Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Проблема конфлікту в організації та шляхи їх вирішення, роль керівника у стабілізації відносин в колективі

Реферат Проблема конфлікту в організації та шляхи їх вирішення, роль керівника у стабілізації відносин в колективі

ify"> Метою дипломної роботи є вивчення на основі сучасних наукових підходів реальних конфліктів в підприємстві ж.д. транспорту, виявлення способів їх оптимального дозволу і висунення пропозицій щодо вдосконалення управління організаційними конфліктами. Дана мета вимагала вирішення наступних завдань:

· Вивчення ряду літературних джерел, спеціальної літератури, присвячених розгляду конфлікту і на цій основі осмислення власного досвіду професійної діяльності;

· Виявлення в літературі загальнотеоретичних підходів до проблеми конфлікту в організації, їх типізація і спосіб дозволу;

· Опис, аналіз і групування типових конфліктів на конкретному підприємстві;

· Аналіз дій керівників при вирішенні конфліктів за допомогою структурних способів;

· Розгляд міжособистісного конфліктної взаємодії з точки зору вибору стилів;

· Вивчення взаємозв'язку вибору стилів поведінки і нервово-психічних станів особистості.

Об'єкт дослідження: персонал структурного підрозділу Дорожні електромеханічні майстерні служби електропостачання на станції Инская Західно-Сибірської залізниці та конфліктні ситуації в них.

Предмет дослідження: конфліктні взаємодії, особливості виникнення, протікання і способи їх вирішення в робочому колективі.

При написанні роботи нам суттєво допомогли праці вітчизняних авторів - А.Я. Анцупова і А.І. Шипілова, Н.В. Грішиній та інших.

Методологічною основою дипломної роботи послужили праці вітчизняних і зарубіжних вчених в досліджуваній області, матеріали періодичної преси, нормативні документи, аналітичні матеріали.

При написанні дипломної роботи використовувалися такі методи отримання інформації: аналіз вивченої літератури, контент-аналіз документів дороги і підприємства, спостереження, тестування, бесіда. За допомогою експериментального дослідження вдалося визначити віддаються перевага стилі вирішення конфліктів і виміряти рівень нервово-психічної напруги, а також рівень зниженого настрою.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, розбитих на параграфи, висновків, висновків, списку літератури, що включає 68 найменувань, додатків. У роботі є 19 малюнків, 20 таблиць, 7 додатків.Глава 1. Проблема організаційного конфлікту в сучасній зарубіжній та вітчизняній літературі


1.1 Загальнотеоретичні підходи на проблему конфлікту


Перші вітчизняні публікації, присвячені проблемі конфлікту, з'явилися на початку 20-х років. У них проблема конфлікту вперше виділяється як самостійна, в назвах робіт з'являються саме поняття «конфлікт» та його похідні. Кількісний аналіз публікацій за 70 років з моменту виходу першої роботи вітчизняного автора з проблеми конфлікту дав можливість сформувати загальне уявлення про характер друкованих робіт.

Аналіз кількості, характеру та обсягу публікацій з проблеми конфлікту показує, що наука, яка розглядає організаційні конфлікти, існує в Росії з початку 90-х років ХХ століття. На початку 1998 р. в країні захищено 22 докторських і 203 кандидатських дисертації. З 1924 по 1994 рр.. включно опубліковано більше 311 книг, монографій, брошур, 1712 статей у журналах і збі...


Назад | сторінка 2 з 52 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Способи вирішення конфлікту
  • Реферат на тему: Способи вирішення конфлікту
  • Реферат на тему: Посередництво як спосіб врегулювання конфлікту і вирішення проблемних ситуа ...
  • Реферат на тему: Шляхи вирішення соціального конфлікту. Соціальна мобільність
  • Реферат на тему: Особливості роботи заступника командира роти з виховної роботи з адаптації ...