Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Формування комунікативних стратегій мовної поведінки учнів

Реферат Формування комунікативних стратегій мовної поведінки учнів

прийомів і методів ведення успішної комунікації. Учитель націлений на усвідомлення, засвоєння і, головне, застосування учнями різних стратегій і тактик спілкування. Комунікативні стратегії як запорука успішності партнерства російськомовного і англомовного комуніканта не раз виділяються в наукових роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. Оволодіння і маніпуляція комунікативними стратегіями допоможуть учням уникнути невдач в процесі спілкування в майбутньому. Це і є основними положеннями актуальності обраної мною теми. p align="justify"> Проблема дослідження полягає в методах і прийомах формування комунікативних стратегій мовної поведінки учнів.

Об'єктом роботи є мовна поведінка.

Предмет - формування комунікативних стратегій.

Мета роботи - виявити і обгрунтувати фактори значущості формування комунікативних стратегій.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

. Розкриття поняття "стратегія" в рамках різних сфер людської діяльності.

. Уявити різні підходи до класифікації стратегій.

. Показати актуальність комунікативних стратегій у процесі спілкування.

. Уявити різні типології комунікативних стратегій, тим самим підкреслити важливість теми даного дослідження.

. Проаналізувати ступінь реалізації методичних прийомів формування комунікативних стратегій у вітчизняному та зарубіжному УМК.

Методологічну базу роботи склали дослідження представників різних наук, таких, як методика, педагогіка, філологія, культурологія, лінгвістика, філософія. p align="justify"> У процесі дослідження застосовувалися такі методи: критичний аналіз літератури, вивчення та узагальнення передового досвіду, порівняння і синтез. p align="justify"> Структура курсової роботи включає: вступ, 5 параграфів, висновок, бібліографічний список. Обсяг курсової роботи складає 46 сторінок. Список використаних джерел включає 27 найменувань. br/>

. Характеристика "стратегії" як способу вдосконалення іншомовної комунікативної компетенції


Останнім часом поняття "стратегія" набуло поширення в багатьох науках. Стратегії ефективні в рекламі, навчанні, вивченні, політиці, педагогіці, методиці, засобах масової інформації, економіці, спілкуванні. p align="justify"> Дане поняття увійшло словник з військового лексикону, де воно позначає "планування і проведення в життя генеральної лінії, пов'язаної з основною метою, за допомогою використання та комбінування всіх доступних засобів і методів". Існує безліч визначень "стратегія". Так, наприклад, Д.Браун порівнює стратегії з специфічними "...


Назад | сторінка 2 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення різних стратегій в цілому і зокрема стратегій, застосовуваних у ви ...
  • Реферат на тему: Стратегія і її формування. Види стратегій
  • Реферат на тему: Причини комунікативних невдач в міжкультурної ділової комунікації (в процес ...
  • Реферат на тему: Формування комунікативних універсальних навчальних дій на уроках літературн ...
  • Реферат на тему: Сутність і методи формування маркетингових стратегій