Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Сучасні технології збору, передачі, обробки інформації

Реферат Сучасні технології збору, передачі, обробки інформації

одиться, в силу загального характеру останніх; інформація, що часто є застарілою; методологія та інструментарій, за допомогою яких зібрані дані, можуть не відповідати цілям цього дослідження. У зв'язку з цим, часто кабінетне дослідження доповнюється паралельним проведенням декількох експертних інтерв'ю для підвищення валідності інформації.

Польове дослідження - пошук, збір і обробка даних спеціально для конкретного маркетингового аналізу. Будь-яке польове дослідження грунтується на первинній інформації, іншими словами на щойно отриманих даних для вирішення конкретної досліджуваної проблеми. Основні переваги первинної інформації: дані збираються в суворій відповідності з точними цілями дослідницької задачі; методологія збору даних строго контролюється. Головним недоліком збору польової інформації є значні витрати матеріальних і трудових ресурсів. p align="justify"> Залежно від використовуваних інструментів (методів) збору польової (первинної) інформації дослідження можна розділити на:

Гј кількісні;

Гј якісні.

Найчастіше, практична реалізація маркетингових досліджень вимагає комплексного підходу - спільного використання кількісних і якісних методик.

Кількісні дослідження це основний інструмент отримання необхідної інформації для планування та прийняття рішень у випадку, коли необхідні гіпотези щодо поведінки споживачів вже сформовані. В основі методик кількісних досліджень завжди лежать чіткі математичні та статистичні моделі, що дозволяє в результаті мати не думка і припущення, а точні кількісні (числові) значення досліджуваних показників. На основі результатів кількісних досліджень можна розраховувати необхідні обсяги виробництва, рентабельність, формувати ціну, параметри продукту, знаходити незайняті ніші ринку і багато іншого. Основна заслуга кількісних досліджень в тому, що вони знижують ризик прийняття неправильних рішень і вибору неточних параметрів планування. Впевненість у тому, що і без досліджень все відомо про ринок, часто обертається недостатньо продуманими і недостатньо ефективними діями на ринку і нагадує метод проб і помилок. Кількісні дослідження є найбільш адекватним способом чисельної оцінки:

Гј ємності ринку і структури пропозиції та попиту;

Гј обсягів продажів операторів ринку;

Гј перспектив розвитку продукту;

Гј ефективності різних напрямків діяльності компаній з підтримки і просування продукту;

Гј напрямків розвитку продуктового портфеля і окремих його складових;

Гј ефективності рекламної діяльно...


Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Система маркетингових досліджень. Методика збору і обробки інформації
  • Реферат на тему: Кількісні методи дослідження засобів масової інформації
  • Реферат на тему: Збір первинної інформації при проведенні дослідження
  • Реферат на тему: Поняття журналістської інформації. Спостереження як метод збору інформації ...
  • Реферат на тему: Дослідження мережі передачі інформації на основі стека протоколів ZigBee. ...