Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Формування у дітей дошкільного віку гуманного ставлення до природи

Реферат Формування у дітей дошкільного віку гуманного ставлення до природи

Л.Г. Нісканен, А.В. Прокопова

Сьогодні особливо гостро стоїть питання про моральне, гуманне ставлення людини до світу природи. Це пов'язано із споживчим і часто агресивним ставленням до природи, девальвацією моральних цінностей. Ці та інші негативні тенденції деструктивно впливають на розвивається особистість дитини, в результаті чого у нього виховується прагматичне, антигуманне, а часом і жорстоке ставлення до всього живого. Зі сказаного випливає, що формування моральної, гуманної особистості необхідно починати якомога раніше, вже в дошкільному віці.

Психологи та педагоги відзначають, що дошкільний вік є найбільш сприятливим для розвитку у дітей морально-орієнтованої діяльності в природі (Л.І. Божович, Л.С. Виготський, Н.Ф. Виноградова,

А.В. Запорожець, С.А. Козлова, В.Г. Нечаєва та ін.) У дошкільнят з'являється безкорислива моральна мотивація: вони починають відчувати потребу в прояві добра, турботи про кого-небудь, усвідомлювати обов'язки як перед іншими людьми, так і перед об'єктами живої та неживої природи. Крім того, вони стають здатними розуміти і оцінювати значимість своїх моральних якостей, здійснюваних вчинків.

Природа являє собою багатий матеріал для виховання у дошкільнят гуманізму. Спілкування з нею спонукає дітей до роздумів про цінності всього живого, про відповідальність кожної людини за все, що відбувається з ним. Іноді дитині не просто висловити і проявити гуманне ставлення до дорослого, однолітка, значно легше це зробити у взаємодії з природою, коли дошкільник відчуває себе більш впевненим, сильним, який вміє і знаючим.

У дошкільному закладі педагог має можливість цілеспрямовано формувати у дитини гуманні якості, відслідковувати динаміку змін, що відбулися в його моральній сфері. Слід поволі підводити дошкільнят до того, що необхідно не тільки співчувати об'єктів природи, але й надавати їм посильну, дієву допомогу; важливо сформувати у них розуміння того, що тварини і рослини потребують дбайливого та дбайливому ставленні до них.

Екологічно доцільна поведінка являє собою сукупність знань і активних проявів дитини: інтерес до явищ природи, розуміння специфіки живого організму, його потреб, вміння створювати для нього необхідні умови; бажання емоційно відгукуватися на стан тварин і рослин, їх красу. Звідси випливає, що виховання у дітей дошкільного віку даної поведінки можливо, але воно має здійснюватися системно, через єдність формування позитивних почуттів, знань і навичок морально-орієнтованої діяльності в природі.

Ця діяльність буде ефективною, якщо спиратися на притаманну дошкільнику емоційність, на позитивні почуття до природних об'єктів, які в свою чергу будуть мотивувати дітей на придбання природознавчих знань і на усвідомлене, гуманне поводження в навколишньому світі. З цих позицій особливої ??уваги заслуговує розвиток у дітей таких почуттів, як емпатія, співпереживання, співчуття, так як вони засновані не на раціональному (прагматичному) взаємодії з природою, а на бажанні емоційно відгукнутися на її потреби, надати допомогу, турботу.

Слід враховувати, що взаємодія з природою викликає у дитини яскраві емоційні переживання, прагнення відчувати ці почуття знову і знову. У дошкільника з'являється бажання бути поруч з об'єктами природи, надавати їм посильну допомогу.

Для формування гуманного ставлення до природи необхідно, щоб дитина опанувала системою екологічних знань, заснованих на природнич...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Теоретичні основи виховання емоційно-позитивного Ставлення до природи у діт ...
  • Реферат на тему: Формування гуманного ставлення дітей до природи
  • Реферат на тему: Розвиток у старших дошкільників дбайливого ставлення до природи в процесі п ...
  • Реферат на тему: Механізми формування суб'єктивного ставлення до природи
  • Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами навкол ...