Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Використання елементів психологічної діагностики в профільній підготовці школярів

Реферат Використання елементів психологічної діагностики в профільній підготовці школярів

Зміст


1. Використання елементів психологічної діагностики в профільній підготовці школярів як психолого-педагогічна проблема .................... 5

1.1. Сутність психологічної діагностики школярів ................................ 5

1.2. Методи психологічної діагностики школярів ................................... 6

1.3. Психодіагностика в профільній підготовці учнів .............................. 9

1.4. Облік вікових особливостей школярів 10-11 класів при здійсненні

1.5.

2. Розробка елементів психологічної діагностики в профільній підготовці

2.1. Роль і місце розділу в профільної підготовки школярів ................... 15

2.2. Тематичне планування розділу ................................................. ........... 20

2.3. План-конспект уроку з використанням психодіагностики

Список

Введення

Розвиток технічної творчості учнівської молоді розглядається як один з пріоритетних напрямків у педагогіці. Актуальність обраної теми випускної кваліфікаційної роботи та необхідність її розробки обумовлені сучасними тенденціями соціально-економічного розвитку нашої країни, підвищенням ролі людського чинника в усіх сферах діяльності.

Підвищення вимог до наукової та практичної підготовці сучасної людини тягне за собою зростання ролі викладачів і їх відповідальності за підготовку молодого покоління. Діяльність в умовах сучасного виробництва вимагає від кваліфікованого робітника, інженера і техніка застосування найширшого спектру людських здібностей, розвитку неповторних індивідуальних фізичних і інтелектуальних якостей. Це і підтверджує актуальність обраної теми випускної кваліфікаційної роботи, яка робить необхідним облік нашій освітньою системою не тільки сьогоднішніх потреб і можливостей виробництва, але і їх змін в найближчому майбутньому. Необхідно також враховувати експоненціальне наростання науково-технічної інформації (інформаційний вибух) і створення нових технічних засобів, які позбавляють людину від рутинної діяльності в області як фізичного, так і розумової праці. З урахуванням цього, на одне з перших місць в освіті виходить завдання підготовки молоді до творчій праці, розвитку творчих здібностей, що є каталізатором засвоєння нової наукової і технічної інформації, прискорює творчу переробку і генерацію ще більше нових і корисних ідей. Тим самим творчий праця забезпечує розширене відтворення інформації з метою забезпечення безперервного розвитку виробництва і суспільства.

Мета дослідження - виявити ефективність використання методів і прийомів практичної діяльності учнів на уроках технології в 7 класі.

Об'єкт дослідження - навчальний процес в активному методі навчання технології.

Предмет дослідження - розвиток методів практичної діяльності учнів на уроках технології. p> У відповідності з метою були намічені наступні завдання дослідження:

- проаналізувати існуючі в педагогіці підходи до розробки структури методів практичної діяльності на уроках технології в школі;

- визначити роль і місце практичних методів навчання в технології освіти учнів;

- розробити методичні матеріали, дозволяють застосувати метод активного навчання (проблемна ситуація) для формування творчого мислення в учнів на уроках технології;

- експериментально перевірити можливість розвитку практичних методів навчання учнів на уроках технології з використанням розробленої структури спільної навчально-творчої діяльності учнів і викладача.

1. Використання елементів психологічної діагностики в профільній підготовці школярів як психолого-педагогічна проблема

В 

1.1. Сутність психологічної діагностики школярів


Методи навчання - способи спільної діяльності вчителя та учня, спрямовані на вирішення завдань навчання. Існує ряд класифікацій. Найбільш рання - розподіл методів навчання на методи роботи вчителя (розповідь, пояснення, бесіда). І методи роботи учня (вправа, самостійна робота). Але найпоширеніша класифікація - за джерелом отримання знань. І відповідно, виділяють [11, с. 37]:

а) Словесні методи (джерелом знань є усне або письмове слово). До них відносять - розповідь - усне оповідальний виклад змісту навчального матеріалу, пояснення - словесне тлумачення закономірностей, бесіда - ретельно продумана система питань, що служить для підведення учнів до розуміння нового матеріалу, дискусія - заснована на обміні поглядами з певної проблеми, лекція - спосіб викладу об'ємного матеріалу, для старших класів. Робота з підручником і книгою (конспектування, складання плану, тегування, цитування, рецензування). p> б) Наочні методи (джерелом знань є спостережувані предмети, явища, наочні посібники). Наочні мет ділять на 2 групи: 1 - метод ілюстрацій (плакати, картини, карти, замальовки на дошці), 2 - метод демонст...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні розділу "Будіве ...
  • Реферат на тему: Процес використання ігрової технології у навчальній діяльності школярів на ...
  • Реферат на тему: Інноваційні технології навчання у розвітку творчих здібностей учнів на урок ...
  • Реферат на тему: Перевірка ефективності технології підготовки майбутніх учителів початкових ...
  • Реферат на тему: Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках читання чер ...