Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Створення мультимедійного навчального посібника технології і методики навчання інформатики

Реферат Створення мультимедійного навчального посібника технології і методики навчання інформатики

fy"> · задовольняти індивідуальним особливостям, і сприяти розвитку пізнавальних інтересів учнів;

· спирається на потреби учнів, їх особистісні інтереси і досягнення;

· існувати можливість розвитку досягнень учнів.

Завдання дослідження:

1. Визначити педагогічні та методологічні умови, за яких електронний підручник стане засобом підвищення успішності учнів.

2. Домогтися формування в учнів пізнавального інтересу до предмета.

. Розробити методику навчального посібника з методики і технології викладання інформатики.

. Запропонувати деякі можливі варіанти реалізації цієї методики.

. Розробити та апробувати відповідні технології.

. Організувати дидактичний експеримент при перевірці ефективності застосування електронного підручника серед студентів вищого навчального закладу.

Наукова новизна:

· Розроблено електронне методичний посібник.

· Виявлено критерії оцінки рівня засвоєння знань учнями при роботі з електронним підручником.

· Досліджено умови і сформовані вимоги при навчанні студентів вищих навчальних закладів за електронним підручником.

Теоретична значимість:

· Узагальнено й систематизовано існуючі підходи до організації роботи з електронним підручником, визначені його місце і роль в системі вищої освіти.

мультимедійний навчальний посібник електронний

· Розглянуто основні особливості організації створення навчального посібника, спрямовані на створення умов для більш ефективного формування вмінь учнів застосовувати знання на практиці.

· Запропоновано нові підходи до побудови змісту роботи на уроці, у розвитку міжпредметних зв'язків та активізації діяльності учнів по застосуванню отриманих знань.

· Сконструйовано зміст електронного посібника моделі, який доведений до рівня конкретних методичних розробок і впроваджений у практику.

Практична значимість:

· Уточнено поняття електронний підручник raquo ;.

· Розроблено рекомендації щодо застосування запропонованої методики.

Апробація дипломного дослідження:

· Обговорення на засіданнях кафедри фізика та інформаційні технології raquo ;.

· Постановка педагогічного експерименту в КСТК міста Кустаная.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку.

У першому розділі розкрито поняття електронного підручника. Розглянуто структуру його змісту. А також застосування електронного посібника при дистанційному навчанні.

У другому розділі розроблені методичні прийоми у навчанні інформатики при використанні електронних підручників. У цій главі також розглянуто аналіз електронних підручників Казахстану і формування пізнавального інтересу учнів при використанні електронних підручників.

У заключній главі розглядається впровадження даного експерименту в навчальний процес. Наводяться методичні рекомендації щодо його підготовки та проведення.

Загальний обсяг дипломної роботи складає _____ сторінок. У роботі представлено 6 малюнків, 4 таблиці, 2 діаграми.

1. Основні відомості про електронні підручниках


Електронний підручник являє собою програмно-методичний комплекс, що забезпечує можливість самостійного освоєння навчального курсу або великого розділу. Підручник являє собою інтегроване засіб, що включає теорію, довідники, задачники, лабораторний практикум, систему діагностики та інші подібні компоненти. У підручниках обучаемому пропонуються і відеофрагменти, що ілюструють ті чи інші процеси, і традиційне виклад тексту зі статичними малюнками та схемами.

Електронний посібник являє собою інтегрований засіб, що виступає як компонент підтримки навчального процесу, що включає теоретичний матеріал, оформлений у вигляді довідника, представлений у вигляді тексту, графіка, або в мультимедійному вигляді. Допустима наявність лабораторного практикуму. Посібник є додатковим засобом до електронного підручника.

Електронний посібник відрізняється від підручника:

немає друкарського джерела;

орієнтоване на вивчення невеликого розділу навчальної дисципліни.

До електронних підручників додаються тренажери...


Назад | сторінка 2 з 30 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Створення електронного навчального посібника
  • Реферат на тему: Розробка електронного навчального посібника &Основи цифрового відеомонтажу&
  • Реферат на тему: Розробка електронного підручника з курсу &Нові інформаційні технології&
  • Реферат на тему: Пізнавальна мотивація учнів в інформаційному середовищі навчального проекту ...
  • Реферат на тему: Розробка навчального стенду &Пристрій і принцип роботи принтера& як засіб п ...