Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Експериментальне дослідження особливую виховання гуманного ставлені до навколишнього середовища дітей дошкільного віку

Реферат Експериментальне дослідження особливую виховання гуманного ставлені до навколишнього середовища дітей дошкільного віку

Вступ

педагогічний дошкільний виховання гуманного

Актуальність дослідження. Безперечно, Найвищого цінністю на землі є не просто розумна, а в Першу Черга Вихована людина. Саме тому одним Із найголовнішіх людінотворчіх ЗАСОБІВ є виховання. Компетентна, самостійна, відповідальна, з чіткімі ГРОМАДЯНСЬКА позіціямі особистість (Вихована людина) сторицею поверне том, что Було витрачено на ее виховання и навчання. Недаремно Японці стверджують, что безпрограшній бізнес - це вкладання коштів у розвиток ВЛАСНА дітей. Тому споконвічно через Такі Інститути як сім я, культурні та освітні структури, Громадські про єднання ТОЩО, суспільство прагнуло создать належні умови для морального розвитку підростаючого поколение, его гуманістічної спрямованості [6, с. 4].

Дитина як особистість начинает формуватіся самє в дошкільному віці. Визначальності місце у віхованні особистості дитини займає проблема формирование гуманних почуттів. Формування їх почінається з найперш контактів дитини з оточуючімі в сумісній ДІЯЛЬНОСТІ, у спілкуванні. У свою черго, моральна віхованість обов язково спірається на здатність людини до співпережівання, Співчуття и спів Дії з іншою ЛЮДИНОЮ. Виховання последнего є про єктом педагогічного впліву [7, с. 6].

Зважаючі на Актуальність проблеми виховання гуманного почуттів у дошкільніків нами ї Було звертаючись тему експериментально-педагогічного дослідження.

Традиції морального виховання на засідках гуманізму здавна відомі українській педагогіці. Їхні витоки - в давньоруськіх літопісах Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, у філософсько-педагогічних концепціях Г. Сковороди, в кращих Працюю І. Вишенського, П. Могили, Ф. Прокоповича, М. Максимовича, М. Костомарова, Т. Шевченка, К. Ушинського, О. Потебні, Б. Грінченка, І. Огієнка, Г. Ващенка, А. Макаренка, В. Сухомлинського, С. Русової та ін. Фундаментальні Ідеї морального розвитку особистості вісуваліся Л. Віготськім, А. Макаренком, Ж. Піаже, Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинського. Важлива внесок у розвиток теоретичністю и прикладних проблем формирование моральної свідомості, зокрема ее ціннісної, емоційної сфер, внесли праці Л. Артемової, І. Беха, Л. Божович, М. Боришевський, О. Кононко, Н. Монахова, Л. Рувинський, О. Сухомлінської та ін. Питання моральної поведінкі як практичної Сторони моральної свідомості Вивчай І. Каїров, В. Оржеховська, Т. Поніманська, Я. Регіковській, Є. Субботській. Широко відомі праці В. Котирло, С. Ладівір, Ю. Приходько по вопросам виховання у дітей дошкільного віку гуманних почуттів.

Протіріччя. Незважаючі на важлівість и необходимость виховання гуманного почуттів до природи у дітей дошкільного віку на Сучасне етапі, спеціальніх наукових досліджень у Цьом напрямку не проводилося. Як свідчать опитування вихователів ДНЗ, бракує спеціальніх методик, розробок относительно виховання гуманного почуттів до навколишнього середовища у дошкільніків. З Огляду на визначене протіріччя і визначили тему нашого дослідження: «Виховання гуманного ставлені дітей до навколишнього середовища».

Мета дослідження : дослідіті Особливості виховання гуманного ставлені дітей дошкільного віку до навколишнього середовища.

Про єкт дослідження : моральне виховання дошкільніків.

Предмет дослідження : виховання гуманного ставлені дітей дошкільного віку до природи.

Завдання дослідження :

) проаналізуваті психолого-педагогічну літературу з виховання гуманного почуттів дітей дошкільного віку;

) Розкрити Особливостігри віхованні гуманних почуттів в дошкільному віці;

) віявіті Головні аспекти виховання гуманного ставлені до навколишнього середовища дітей дошкільного віку;

) обґрунтувати форми, методи, способи виховання гуманного ставлені до навколишнього середовища дітей дошкільного віку.

Методи дослідження : теоретичні: аналіз, синтез, сістематізація вітчізняної та зарубіжної психолого-педагогічної й методичної літератури; термінологічній аналіз досліджуваніх зрозуміти з метою з ясування сутності виховання гуманного почуттів дітей дошкільного віку; емпірічні: педагогічне спостереження, Бесідам, педагогічний експеримент Із аналізом отриманий даних.

Структура роботи : складається зі вступления, двох розділів, вісновків, списку використаних джерел, Додатків.


1. Виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема


1.1 Проблема виховання гуманних почуттів у дошкільніків в психолого-педагогічній Теорії ...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Експериментальне дослідження Виявлення уровня гуманного ставлені до оточуюч ...
  • Реферат на тему: Виховання морально-патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку
  • Реферат на тему: Психолого-педагогічні умови фізичного розвитку та виховання дітей дошкільно ...
  • Реферат на тему: Формування у дітей дошкільного віку гуманного ставлення до природи
  • Реферат на тему: Теоретичні основи виховання емоційно-позитивного Ставлення до природи у діт ...