Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Імідж лектора і публічного виступу

Реферат Імідж лектора і публічного виступу

удентам записувати питання до лектора по ходу лекції, задавати ж їх наприкінці лекції, не перериваючи лектора.

Дуже важливо, щоб кожен лектор творчо підходив до підготовки та виголошення своєї академічної промови, повніше і ширше використовував свої природні дані, індивідуальні можливості, доречно і вміло застосовуючи теоретичні знання та придбані риторичні навички.

3 План - основа композиції


Для успішної лекції недостатньо вивчити літературу з обраної теми, знайти цікаві відомості, приклади. Потрібно подумати, як розташувати цей матеріал, в якій послідовності його викладати. Перед лектором неминуче виникає цілий ряд питань: якими словами розпочати лекцію, як продовжити її, чим закінчити, як завоювати увагу слухачів і утримати його до кінця. Тому важливо приділити серйозну увагу роботі над композицією лекції.

У теорії ораторського мистецтва під композицією промови розуміється побудова виступу, співвідношення його окремих частин і відношення кожної частини до всього виступу як єдиного цілого.

Організація матеріалу лекції, розташування всіх її частин визначаються задумом лектора, змістом лекції.

Приступаючи до роботі над композицією лекції, необхідно насамперед визначити порядок, в якому буде викладатися матеріал, тобто скласти план.

План - це взаємне розташування частин, коротка програма якого-небудь викладу. Для успіху мовлення важливо протягом думки лектора. На різних етапах підготовки промови складаються різні за метою і призначенням плани. Після вибору теми лекції рекомендуються скласти попередній план майбутньої лекції. Кожна тема вимагає освітлення багатьох питань. З їх переліку і складається попередній план, який вважає більш цілеспрямовано підбирати літературу і відбирати фактичний матеріал для лекції. Як правило, у процесі вивчення літератури, аналізу підібраного матеріалу план може змінитися.

Після того як література вивчена, обдумана тема, зібраний фактичний матеріал, складається робочий план.

При його написанні необхідно не тільки виділити питання по темі лекції, а й відібрати з них найістотніші і основні, визначити в якій послідовності вони будуть викладені. У робочий план включають формулювання окремих положень, приклади, цифровий матеріал, цитати. Коли такий план написаний, легше визначити, які розділи лекції виявилися перевантаженими, затягнутими, які питання слід опустити, чи достатньо фактичного матеріалу і т.д. Це дозволяє усунути недоліки у побудові мови. Робочий план може мати кілька варіантів, тому що в процесі роботи над лекцією він уточнюється, скорочується або розширюється.

Характерна особливість робочого плану, як і попереднього,-цінність його для самого лектора. У нього лектор може включити окремі фрази, слова, зауваження, посилання на чиї-небудь авторитетні висловлювання з даного питання. Якщо цей план відноситься до першої лекції, то треба завжди в нього включати питання про історії розвитку науки, з якої читається курс лекцій.

На основі робочого плану лектору рекомендується скласти основний план, що включає питання, які будуть висвітлюватися на лекції. Він пишеться не стільки для лектора, скільки для студентів, щоб полегшити їм процес сприйняття мови.

За структурою плану бувають прості і складні.

Простий складається з декількох пунктів, що відносяться до основної частини лекції. Простий план можна перетворити на складний, для чого треба його пункти розбити на підпункти. У складному плані виділяють також вступ, головну частину, висновок. План повинен бути логічно витриманим, послідовним, з природними переходами від одного пункту до іншого. Стандартних, однакових планів навіть по одній і те ж теми не існує. Особливо це відноситься до гуманітарних наук, економіці і всім тим, які вимагають переробки величезної кількості словесного матеріалу. Тут багато що залежить від смаків і рівня освіченості лектора. p> Формулювання пунктів основного плану повинні бути гранично чіткими і ясними. На мій погляд, краще, якщо план буде написаний на дошці до приходу студентів. Це злегка економить час лекції дає можливість, проконтролювати, чи пишуть студенти конспект лекції, заспокоїться, зосередитися, увійти в форму. До складовим елементам композиції ще з античності відносять вступ, головну частину, висновок. Кожна частина має свої особливості, їх треба враховувати ще на етапі підготовки до лекції. Вони обумовлені специфікою сприйняття мовного повідомлення: експериментами доведено, що найкраще засвоює і запам'ятовується те, що сказано на початку або в кінці лекції.

У психології це пояснюється дією В«закону краюВ»

Основні розділи плані можуть ділитися на більш дрібні питання. Тоді кожен розділ плану можна представити в розгорнутому вигляді (нехай розглядається Тема2 розділ 3)

2.3.__________________

2.3.1._________________

а) ____________________

б) ____________________

...


Назад | сторінка 3 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Економіка інновацій лекції
  • Реферат на тему: Педагогічні функції уроку (лекції)
  • Реферат на тему: Застосування методу проблемної лекції у вищих навчальних закладах
  • Реферат на тему: Естетичні погляди І.А. Бродського (на матеріалі нобелівської лекції 1987 р ...
  • Реферат на тему: Бізнес-план як комплексний план розвитку підприємства