Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Гра як засіб соціалізації і комунікації дітей дошкільного віку

Реферат Гра як засіб соціалізації і комунікації дітей дошкільного віку

Зміст


Введення

РОЗДІЛ 1. Теоретичні проблеми формування соціальних навичок у старших дошкільників у процесі ігрової діяльності

. 1 Соціальний розвиток дітей дошкільного віку

. 2 Гра як провідний вид діяльності дошкільника

. 3 Роль гри в соціалізації особистості дошкільника

ГЛАВА 2. Дослідно-практична робота по формуванню соціально-комунікативних умінь і навичок у старших дошкільників у процесі ігрової діяльності

. 1 Діагностика рівня розвитку соціальних навичок у старших дошкільників

. 2 Формування соціальних навичок у старших дошкільників у процесі ігрової діяльності

. 3 Аналіз ефективності дослідження

Висновок

Список використаних джерел

ДодатокВведення


Дошкільне дитинство - короткий, але важливий, унікальний період життя людини. Людство лише поступово прийшло до усвідомлення самоцінності дитинства, як частини людського життя, а не просто її передодня. У ці роки дитина набуває початкові знання про навколишнє життя, у нього починає формуватися певне ставлення до людей, до праці, виробляються навички і звички правильної поведінки, складається характер.

Те, як складається соціалізація дитини в суспільстві, багато в чому залежить успіх у подальшій його життя. Згідно зі статтею 2 пункта6 наказу від 17 жовтня 2013 року № 1 155 «Про затвердження Федерального Державного освітнього стандарту дошкільної освіти» освітня галузь «Соціалізація» була об'єднана з освітньою галуззю «Комунікація».

Актуальність теми дослідження Соціально-комунікативний розвиток направлено на засвоєння норм і цінностей, прийнятих у суспільстві, включаючи моральні та етичні цінності; розвиток спілкування і взаємодії дитини з дорослими і однолітками; становлення самостійності, цілеспрямованості та саморегуляції власних дій; розвиток соціального та емоційного інтелекту, емоційної чуйності, співпереживання, формування готовності до спільної діяльності з однолітками, формування поважного ставлення і почуття приналежності до своєї сім'ї і до товариства дітей і дорослих в Організації; формування позитивних настанов до різних видів праці та творчості; формування основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі. Метою освоєння освітньої галузі «Соціально-комунікативна» в дошкільному установа є освоєння початкових уявлень соціального характеру і включення дітей в систему соціальних відносин.

Гра основний вид діяльності дітей у дошкільному закладі. У грі дитина розкриває свої здібності, своє відношення до світу до оточуючих. У грі формуються пізнавальні процеси. Гра має моделюючий характер: розігруючи той чи інший сюжет, діти відтворюють (моделюють) взаємини дорослих, поступово переходячи від вичленування зовнішніх предметних дії, характерних для дорослої людини, до вичленовування його відносин з іншими людьми. Центральним елементом гри є роль, яку бере на себе дитина.

Мета дослідження- теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити можливості використання гри як засобу формування соціально-комунікативних умінь і навичок дітей дошкільного віку.

Об'єкт дослідження- соціально-комунікативні навички дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження- гра як засіб соціалізації і комунікації дітей дошкільного віку.

З урахуванням визначення мети в дослідженні були поставлені наступні завдання:

. вивчити роль гри в соціалізації особистості дітей старшого дошкільного віку;

. вивчити особливості спілкування дітей старшого дошкільного віку з однолітками;

. вивчити психолого-педагогічну літературу з проблеми розвитку соціально-комунікативних навичок дітей дошкільного віку;

. виявити особливості міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку з однолітками;

. показати роль гри у формуванні комунікативних навичок дітей старшого дошкільного віку з однолітками;

. проведення ігрової діяльності спрямованої на формування соціально-комунікативних навичок у дошкільників з однолітками.

У своїй роботі ми спираємося на теоретичні та методологічні дослідження: Л.А.Венгер, Г.В.Плеханов, К. Д. Ушинський, Д, Б. Ельконін.

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи: гра дошкільний соціалізація комунікативний

теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження;

методи кільк...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного ...
  • Реферат на тему: Соціально-педагогічні умови формування навичок соціальної взаємодії у дітей ...
  • Реферат на тему: Особливості формування художньо-образотворчих навичок у дітей старшого дошк ...
  • Реферат на тему: Формування співочих навичок у дітей старшого дошкільного віку
  • Реферат на тему: Розвиток комунікативних навичок дітей раннього та дошкільного віку