Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Конфлікти, типи конфліктів

Реферат Конфлікти, типи конфліктів

ustify"> Причини конфлікту - це явища, події, факти, ситуації, які передують конфлікту і, за певних умов діяльності суб'єктів соціальної взаємодії, викликають його.

Серед величезної безлічі причин конфліктів, насамперед виділимо так звані загальні причини, які проявляються так чи інакше практично у всіх виникаючих конфліктах. До них можна віднести наступні причини.

Соціально-політичні та економічні причини пов'язані з соціально-політичною та економічною ситуацією в країні.

Соціально-демографічні причини відображають відмінності в установках і мотивах людей, зумовлені їх статтю, віком, приналежністю до етнічних груп та інші

Соціально-психологічні причини відображають соціально-психологічні явища в соціальних групах: взаємини, лідерство, групові мотиви, колективні думки, настрої і т. д.

Індивідуально-психологічні причини відображають індивідуальні психологічні особливості особистості (здібності, темперамент, характер, мотиви і т. п.).

Другу групу причин в нашій класифікації назвемо приватними. Ці причини безпосередньо пов'язані з конкретним видом конфлікту. Тут ми назвемо лише деякі з них:

незадоволеність умовами діяльності;

порушення службової етики;

порушення трудового законодавства;

обмеженість ресурсів;

відмінності в цілях, цінностях, засобах досягнення цілей;

незадовільні комунікації.

Причини конфліктів виявляють себе в конкретних конфліктних ситуаціях, усунення яких є необхідною умовою вирішення конфліктів.

Конфліктна ситуація - це накопичені протиріччя, пов'язані з діяльністю суб'єктів соціальної взаємодії і створюють грунт для реального протиборства між ними.

Співвідношення причини конфлікту, конфліктної ситуації та конфлікту можна виразити у вигляді такої схеми (рис. 2).


В 

Рис. 2. Співвідношення причини конфлікту, конфліктної ситуації і конфлікту

При цьому важливо відзначити, що особливе місце серед факторів, що забезпечують дане співвідношення, займає інцидент, чи привід.

Інцидент - це збіг обставин, що є приводом для конфлікту.

Для вирішення практичних завдань, пов'язаних з аналізом конфліктів та їх дозволом, важливе значення має класифікація конфліктних ситуацій.

Найбільш часто зустрічаються т...


Назад | сторінка 2 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Соціально-психологічні причини військових конфліктів
  • Реферат на тему: Причини конфлікту
  • Реферат на тему: Причини і структура конфлікту
  • Реферат на тему: Причини виникнення конфлікту. Антикризове управління
  • Реферат на тему: Психологічні причини конфліктів підлітка і дорослого