Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Ділові відносини

Реферат Ділові відносини

Введення


Ділові стосунки - це складний багатоплановий процес розвитку контактів між людьми в службовій сфері. Його учасники виступають в офіційних статусах і орієнтовані на досягнення мети, конкретних завдань. Специфічною особливістю названого процесу є регламентованість, т. Е. Підпорядкування встановленим обмеженням, що визначаються національними і культурними традиціями, професійними етичними принципами. Обов'язковою умовою в процесі ділових відносин є спілкування людей, мною буде розглянута етика ділових відносин на прикладі спілкування, взаємини, тому при грамотному спілкуванні, умінні привернути співрозмовника до себе і залежить кінцевий результат.

Ділові відносини тісно пов'язані із спілкуванням, взаємодією виробничої діяльності - це наймасовіший вид соціального спілкування. Воно являє собою сферу комерційних і адміністративно - правових, економіко - правових та дипломатичних відносин. Нові економічні та соціальні умови спонукали до комерційної та організаторської діяльності широкі маси населення. Ця обставина висунуло на перший план необхідність навчання мовним формам ділового спілкування, необхідність підвищення лінгвістичної компетентності осіб, що вступають у соціально - правові відносини, керівних діями людей.

Лінгвістична компетентність стає в ринкових умовах неодмінним компонентом общепрофессіональной підготовки менеджерів, муніципальних службовців, референтів, керівників усіх рівнів. Ділове спілкування сьогодні проникає в усі сфери суспільного життя. У комерційні, ділові відносини вступають підприємства всіх форм власності, приватні особи. Компетентність у сфері ділового спілкування безпосередньо пов'язана з успіхом або неуспіхом в будь-якій справі: науці, мистецтві, виробництві, торгівлі. Що стосується менеджерів, підприємців, організаторів виробництва, людей, зайнятих у сфері управління, то комунікативна компетентність для представників цих професій представляє найважливішу частину їх професійного вигляду. За характером і змістом відносини бувають формальні (ділові) і неформальні. Ділове відносини - це процес взаємозв'язку і взаємодії, в якому відбувається обмін діяльністю, інформацією і досвідом, який передбачає досягнення певного результату, рішення конкретної проблеми або реалізацію певної мети. В цілому ділове спілкування відрізняється від буденного (неформального) тим, що в його процесі ставляться ціль і конкретні завдання, які вимагають свого рішення. У діловому спілкуванні ми не можемо припинити взаємодію з партнером (принаймні, без втрат для обох сторін). Ділове спілкування можна умовно розділити на пряме і непряме. Пряме ділове спілкування володіє більшою результативністю, силою емоційного впливу і навіювання, ніж непряме, в ньому безпосередньо діють соціально - психологічні механізми.

Актуальність даної теми полягає в тому, що проблемі етики спілкування в бізнесі останнім часом приділяється велика увага. Причина уваги до питань етики бізнесу перш за все пов'язана з економічним збитком, який завдає фірмі неетичну поведінку співробітників і ділових партнерів, а також з екологічним, економічним і соціальним збитком, який наносять громадянам і суспільству в цілому корпорації і окремі підприємці, прагнучи знизити витрати і підвищити свою конкурентоспроможність. Мета роботи - дати поняття етики ділових відносин у спілкуванні, провести аналіз стану ділових відносин у ТОВ Центр Ювелір raquo ;, внести пропозиції щодо вдосконалення ділових відносин в даній організації.1. Етика розпоряджень, заохочень та стягнень, партнерських взаємин


1.1 Поняття етики ділових відносин


Етика - система наукових знань, доказових, обґрунтованих, об'єктивних і загальних, про мораль і моральність. Завдання етики: описати мораль, пояснити мораль і навчити моралі. Етиці ділових відносин останнім часом приділяється все більша увага. Це виражається в збільшенні обсягу навчальних програм в системі вузівської та післявузівської підготовки з відповідних дисциплін (наприклад: етика бізнесу raquo ;, етика та діловий етикет ). Діловий етикет формується під впливом традицій і певних сформованих історичних умов конкретної країни. Діловий етикет - це норми, що регламентують стиль робіт, манеру спілкування між фірмами, імідж бізнесмена і т.д. Етика підприємництва не може виникнути за суб'єктивним бажанням. Її формування - складний і тривалий процес. Умовами формування її є:

· політична та економічна свобода,

· сильна виконавча влада,

· стабільність законодавства,

· пропаганда,

· право.

Ділові стосунки - це складний процес розвитку контактів між людьми в службовій сфері. Ділові відношення тісно пов'яз...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Етикет та етика ділових відносин
  • Реферат на тему: Сучасна етика ділових відносин
  • Реферат на тему: Етика ділових відносин у роботі менеджера з персоналу
  • Реферат на тему: Етика ділового спілкування у сфері готельного сервісу
  • Реферат на тему: Невербальне спілкування в процесі ведення ділових розмов і переговорів