Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Урок як основна форма організації навчання школярів

Реферат Урок як основна форма організації навчання школярів

Введення


Дана робота присвячена дослідженню основної форми навчання технології - уроку.

Актуальність дослідження полягає в необхідності постійного вдосконалення системи і практики освіти, обумовлена ??соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві. Питання підвищення якості навченості і рівня вихованості особистості учня були і залишаються пріоритетними в сучасній методиці викладання.

Реформування шкільної освіти і впровадження нових педагогічних технологій у практику навчання слід розглядати як найважливіша умова інтелектуального, творчого і морального розвитку учня. Саме розвиток стає ключовим словом педагогічного процесу, сутнісним, глибинним поняттям навчання.

Урок - гнучка форма організації навчання. Він включає різноманітне зміст, відповідно до якого використовуються необхідні методи і прийоми навчання.

На уроці організовується фронтальна, колективна та індивідуальна форми навчальної роботи. Різні форми проведення уроку не тільки урізноманітнюють навчальний процес, а й викликають в учнів задоволення від самого процесу праці.

Нетрадиційний урок - одна з таких форм організації навчання і виховання школярів. Ефективність нетрадиційних форм навчання та розвитку добре відома. Такі заняття наближають шкільне навчання до життя, реальної дійсності. Діти охоче включаються в такі заняття, бо потрібно проявити не тільки свої знання, а й кмітливість, творчість.

За допомогою нетрадиційних уроків можна вирішити проблему диференціації навчання, організації самостійної пізнавальної діяльності учнів, фізичного експерименту.

Зниження рівня знань учнів більшою мірою пояснюється якістю уроків: шаблоном, одноманітністю, формалізмом, нудьгою. Багато вчителів шукають різні способи «пожвавлення» уроку, залучення учнів до активної роботи, різноманітності форм пояснення нового матеріалу. Зрозуміло, ні в якому разі не можна відмовлятися від традиційного уроку, як основної форми навчання і виховання дітей. Але додати уроку нестандартні, оригінальні прийоми необхідно для активізації розумової діяльності учнів. Це не заміна старих уроків, а їх доповнення та переробка, внесення пожвавлення, розмаїття, яким підвищують інтерес, сприяючи вдосконаленню навчального процесу. На таких уроках учні захоплені, їх працездатність підвищується, результативність уроку зростає.

Але треба зауважити, що у виборі нестандартних уроків потрібна міра. Учні звикають до незвичайних способів роботи, втрачають інтерес, успішність помітно знижується. Місце нетрадиційних уроків в загальній системі має визначатися самим вчителем у залежності від конкретної ситуації, умов змісту матеріалу та індивідуальних особливостей самого вчителя.

Предмет дослідження: процес традиційного і нетрадиційного навчання на уроках.

Теоретична і практична значущість дослідження визначається можливістю використання отриманих результатів у подальших дослідженнях, присвячених аналізу особливостей методики підготовки та проведення уроків.

Гіпотеза дослідження полягає в наступному: якщо застосовувати на уроках технології різні форми навчання, то це буде сприяти:

формування у дітей таких якостей особистості, як самостійність, колективізм, вміння планувати свою роботу, передбачати результати праці, відповідальності за наслідки своєї діяльності, організаторських і комунікативних схильностей і здібностей;

мотивації підростаючого покоління до ефективної трудової та навчальної діяльності;

підвищення інтересу школярів до навчання;

більш результативному вирішенню завдань освіти, розвитку та виховання особистості учня.

Мета роботи: застосування традиційних і нетрадиційних форм навчання на уроках.

Завдання:

Навчання учнів за допомогою застосування різних форм навчання;

Розробка методики традиційних і нетрадиційних форм навчання учнів на уроках.


Глава 1. Класно-урочна система навчання


. 1 Поняття класно-урочної системи навчання, її суть і історія розвитку


Класно-урочна система навчання - це така організація навчального процесу, при якій учні групуються по класах і основною формою навчання є урок. Зміст навчання в кожному класі визначається навчальними планами і програмами. Уроки проводяться за розкладом, складеним на основі навчального плану. Навчальні приміщення в школі називаються класними кімнатами, навчальними кабінетами, лабораторіями, майстернями.

Класно-урочна система є найважливішим винаходом в дидактиці. ...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка методики нетрадиційних форм навчання учнів молодшої школи на урока ...
  • Реферат на тему: Диференційована технологія навчання як одна з форм пізнавальної організації ...
  • Реферат на тему: Застосування методики особистісно-орієнтованого навчання на уроках дисциплі ...
  • Реферат на тему: Спеціфіка організації Самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання
  • Реферат на тему: Застосування проблемного навчання для активізації пізнавальної діяльності у ...