Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Вплив художнього слова на розвиток мови дітей 5 року життя

Реферат Вплив художнього слова на розвиток мови дітей 5 року життя

Курсова робота

Вплив художнього слова на розвиток мови дітей 5 року життя
ЗМІСТ


ВСТУП

. Що таке художнє слово?

. Особливості розвитку мовлення дітей 5 року життя

. 1 Теоретичні основи розвитку мовлення дошкільнят

. 2 Розвиток мови дитини від 4 до 5 років життя

. Як художнє слово впливає на розвиток мови

. 1 Роль художнього слова в працях Флерина Е.А.

. 2 Роль художнього слова у розвитку промови дітей 5 року життя

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВСТУП


Художня література - могутній дієвий засіб розумового морального і естетичного виховання дітей, що надає величезний вплив на розвиток і збагачення мови.

Художнє слово допомагає зрозуміти красу звучної рідної мови, воно вчить його естетичному сприйняттю навколишнього і одночасно формує його етичні (моральні) уявлення. За словами Сухомлинського В.А., читання книг - стежка, по якій умілий, розумний, думаючий вихователь знаходить шлях до серця дитини. Твори літератури дають зразки російської літературної мови. За словами Е.А. Флерина, вони дають готові мовні форми, словесні характеристики, якими оперує дитина. Засобами художнього слова ще до школи, до засвоєння граматичних правил дитина освоює граматичні норми мови в єдності з його лексикою. З книги дитина вивчає багато нових слів, образних висловів, його мова збагачується емоційної і поетичної лексикою. Література допомагає викладати своє ставлення до прослуханого, використовуючи порівняння, метафори, епітети, інші засоби образної виразності, володіння якими в свою чергу, служить розвитку художнього сприйняття літературних творів.

Виховна функція літератури здійснюється особливим, властивим тільки мистецтву способом - силою впливу художнього образу. За словами Запорожця А.В., естетичне сприйняття дійсності являє собою складну психічну діяльність, що поєднує в собі як інтелектуальні, так і емоційно-вольові мотиви. Е.А. Флерина називала характерною рисою сприйняття художнього твору дітьми єдність почуває і мислячого raquo ;. У методиці навчання сприйняття художнього твору розглядається як активний вольовий процес з уявним перенесенням на себе подій, мисленням дією з ефектом особистої участі.

Оволодіння рідною мовою є одним з найважливіших придбань дитини в дошкільному дитинстві, що обумовлює особливу актуальність обраної теми. Саме дошкільне дитинство особливо сензитивно до засвоєння мови. Тому процес мовного розвитку розглядається в сучасній дошкільній освіті, як загальна основа виховання і навчання дітей. Дитині як носію мови необхідна зона мовного розвитку, без якого неможливий повноцінний інтелектуальне зростання. Актуальність досліджуваної теми пов'язана з тим, що в наші дні існує досить багато різних методик і педагогічних шкіл, як продовжують традиції, так і грунтуються на нових технологіях навчання. Тому слід вивчати особливості формування мови і її взаємозв'язок з вихованням дитини. Актуальність обраної теми визначається тим, що завдання вихователя полягає в тому, щоб зробити пасивну мова дитини активною, тобто дати йому можливість не тільки накопичувати враження і образи, але також і в повному обсязі обмінюватися з іншими учасниками спілкування. Іншими словами - дати дитині можливість в мовному спілкуванні бути і адресантом. Обрана тема курсової роботи вельми актуальна в наш час, так як сучасне суспільство щодня стикається з проблемами збагачення мовлення дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з художньою літературою.

Мета дослідження : виявити вплив художнього слова на розвиток мови дітей середнього дошкільного віку.

Предмет дослідження : Розвиток мови дітей 5 року життя

Завдання:

. Вивчити поняття та значення художнього слова для розвитку дитини.

. Розкрити поняття художнього слова, як засіб впливу на розвиток мовлення дитини.

. Вивчити особливості розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку.

Загальнотеоретичні питання розвитку мовлення дітей дошкільного віку розкриті в працях Д.Б. Ельконіна, А.Н. Гвоздєва, Л.С. Виготського та ін. Методологічну основу дослідження склали теорії розвитку дитячої мови К.Д. Ушинського, Є.І. Тихеева, А.П. Усовой, М.М. Алексєєвої, В.І. Яшиній, Ф.А. Сохина, А.М. Бородич; Психолого-педагогічні досл...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дидактична гра як засіб розвитку лексичної сторони мовлення у дітей старшог ...
  • Реферат на тему: Аналіз особливостей розвитку уяви у дітей дошкільного віку за допомогою худ ...
  • Реферат на тему: Розвиток образної мови дітей старшого дошкільного віку засобами народного ф ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку пам'яті дітей старшого дошкільного віку із загальн ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку пам'яті у дітей старшого дошкільного віку з фонети ...