніх фільмів, Які Було Знято за мотивами чі сценаріямі відоміх українських письменників та драматургів. Література - Одне Із джерел збагачення кіно новімі сюжетами та темами. Кіностудії Неодноразово запрошувалі відоміх літераторів для того, щоб Написати Сценарій для кінофільму.

Однією з найвідомішіх студій, яка здійснювала екранізацію творів українських письменників, булу теперішня студія ім. О. Довженка. Ця студія розпочала свою діяльність з документального кіно, но Згідно, з приходом молодих, талановитих кіномітців вона превратилась у осередок художнього кіномістецтва.

З качаном зйомок Першів ж фільмів студія зажила повноціннім, Бурхливий творчим життям. На кіностудію Прийшли талановіті, Вже досвідчені майстри екранах: режисерів - О. Довженка, А. Кордюм, П. Долина, Л. Луков, І. Кавалерідзе, Ф. Лопатинський, І. Савченко; оператори - Д. Демуцькій, Ю. Єкельчік, М. Топчій, Й. Рона, І. Шеккер, О. Панкратьев; літераторі - М. Бажан, О. Корнійчук, Г. Брасюк, В. Охріменко. Це Одразу ж позначілося на кількості и якості творів та на розмаїтті жанрів.

У 1 929 году Було Вже Знято 10 фільмів, среди якіх: перша екранізація твору В.Винниченка «Пригоди півгривні».

У номінації художнього кіно найбільшого Визнання з українських фільмів досягла только «Земля» О.Довженка, коли на Всесвітній віставці у Брюсселі 1958 року 117 провідніх крітіків и кінознавців Із 26 стран світу назвали 12 кращих художніх фільмів усіх часів и народів.1.2 Період становлення Киевськой кіностудії (30-ті - 40-ві роки)


Шлях кіностудії, більш як за сімдесят років Існування, славен діламі ї іменамі тихий, хто закладав основи молодого мисте...


Назад | сторінка 2 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Асоціатівній аналіз на уроках української літератури (за матеріалами творів ...
  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літерату ...
  • Реферат на тему: Вивчення творчості кобзарів та лірніків на уроках української літератури
  • Реферат на тему: Викладання української літератури
  • Реферат на тему: Екологічне виховання на уроках української мови та літератури