Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні розділу "Будівельні та ремонтно-оздоблювальні роботи" у 8 класі на уроках технології за темою "Сучасні методи обробки фасаду будівель"

Реферат Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні розділу "Будівельні та ремонтно-оздоблювальні роботи" у 8 класі на уроках технології за темою "Сучасні методи обробки фасаду будівель"

ustify">. Провести розробку уроку для 8 класу на тему В«Сучасні методи обробки фасаду будівельВ» при вивченні розділу В«Будівельні та ремонтно-оздоблювальні роботиВ». p align="justify"> Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури та додатку. p align="justify"> навчання технологія урок пізнавальний

1. Методичні основи навчання технології учнів середньої ланки в школі


.1 Організаційні форми навчання технології: традиційний урок і пошук альтернативних форм


Чіткого визначення в педагогічній науці понять В«форма організації навчанняВ» як педагогічних категорій поки що немає. За И.Ф.Харламова, В«на жаль, це поняття не має в дидактиці чіткого визначення", і що багато вчених просто обходять це питання і обмежуються буденними уявленнями про сутність даної категорії В». p align="justify"> Ретельний аналіз різних позицій у визначенні даного поняття, зроблений І.М.Чередовим, свідчить про те, що переважна більшість вчених-педагогів дають цьому поняттю занадто загальне визначення. p align="justify"> Приводом до такого висновку послужило визначення цього поняття І.Я. Лернером. Він пише: В«Організаційну форму навчання ми визначаємо як взаємодію вчителя і учнів, регульоване певним, заздалегідь встановленим порядком і режимомВ». p align="justify"> В.К.Дьяченко вважає, що поняття В«форма організації навчанняВ», як і інші поняття дидактики може бути науково обгрунтоване лише за тієї умови, якщо дано наукове визначення основного поняття В«навчанняВ». В«Навчання - це спілкування, в процесі якого відтворюються і засвоюються знання і досвід (в тому числі і досвід творчої діяльності), накопичені людствомВ». p align="justify"> У науці поняття "форма" розглядається як з позиції лінгвістичної, так і з філософської. p align="justify"> У тлумачному словнику С. І. Ожегова поняття "форма" трактується як вид, пристрій, тип, структура, конструкція чого-небудь, обумовлені певним змістом. Форма - це вид ззовні, зовнішнє окреслення, певний встановлений порядок. Форма будь-якого предмета, процесу, явища зумовлена ​​його змістом і, в свою чергу, має на нього зворотній вплив. p align="justify"> В "Філософської енциклопедії" поняття форма визначається так: В«Форма є внутрішньою організацією змісту. Форма обіймає систему стійких зв'язків предмета В». І тим самим виражає внутрішній зв'язок і спосіб організації, взаємодію елементів і процесів явищ як між собою, так і з зовнішніми умовами. Форма володіє відносною самостійністю, що тим більше, чим більшу історію має дана форма. p align="justify"> За І.М.Чередову, стосовно до навчання, форма - В«це спеціальна конструкція процесу навчання, характер цієї конструкції зумовлений змістом процесу навчання, методами, прийомами, засобами, видами діяльності учнів. Ця конструкція навчання представляє собою внутрішню організацію змісту, який в реальній педагогічній дійсності виступ...


Назад | сторінка 2 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Урок - форма організації навчання
  • Реферат на тему: Урок як основна форма організації навчання школярів
  • Реферат на тему: Семінар як форма навчання учнів умінню працювати з різнімі Джерелами ІНФОРМ ...
  • Реферат на тему: Урок як основна Форма навчання
  • Реферат на тему: Проблема визначення Поняття &організаційно-правова форма юридичної особи&