Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Посередництво як спосіб врегулювання конфлікту і вирішення проблемних ситуацій

Реферат Посередництво як спосіб врегулювання конфлікту і вирішення проблемних ситуацій

ристь сильних аспектів її позиції будуть використані для відмови від угоди. Крім того, взаємне визнання сторонами відносної сили позиції опонента обумовлює їх взаємозалежність і полегшує угоду між ними на тій підставі, що конструктивною формою взаємовідносин між сторонами, що мають більш-менш сильні позиції, стає співпраця, а не конфронтація.

Фактор часу. Це важливий аспект процесу посередництва, якому на переговорах слід приділяти велику увагу. Часовий фактор включає:

граничні терміни завершення переговорів. Якщо сторони усвідомлюють свою відповідальність за невдачу переговорів, фактор часу може відігравати серйозну роль у вирішенні конфлікту. Для цього необхідно встановити тимчасові обмеження, в рамках яких сторони повинні дійти згоди. Фіксовані тимчасові рамки необхідні для забезпечення стійкої динаміки переговорного процесу, спрямованої на рух сторін до вирішення конфлікту;

послідовність розгляду питань. Посередник може запропонувати сторонам порізно або спільно скласти список питань для обговорення в порядку пріоритетності. Процес посередництва слід починати з найбільш простого питання і поступово переходити до більш складного. Обговорення важких питань з ініціативи посередника можна тимчасово відкласти і повернутися до них знову у відповідний момент. Ключові питання рекомендується обговорювати і регулювати в останню чергу, тому що цей прийом полегшує загальний угода між сторонами на тій підставі, що після кількох досягнутих між ними угод по менш значущих проблем психологічно легше досягти згоди і по ключовим. Врегулювання ключових питань створює у сторін уявлення про плідну і конструктивному характері переговорів та прийнятих рішень;

строки внесення сторонами своїх пропозицій. Посередник може запропонувати сторонам на переговорах переглянути свою позицію і висунути нову пропозицію протягом певного часу, наприклад до початку нового раунду переговорів. Цей прийом може сприяти також підтримці динаміки переговорів. Посередник може домагатися того, щоб сторони знижували свої вимоги, якщо питання не врегульоване до певного терміну, що, у свою чергу, може допомогти сторонам вийти з тупикової ситуації, якщо вона виникла;

терміни виконання сторонами прийнятих ними зобов'язань. Посередник стежить за тим, щоб остаточне угода включала конкретні терміни його виконання. Можна також запропонувати сторонам встановити «випробувальний» або «контрольний» термін, тобто час, протягом якого сторони могли б оцінити ефективність досягнутої угоди. Зрозуміло, в цьому випадку повинен бути вироблений критерій оцінки такої ефективності. Наприклад, скільки разів протягом місяця з для прийняття остаточного угоди між сторонами знову виникали розбіжності за врегульованими питань.

Інформація про конфлікт, позиціях і інтересах сторін. Збір інформації являє собою один з ключових моментів на етапі підготовки до посередництва. Зібрана інформація повинна, зокрема, стосуватися предмета конфлікту, його причин та історії. Інформація про конфлікт і його учасників носить попередній характер. На думку американських дослідників С. Карпентер і У. Кеннеді1, така інформація необхідна посереднику для того, щоб прийняти рішення про те, наскільки необхідно його участь у врегулюванні конфлікту. Якщо допомога посередника необхідна, то наступним кроком має бути збір повної інформації про конфлікт на поточний момент. Її можна отримати з трьох джерел: прямого спостереження, вторинних джерел, особистих бесід.

Пряме спостереження - це відвідування зустрічей і зборів учасників (сторін) конфлікту, спостереження за їх поведінкою, з'ясування їх думок щодо спірних питань і про протилежну сторону.

Вторинні джерела являють собою протоколи зборів, магнітофонні та відеозаписи подій, наукові дослідження з обговорюваної проблеми, газетні матеріали та ін.

Особисті бесіди найбільш ефективні при правильному виборі респондента та встановленні з ним відносин довіри. Останнє залежить як від суб'єктивних рис учасника бесіди, так і від вибору місця і часу бесіди. Спочатку найкраще проводити бесіди з особами, які безпосередньо не залученими в конфлікт. У цьому випадку у збирає інформацію формується більш об'єктивна точка зору на ситуацію.

Зібрана інформація систематизується і оцінюється за допомогою карти аналізу конфлікту, континууму динаміки конфлікту і резюме аналізу конфлікту.

Карта аналізу конфлікту включає інформацію:

) про сторони, що беруть участь в конфлікті;

) про спірні питання (проблемах);

) про специфічні інтересах сторін;

) про ступінь важливості спірних питань для кожної із сторін: висока, середня, низька (пріоритетність);

) про джер...


Назад | сторінка 2 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Переговори в ситуації конфлікту. Моделі ведення переговорів
  • Реферат на тему: Процес конфлікту. Модель конфлікту
  • Реферат на тему: Проблема конфлікту в організації та шляхи їх вирішення, роль керівника у ст ...
  • Реферат на тему: Лобістська діяльність у США в плані врегулювання арабо-ізраїльського конфлі ...
  • Реферат на тему: Миротворча діяльність ООН з врегулювання конфлікту навколо території Західн ...