Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Діагностика та методика розвитку музичних здібностей дошкільників у процесі сприйняття музики

Реферат Діагностика та методика розвитку музичних здібностей дошкільників у процесі сприйняття музики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕТОДИКИ дошкільної та початкової освітиКурсова робота

Діагностика та методика розвитку музичних здібностей дошкільників у процесі сприйняття музики


Зміст


Введення

Глава 1. Психолого-педагогічне обгрунтування розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку за допомогою сприйняття музики

.1 Сутність та особливості сприйняття музики. Розвиток музичного сприйняття дошкільнят

.2 Особливості розвитку музичних здібностей дошкільнят у різних видах музичної діяльності

Глава 2. Експериментальне дослідження розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку у процесі сприйняття музики

.1 Діагностика початкового рівня музичних здібностей дітей дошкільного віку

.2 Розвиток музичних здібностей дітей дошкільного віку за допомогою сприйняття музики

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Музика є абсолютно особливий, нічим іншим не замінний шлях пізнання різноманітних відтінків емоційно-чуттєвих станів людини, її переживань, настроїв, будучи одночасно і інструментом пізнання, осмислення і освоєння прекрасного в самій дійсності, краси і глибини людських почуттів, відносин.

Музика переносить нас зі сфери видимості - в сферу почуттів, з області предметних образів - в область безтілесних звуків, з царства зору в царство слуху. Предметом музики стає безпосередньо чутна «життя душі», інтонаційно виражені переживання і почуття людей, укладений в них життєвий сенс.

Активне сприйняття музичних творів здатне задовольняти потребу людей у ??самих переживаннях, які монотонний побут приносить в недостатній кількості. Разом з тим у процесі сприйняття музики можуть хоча б частково задовольнятися такі естетичні потреби, які в сьогоднішніх умовах життя практично нездійсненні. М. Марков стверджує, що підсумком сприйняття музичного твору є перетворення емоційного стану та поведінки людини.

Музика як вид мистецтва відкриває людині можливість пізнавати світ і в процесі пізнання розвиватися. Виховна ефективність музичного впливу таїться в самій специфіці осягнення музики на рівні музичного сприйняття як художнього спілкування, коли в музичному звучанні сприймаються не просто звуки або структурні елементи, а «соціальні почуття людини, і естетичне переживання полягає в співпереживанні, у співчутті вираженою радості чи горю, дружбу або ворожнечі ».

У дитини в процесі сприйняття музичних образів виникає почуття співпереживання, до якого він у своїй повсякденному житті не піднімається і не зможе піднятися. Після завершення контакту з музичним твором дитина повертається в зону своїх емоцій, але вже в якійсь мірі збагаченої. Ця особливість музики дає можливість дитині духовно заповнювати те, що бракує йому в неминуче обмеженою простором і часом життя, компенсувати за допомогою уяви задоволення безлічі потреб. Це було доведено в роботах Н.Б. Берхін, О.П. Радинова, А.Н. Сохор.

Сучасне соціально-економічний і духовний стан нашого суспільства привертає особливу увагу до питань удосконалення дошкільної системи освіти і виховання, покликаної розвивати індивідуальність кожного зростаючого людини. Необхідною умовою подолання спостерігається духовної кризи виступає повноцінне музично-естетичне виховання підростаючого покоління, розвитку основ сприйняття музики.

Проблема формування сприйняття музики знайшла своє відображення в роботах педагогів В.А. Сухомлинського, В.Н. Шацького. Б.В. Асафьева, психологів Б.М. Теплова, Є.В. Назайкин.

Виховні можливості музики - найдавнішого виду мистецтва визнавали багато видатних уми минулого. Значення впливу музики на особистість відзначали античні філософи: Аристотель, Піфагор, Платон. Важливе значення музики у становлення особистості підкреслюють у своїх дослідженнях вітчизняні педагоги Н.А. Ветлугина, О.П. Радинова.

Проблема дослідження полягає в пошуку і розробці умов для успішного формування сприйняття музики дітей молодшого дошкільного віку, як засобу розвитку музичних здібностей. Рішення даної проблеми визначило об'єкт, предмет і мету дослідження.

Об'єктом дослідження є педагогічний процес формування сприйняття музики.

Предметом даного дослідження є зміст і методика розвитку музичних здібностей у молодших дошкільнят.

Мета дослідження: розробка та експериментальна апробація методики розвитку у дітей молодшого дошкільного віку музичних здібностей...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток класифікаційних здібностей дітей старшого дошкільного віку в розді ...
  • Реферат на тему: Розвиток музичного сприйняття молодших школярів у процесі слухання музики
  • Реферат на тему: Педагогічні умови розвитку музичної культури підлітків у процесі сприйняття ...
  • Реферат на тему: Відчуття ритму як засіб розвитку музичних здібностей дітей старшого дошкіль ...
  • Реферат на тему: Розвиток музичних здібностей дітей старшого дошкільного віку за допомогою м ...