Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Процес прийняття та види управлінських рішень

Реферат Процес прийняття та види управлінських рішень

я, щоб мати більше часу для накопичення нових фактів. Якщо ж мета повинна бути досягнута негайно, то, зрозуміло, зазвичай не можна відкладати прийняття рішень на невизначено довгий термін. p> Фактори, що розглядаються при прийнятті управлінських рішень

Під факторами, пов'язаними з ресурсами розуміють: [2]

- час;

- грошові кошти;

- виробничі можливості. p> Під виробничими можливостями тут маються на увазі такі різноманітні речі, як наявність матеріалів, деталей, технічне та наукове майстерність, організаційні можливості і т. д. Для інженерних рішень характерно, що без спеціального вивчення або дослідження інформації про істотних сторони таких чинників може виявитися недостатньо повною.

До технічним факторів належать фактори, які безпосередньо пов'язані з інженерним аналізом або виробленням вимог до конструкції. Зазвичай технічні фактори є конкретними і виражаються кількісно. p> Крім ресурсів і технічних факторів, в ході ухвалення рішень важливу роль відіграють чисто людські фактори. Ці фактори висловлюють не тільки вимоги політичної або соціальної доцільності здійснення або досягнення альтернативи, а й вимоги людської етики і моралі. Для прийняття правильного рішення потрібна не тільки технічна компетентність в оцінці ресурсів і технічних факторів, а й облік чисто людських чинників.
Раціональний порядок прийняття управлінських рішень

Перш ніж завдання прийняття рішень прийме форму, піддається аналізу одним з наукових методів, необхідно розглянути велика кількість факторів і виключити багато альтернативи. До цього рішення можна прийняти лише суб'єктивно або шляхом вгадування. Важливо якомога повніше усвідомити обставини, в яких відбувається прийняття рішень. Для цієї мети тут коротко викладається методика перетворення ситуації прийняття рішень до такого виду, коли стає можливим застосування одного з різноманітних наукових методів:

1. Формулюється мета. p> 2. Складається, можливо, більш повний список альтернатив. p> 3. Складається, можливо, більш повний перелік чинників. p> 4. Список розглянутих факторів використовується для зменшення числа альтернатив, при цьому звертається увага на причину виключення кожної альтернативи. p> На, даному етапі можна побачити, що багато альтернативи нереальні. Інші альтернативи можуть стати найвищою мірою недоцільними. Цей процес може бути вкрай суб'єктивним, і в деяких випадках він будується на здогадках. Однак якщо потрібно прийняти рішення, то іншого вибору немає. У побудові цих суб'єктивних здогадів та винесенні суджень про цінності якраз і проявляється мистецтво особи, приймає рішення. Слід пам'ятати, що однією з альтернатив може бути альтернатива взагалі не приймати ніякого рішення в даний момент, поки один, з факторів (наприклад, час) не виключить цю альтернативу зі списку. p> 5. Решта альтернативи використовуються для скорочення списку факторів, частина яких тепер вже можна не розглядати. Інші фактори можуть однаковою мірою ставитися до всіх залишилися альтернативам. br/>

1.2 Сутність процесу прийняття управлінського рішення

Рішення як процес характеризується тим, що він, протікаючи в часі, здійснюється в кілька етапів. У зв'язку з цим тут доречно говорити про етапи підготовки, прийняття та реалізації рішень. Етап прийняття рішень можна трактувати як акт вибору, здійснюваний індивідуальним або груповим особою, яка приймає рішення з допомогу певних правил. p> Рішення як результат вибору являє собою припис до дії (план роботи, варіант проекту тощо).

Рішення є одним з видів розумової діяльності і проявом волі людини. Його характеризують такі ознаки:

- можливість вибору з безлічі альтернативних варіантів: якщо немає альтернатив, то немає вибору і, отже, немає і рішення;

- наявність мети: безцільний вибір не розглядається як рішення;

- необхідність вольового акту керівника при виборі рішення, так як суб'єкт прийняття рішення формує його через боротьбу мотивів і думок.

Управлінські рішення можуть бути обгрунтованими, прийнятими на основі економічного аналізу та багатоваріантного розрахунку, і інтуїтивними, які хоч і заощаджують час, але містять у собі імовірність помилок і невизначеність.

Саме по собі прийняття рішення є компроміс. Приймаючи рішення, необхідно зважувати судження про цінності, що включає розгляд економічних факторів, технічної доцільності і наукової необхідності, а також враховувати соціальні і чисто людські фактори. Прийняти В«правильнеВ» рішення, значить вибрати таку альтернативу з числа можливих, в якій з урахуванням всіх цих різноманітних факторів буде оптимізована загальна цінність. p> Однак найбільш часто при прийнятті рішень проводиться облік як кількісних, так і якісних факторів, які повинні розглядатися одночасно. Є думка, що прийняття рішень по суті є мистецтвом. Це переконання міцно вкоренилося у свідомості багатьох...


Назад | сторінка 2 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Модель прийняття управлінського рішення на основі аналізу управлінських стр ...
  • Реферат на тему: Процес прийняття управлінського рішення
  • Реферат на тему: Особливості впливу особистісних якостей керівника на процес прийняття управ ...
  • Реферат на тему: Моделювання системи підтримки прийняття рішення щодо вибору учасника програ ...
  • Реферат на тему: Особливості впливу керівництва на процес прийняття управлінського рішення