Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розробка програми обчислення коренів нелінійних рівнянь за допомогою методу дотичних

Реферат Розробка програми обчислення коренів нелінійних рівнянь за допомогою методу дотичних





нові концепції програмування:

а) об'єктно-орієнтоване програмування (ООП);

б) уніфікована мова моделювання (UML);

в) спеціалізовані засоби розробки програмного забезпечення;

З усіх об'єктно-орієнтованих мов С + + є найбільш широко використовуваним. Об'єктно-орієнтоване програмування містить кілька нових концепцій, до яких відносяться класи, спадкування і поліморфізм, що становлять основу об'єктно-орієнтованого підходу. p align="justify"> 1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ І СФЕРА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ


За допомогою методу дотичних і розподілу навпіл потрібно відшукати коріння нелінійного рівняння. p align="justify"> Для вирішення даного типу рівнянь потрібно спочатку відокремити корені цього рівняння, знайти якийсь відрізок, на якому лежить цей і тільки цей корінь даного рівняння. Корінь можна відокремити аналітично, або графічно. Після знаходження відрізка, де лежить наближений корінь рівняння, його потрібно уточнити. Для уточнення наближеного кореня використовують деякі методи, наприклад, такі, як метод половинного ділення і метод дотичних (метод Ньютона). p align="justify"> Програмна реалізація рішення такого типу рівнянь, може бути використана в навчальних цілях і в інженерній сфері. Рішення рівнянь є одним із завдань, що найчастіше зустрічаються в практиці інженера. Для економії часу та спрощення розрахунків може бути використана програма вирішення нелінійних рівнянь. Ця програма може застосовуватися і в навчальних цілях, наприклад, для самоперевірки підрахунків. p align="justify"> Процедура підготовки і рішення задачі на ЕОМ досить складний і трудомісткий процес, що складається з наступних етапів:

Постановка завдання (завдання, яке належить вирішувати на ЕОМ, формулюється користувачем або виходить їм у вигляді завдання). Математичне формулювання завдання. Розробка алгоритму розв'язання задачі. Написання програми на мові програмування. Підготовка вихідних даних. Налагодження програми. Тестування програми.

2 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


Всяке рівняння з одним невідомим можна записати у вигляді:


f (x) = 0 (2.1)


Рішенням рівняння (2.1) називається таке значення Х 0 (корінь рівняння), при якому f (x) = 0. Формули для знаходження точного значення коренів відомі тільки для вузького класу рівнянь, наприклад, квадратних і біквадратних, деяких тригонометричних, показових і логарифмічних. На практиці частіше зустрічають...


Назад | сторінка 2 з 12 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Метод Ньютона (метод дотичних). Рішення систем нелінійних алгебраїчних рів ...
  • Реферат на тему: Метод дотичних рішення нелінійних рівнянь
  • Реферат на тему: Приблизне рішення нелінійного рівняння (метод дотичних)
  • Реферат на тему: Рішення нелінійного рівняння методом дотичних
  • Реферат на тему: Розробка програми на мові програмування С + + з використаних об'єктно-о ...