Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Робота зі словниками на уроках російської мови як засіб розвитку мовлення школярів

Реферат Робота зі словниками на уроках російської мови як засіб розвитку мовлення школярів

умінь і навичок зв'язного викладу думок. Розвиток зв'язного мовлення передбачає роботу над змістом, побудовою і мовним оформленням висловлювання, яка здійснюється при виконанні спеціальних вправ і при підготовці до викладу і твору. Вона включає формування і вдосконалення умінь аналізувати тему, уточнювати її межі, визначати основну думку, складати план відповідно до нього систематизувати матеріал, правильно відбирати мовні засоби.

Але, незважаючи на наявні розробки в галузі розвитку зв'язного мовлення, існує тенденція до зниження мовного розвитку, оскільки стан мови сучасних школярів не задовольняє поки зростаючим потребам усного та письмового спілкування.

Низький рівень мовного розвитку пояснюється тим, що

інтелектуальний розвиток багатьох школярів не дозволяє сприймати великий обсяг нової інформації, яка спостерігається в лексиці сучасної російської мови (запозичення, неологізми);

трудністю сприйняття матеріалу, неадаптированного до сучасної життєвої ситуації та її тематичної роз'єднаністю;

інтенсивним розвитком аудіо, відео, комп'ютерних технологій, що сприяють отриманню інформації без звернення до літературних (книжковим) джерел;

малий інтерес сучасних школярів до російської мови та літератури, нерозуміння ролі отримуваних знань на даних уроках для майбутнього життя.

Робота з розвитку мовлення включає в себе формування навичок виразного читання. Занять з виразного читання передує і супроводжує робота над розвитком мовного слуху учнів (вміння розрізняти звуки в слові, чітко вимовляти слова, розрізняти ударні і ненаголошені склади, визначати межі пропозицій, підвищувати і знижувати голос, прискорювати темп мови, виділити слово, на яке падає логічний наголос). Дуже важливо домагатися, щоб кожен текст не був прочитаний монотонно, невиразно.

Використовувана в даний час методика спрямована на ознайомлення учнів з різноманітними засобами мови (типами, стилями мови, та ін.), але не на практичне оволодіння ними: невмотивованість дітей, невелика кількість навчальних годин, що відводяться на розвиток мови, недостатній тренінг умінь і навичок призводять до того, що учні зазвичай знають про можливості мови, але не вміють ними користуватися.


1.2 Основні словники сучасної російської мови


За своїм призначенням словники діляться на 2 типу: лінгвістичні (філологічні) та енциклопедичні.

У лінгвістичних словниках пояснюються (тлумачаться) слова та їх значення, представлена ??граматична характеристика слів, вказується їх походження, вживання в мові. У енциклопедичних словниках, які носять довідковий характер, пояснюються предмети, явища, що позначаються словами («Велика радянська енциклопедія», «Енциклопедичний словник», «Коротка літературна енциклопедія», «Медична енциклопедія»). До числа лінгвістичних відносяться тлумачні словники, словники синонімів, словники іноземних слів, фразеологічні, етимологічні, словотворчі, орфоепічні, орфографічні словники. Найважливішими з лінгвістичних словників є тлумачні словники, в яких наводяться приклади вживання слів у мові, розкривається значення слова (пряме, переносне), вказуються походження, граматичні форми, вимову і написання, стилістичні поноси.

У світі створено чимало словників, що дивують своїм обсягом і багатством змісту. Але чи не найвидатніший з них - «Тлумачний словник живої мови» Володимира Івановича Даля. Особливо велике значення словника для російської культури, освіти. Далев словник - це захоплююче читання про російською мовою, його життя, історії.

У сучасній російській мові широко використовується сучасна версія словника. Орфографію російської мови призвели до того варіанту, який вживається зараз. Але деякі слова свідомо залишили без зміни. Звичайно, наприклад «воксал» ми змінили на «вокзал», а наприклад «зверок» на «звірятко» міняти не стали, так як нам здається, що так ясніше можна представити повноту, самобутність і яскравість того рисского мови, який стоїть біля витоків нашої сьогоднішньої розмовної і письмової мови, допомагає зрозуміти походження значення того чи іншого слова, дозволяє зрозуміти, що словник Даля-був і залишається пам'ятником російської словесності з його своєрідністю, стилем і образами, які народжують самі слова і поняття. З цієї ж причини ми залишили деякі застарілі слова.

Тлумачний словник російської мови. Близько 100 000 слів, термінів і фразеологічних висловів" .

Справжній словник є виправленим і доповненим виданням класичного Словника російської мови lt; # justify" gt; Розенталь Дітмар Ельяшевіч: Російська мова. Орфографія. Пунктуація. Орфографічний словник.

Нове видання довідника з російської мови Д. Е...


Назад | сторінка 2 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні поняття культури мовлення. Словник труднощів російської мови
  • Реферат на тему: Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів на уроках російської мови
  • Реферат на тему: Розвиток мовлення молодших школярів за допомогою написання стислого викладу ...
  • Реферат на тему: Словник синонімів сучасної російської мови А.Ю. Кожевникова: наукова та пр ...
  • Реферат на тему: Склад слова і методика його вивчення на уроках російської мови в початковій ...