Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия

Реферат на тему: Функціонально-графічний підхід до вирішення завдань з параметрами

Функціонально-графічний підхід до вирішення завдань з параметрами В  (Слайд 1 -2) Введення Вивчення багатьох фізичних процесів і геометричних закономірностей часто призводить до вирішення завдань з параметрами. Завдання з параметрами викликають великі труднощі. Це пов'язано з тим, що вирішення таких завдань вимагає не тільки знання властивостей функцій і рівнянь, вміння виконувати алгебр...
Читати реферат

Реферат на тему: Теорія і методика навчання математики

Короткий курс лекцій Теорія і методика навчання математики Лекція 1. Предмет методики викладання математики: Теоретичні основи навчання математики Методика в перекладі з грецького В«шляхВ». При вивченні даної дисципліни необхідні розгляду відповідей на найважливіші питання: Навіщо вивчати математику? Кого навчати математики? (Облік вікових, інтелектуальних особл...
Читати реферат

Реферат на тему: Відносне порівняння між сторонами і кутами прямокутного трикутника

Конспект уроку з геометрії для 8 класу середньої загальноосвітньої школи Тема уроку: Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника Цілі: В· освітня : 1) формування умінь і навичок у застосуванні співвідношень між сторонами і кутами прямокутного трикутника, 2) формування умінь працювати з завданням. В· розвиваюча : розвиток пам'яті, мислен...
Читати реферат

Реферат на тему: Ряди Фур'є. Інтеграл Фур'є. Операційне числення

Федеральне агентство з освіти Державне освітня установа вищої професійної освіти Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут ім. Г. В. Плеханова (технічний університет) А.П. Господарик, Г.А. Колтон, С.А. Хачатрян Ряди Фур'є. Інтеграл Фур'є. Операційне числення Навчально-методичний посібник В  САНКТ-ПЕТЕРБУР...
Читати реферат

Реферат на тему: Математичне програмування в економіці

Математичне програмування В  Тема 1. Предмет, Особливості та сфера! застосування математичного програмування в економіці. Класифікація завдань Математичне програмування - математична дісціпліна, яка займається вивченості методів розв'язування, аналізу та Використання завдань Зі знаходження екстремуму Функції на множенні допустимих варіантів Функції. Математичне програмування Використовують при розв'язанні різноманітніх практичних...
Читати реферат

Реферат на тему: Математичне моделювання і розрахунок систем управління технічними об'єктами

Міністерство освіти Російської Федерації Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут ім. Г. В. Плеханова (технічний університет) Математичне моделювання і розрахунок систем управління технічними об'єктами Навчальний посібник САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ...
Читати реферат

Реферат на тему: Математика 3 клас. Кнопочкін П.В. Новікова В.О.

МАТЕМАТИКА Для молодших класів (3класс) Кнопочкін П. В. Новікова В. А. * - Рекомендується для домашнього завдання. + - Завдання, ускладнене або з логічним навантаженням. ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ КЛАС 1УР. 1. Для будівництва будинку взяли 15кг шпаклівки і 14кг цементу. Скільки всього кг будівельного матеріалу взяли? ...
Читати реферат

Реферат на тему: Дослідження функцій і побудова їх графіків

Тема 1. Межа функції Число А називається межею функції при , Що прагнуть до, якщо для будь-якого позитивного числа (> 0) знайдеться таке позитивне число> 0 (залежне в загальному випадку від), що для всіх, не рівних і задовольняють умові xx
Читати реферат

Реферат на тему: Управління товарними лініями і торговими марками

Лекція 11. Управління товарними лініями і торговими марками Товарний знак і його сутність Товарний знак (торгова марка) - зареєстроване у встановленому порядку позначення, присвоєне товару для його відмінності від інших і вказівки на його виробника (підприємство, фірму). Він являє собою малюнок (символ, знак), певне поєднання букв, чисел. Розуміється як засіб індивідуалізації виробника товарний знак розглядається як торгова марка або фірмовий знак. Товарний знак р...
Читати реферат

Реферат на тему: Комерційна діяльність на прайси товарів та послуг

Україна Центральна спілка СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ Укоопспілка Навчально-методичний центр "Укоопосвіта" Комерційна діяльність на прайси товарів та послуг Методичні рекомендації та індівідуальні Завдання для Самостійної роботи студентов кооперативних технікумів и коледжів Київ-2005 Методичні р...
Читати реферат