Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия

Реферат на тему: "Щоб душа була жива ..." (по сторінках роману Ф.М. Достоєвського "Злочин і кара")

Розробка уроку з російської літературі Тема уроку : В«Щоб душа була жива ...В» (по сторінках роману Ф.М. Достоєвського В«Злочин і покарання В») Мета уроку : Закріплення, узагальнення вивченого матеріалу за романом Ф.М. Достоєвського В«Злочин і караВ» Завдання уроку: - розвивати логічне мислення, вміння порівнювати, узагальнювати, зіставляти, доводити і аналізувати - донести думку про вищої цінності людської особи...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи культурології

Курс лекцій Основи культурології В  Курс лекцій В«КультурологіяВ» призначеня для студентов Економічних спеціальностей, вісвітлює основні Терміни та Поняття культурології - науки про сутність, закономірності Існування та Розвиток культури, способу опанування нею. Наведіть теоретичний виклад Положень и концепцій культурології, розглядаються Поняття В«культураВ», прототип культури, питання Щодо природи и сутності культури, Властивості культурних форм, Тенденц...
Читати реферат

Реферат на тему: Культурологія. Українська та зарубіжна культура

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КУРС Лекцій з навчальної дісціпліні "Культурологія. Українська та зарубіжна культура " Павленко Вікторія Вікторівна КИЇВ - 2008 ЗМІСТ Тема 1 . Поняття Культура і культурології та складові Культура і куль...
Читати реферат

Реферат на тему: Історія і теорія культури

Міністерство освіти Російської Федерації Державне освітня установа вищої професійної освіти Таганрозький державний радіотехнічний університет МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ за курсом В«КультурологіяВ» Для студентів усіх спеціальностей Таганрог 2003 ББК 87.66я73 Рецензент Титаренко І.М., кандидат ...
Читати реферат

Реферат на тему: Людина як суб'єкт культури

Людина як суб'єкт культури Слово В«Суб'єктВ» і похідні від нього форми походять від лат. subject, яке можна перекласти як В«лежить внизу, що знаходиться в основі, який виступає фундаментомВ» (Від sub - під, jack В»- кидаю, кладу підставу, встановлюю). p> Сьогодні і в повсякденній практиці, і в гуманітарному знанні, у тому числі в культурології, під ним мається на увазі носій предметно-практичної діяльності або пізнання, джерело і агент активності, спрямованої...
Читати реферат

Реферат на тему: Українська культура у Другій половіні ХVII-XVIII століття

Лекція УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У Другій ПОЛОВІНІ ХVII - XVIII СТОЛІТТЯХ В  План В  1. Соціально-культурна Ситуація на українських землях у ЕПОХА бароко. Іван Мазепа у творенні культури 2. Освіта. Києво-Могилянська академия - культурно-освітній центр 3 . Антропологічна спрямованість Григория Сковороди ...
Читати реферат

Реферат на тему: Семіотика кіно

В«Смуток кіноВ» 1. Народження кінематографа 2. Епоха німого кіно 3. Період звукового кіно 4. Технічні особливості кінематографа 5. Цифровий кінематограф 6. Виразні кошти кіно 7. Жанри кіно 8. Семіотичний аналіз фільму В«МатрицяВ» Список використаної літератури 1. Народження кінематографа Кінематограф галузь людської діяльності, що полягає у створенні рухомих...
Читати реферат

Реферат на тему: Робота з твором мистецтва

Державне освітня установа середньої професійної освіти В«Пермський педагогічний коледж № 1 В» Методичні рекомендації (на допомогу студенту при підготовці до семінарів) по світовій художній культурі Робота з твором мистецтва Для спеціальності 050148 В«Педагог додаткової освітиВ» (Середня професійна освіта за програмами поглибленої підготовки)
Читати реферат

Реферат на тему: Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

Лекція модернізм У українській КУЛЬТУРІ КІНЦЯ ХІХ - початку ХХ ст В В  1. Модернізм - система художніх цінностей кінця ХІХ - початку ХХ ст. 2. Соціольно-політичні Обставини в Україні на зламі віків. Український модернізм. Ідейні орієнтації: народніцька та загальноєвропейська. Проблема традіцій та новаторства. Драматургія 3. Модернізм у літературі. Творчість Л.Українки, О.Кобилянської, М.Коцюбинського, В.Стефаника, Б.Леп...
Читати реферат

Реферат на тему: Різноманіття знань про культуру

Зміст Введення Лекція 1. Культурологія що область гуманітарного знання 1. Сутність і призначення культури 2. Різноманіття знань про культуру 3. Культурологія як інтегративна область знання Лекція 2. Оформлення поняття культури в класичній європейській філософії 1. Мислителі античності, середньовіччя і Відродження про культуру 2. Проблема культури у філософії Нового часу 3. Проблема культури в німецькій...
Читати реферат