Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Заходи адміністративного припинення

Реферат Заходи адміністративного припинення

о припинення;

виявити актуальні питання;

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 31 сторінок машинописного тексту. Кількість використаних джерел складає 19 найменувань.
ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ПО ТЕМІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Адміністративне примус - засіб забезпечення та охорони правопорядку в сфері державного управління. В системі адміністративного примусу, запобіжного заходу займають важливе місце. Під адміністративним припиненням розуміється примусова діяльність органів виконавчої влади, спрямована на попередження і припинення протиправних дій, та профілактику їх повторення.

Застосування заходів адміністративного припинення має ряд особливостей, які вивчаються і досліджуються в роботах різних вчених-юристів.

Адміністративному примусу присвячені дослідження В.А. Ана-Нича, Д.Н. Бахраха, І.І. Веремеєнко, І.А. Галагана, А.А. Дьоміна, Д.М. Демічева, В.Ф. Ермоловича, А.І. Каплунова, В.Р. Кісіна, С.Н. Князєва, Л.В. Коркіна, А.Н. Крамника, В.А. Круглова, Л.М. Рябцева, К.В. Хомича, А.І. Худякова, В.І. Шабайлова, В.Б. Шабанова, А.П. Шергина, В.П. Шіенка та ін. Окремі питання цієї теми вивчалися наступними вченими: Бєльський К.С розглядав окремо питання адміністративних заходів примусу [3], Куракін А.О проблеми застосування заходів адміністративного примусу [11], Старілов Ю.Н проблеми адміністративного припинення [15], Шергін А.П вивчав адміністративне припинення в системі заходів примусу. Однак значна частина цих питань була проведена російськими вченими в радянський період.

Роботи білоруських учених засновані на раніше діючому законодавстві, не відображають специфіку реалізації ОВС адміністративного примусу у сфері ООП, обмежуються пошуком відповідей на окремі спірні питання.РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРИНЕВОЛЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ


Соціальне регулювання знає всілякі, у тому числі й досить екзотичні способи впливу на учасників суспільних відносин, поведінку людей. Але, як це не здасться парадоксальним, всіх їх можна за характером впливу звести в три основні групи: спонукання, спонуки, примусу.

Спонукання - такий метод соціального регулювання, коли вплив звернено до суспільного або індивідуальному свідомості, до громадської чи особистої психології (почуттям, звичкам, словом, до емоцій). Вплив являє собою переконання в корисності, вигідності певної поведінки, організації та характері соціальних зв'язків, розподілі та здійсненні тих чи інших соціальних ролей. Насильство, примус відсутні, діє авторитет (сила авторитету, а не авторитет сили). Такий метод був дуже поширений в регулятивних системах первісного суспільства, в тих ранньокласових і наступних суспільствах, де не було напруження класової, національної боротьби, де суспільство об'єднували загальнонаціональні цінності, ідеали [5, c.125].

Примушування - такий метод регулювання, коли в основі впливу лежить стимулювання, головним чином матеріальне, встановлена ??матеріальна чи інша вигода визначає соціально-необхідне, бажане поведінку. Соціальне регулювання грунтується або на заохоченні в різних формах за відповідну поведінку, або на позбавленні відповідних майнових благ, привілеїв, вигідних умов життєдіяльності.

Нарешті, примус - це спосіб впливу, коли соціально необхідне або бажане поведінку досягається, забезпечується можливістю застосування насильства, заподіяння особам, що відхиляється від встановлених правил поведінки, фізичних чи психічних страждань. Те чи інше стан суспільства при цьому методі регулювання досягається можливістю (загрозою) державного чи громадського примусу, а в необхідних випадках і реалізацією цієї загрози [3].

Зрозуміло, при соціальному регулюванні використовуються або всі методи (відбувається їх переплетення), або їх різні комбінації, поєднання, або є очевидна відокремлений використання окремих методів.

Адміністративно-правове примус - це особливий вид державного примусу, що полягає в застосуванні суб'єктами влади встановлених нормами адміністративного права примусових заходів у зв'язку з неправомірними діями. Воно відіграє важливу роль в охороні правопорядку, має величезне профілактичне значення в боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями.

У більш широкому розумінні адміністративний примус - це система заходів морального, матеріального, фізичного і психічного впливу уповноважених органів на свідомість і волю людей з метою досягнення певної поведінки, суворого дотримання дисципліни та законності у сфері управління [6, c.257].

Безпосереднім об'єктом психічного примусу є...


Назад | сторінка 2 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Види заходів адміністративного примусу
  • Реферат на тему: Загальна характеристика наукових підходів до класифікації заходів адміністр ...
  • Реферат на тему: Заходи адміністративного примусу
  • Реферат на тему: Сутність адміністративного примусу
  • Реферат на тему: Правове регулювання вибору та реалізації заходів адміністративного впливу