Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Використання елементів психологічної діагностики в профільній підготовці школярів

Реферат Використання елементів психологічної діагностики в профільній підготовці школярів

рацій (прилади, технічні установки, кінофільм, діафільм),

в) Практичні методи засновані на практичній діяльності учня, цими методами формують практичні вміння і навички. Джерелом знання виступає практична діяльність учнів. До практичних методів відносять: вправи, лабораторні та практичні роботи, експеримент, спостереження. Вправи - багаторазове виконання навчальних дій, з метою відпрацювання умінь і навичок. p> Практична діяльність - реалізація учнями на уроці практичних методів навчання.

Прийом - компонент педагогічної майстерності вчителя, за допомогою якого реалізується процес навчання.


1.2. Методи психологічної діагностики школярів


У процесі навчання велике значення має вироблення в учнів умінь і навичок застосування отриманих знань на практиці [15, с. 20]. p> Метод вправ. Уміння і навички формуються за допомогою методу вправ. Сутність цього методу полягає в тому, що учні виробляють багаторазові дії, тобто тренуються (Вправляються) у застосуванні засвоєного матеріалу на практиці і таким шляхом поглиблюють свої знання, виробляють відповідні вміння та навички, а також розвивають своє мислення і творчі здібності. З цього визначення випливає, що вправи, по-перше, повинні носити свідомий характер і проводитися тільки тоді, коли учні добре осмислять і засвоять досліджуваний матеріал, по-друге, вони повинні сприяти подальшому поглибленню знань і, по-третє, сприяти розвитку творчих здібностей школярів. p> На організацію тренувальної діяльності надає вплив також характер тих умінь і навичок, які потрібно виробляти у учнів. У цьому сенсі можна виділити: а) усні вправи; б) письмові вправи; в) виконання практичних завдань з предметів, пов'язаних з проведенням вимірювальних робіт, з виробленням умінь звертання з механізмами, інструментами і т.д. p> Для організації тренувальних вправ по застосуванню знань на практиці істотне значення мають ті прийоми, які використовуються в процесі формування умінь і навичок. До цих прийомів ставляться наступні:

- перший - учитель, опираючись на засвоєні учнями теоретичні знання, пояснює їм мета й завдання майбутньої тренувальної діяльності;

- другий - показ учителя, як потрібно виконувати те або інша вправа;

- третій - первісне відтворення учнями дій щодо застосування знань на практиці;

- четвертий - наступна тренувальна діяльність учнів, спрямована на вдосконалення придбаних практичних умінь і навичок. p> Звичайно, не завжди ці етапи виступають із достатньою чіткістю, однак подібна ступінчастість тією чи іншою мірою властива утворенню будь-якого вміння і навички. p> При підборі вправ істотно важливо, щоб вони поєднували в собі наслідувальну і творчу діяльність учнів і вимагали від них кмітливості, міркувань, пошуку власних шляхів вирішення тієї або іншого завдання. Ще К.Д. Ушинський зазначав, що наслідування тільки тоді корисно, коли з нього виростає самостійна діяльність. Ця ідея отримала подальший розвиток у педагогіці. Л.В. Занков вказував, що якщо в основі оволодіння знаннями і тренувальних вправ учнів лежить лише відтворююча діяльність, то їх мислення і діяльність ідуть як би торованим шляхом. Це не тільки не сприяє, але в деяких випадках навіть гальмує розумовий розвиток школярів. Вони не привчаються до глибокого аналізу фактичного матеріалу, а прагнуть лише механічно запам'ятати інформацію і способи її застосування на практиці. p> З іншого боку, вчителю необхідно знати про ті труднощі, з якими сполучена тренувальна діяльність. Вправи, особливо якщо вони проводяться творчо, пов'язані з тим явищем, яке в психології та педагогіці прийнято називати переносом знанні. Суть цього явища полягає в тому, що в процесі навчальної роботи учням доводиться як би переносити засвоєні розумові операції, вміння та навички на інший матеріал, тобто застосовувати їх в інших умовах. Засвоївши на основі конкретних прикладів і фактів те або інше правило, учень не завжди легко оперує їм, коли це правило потрібно застосувати в новій, раніше не зустрічалася ситуації, або з його допомогою пояснювати нові явища і факти. У цьому зв'язку Н.А. Менчинская підкреслювала, що учням порівняно неважко на основі аналізу прикладів і фактів зробити необхідні теоретичні висновки, сформулювати правила і набагато важче застосовувати ці висновки до пояснення нових прикладів і фактів. Останнє якраз і має місце при закріпленні засвоєного матеріалу. p> Подібна методика організації вправ по застосуванню знань на практиці особливе значення має в даний час, коли ставиться завдання більш інтенсивного розумового розвитку учнів. Але розвиваючий характер вправи будуть носити лише тоді, коли вони будуть містити творчі завдання, виконання яких вимагає від учнів нетривіальних поворотів думки, обмірковування, розумової самостійності. p> Подібна методика, якщо вдуматися в її сутність, грунтується на поліпшенні самостійної роботи учнів, на глибокому логічному аналізі то...


Назад | сторінка 2 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сучасні методи оцінки знань, умінь і навичок учнів
  • Реферат на тему: Способи оцінювання та контролю знань, умінь і навичок учнів ВПЗ в дизайн-ос ...
  • Реферат на тему: Перевірка і оцінка знань, умінь і навичок учнів молодших класів
  • Реферат на тему: Особливості підбору вправ для розвитку рухових дій учнів 3 класу по розділу ...
  • Реферат на тему: Використання навчальних виробничих завдань для узагальнення та систематизац ...