Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Навчально-мовленнєва діяльність учнів середньої школи на уроках української мови

Реферат Навчально-мовленнєва діяльність учнів середньої школи на уроках української мови

ВСТУП


Мовна освіта в Україні спрямована на виховання людини, яка вільно володіє Літературною мовою в усіх сферах суспільного життя. Уміння спрійматі, розуміті Почути або прочитання, вікладаті его Зміст, точно формулюваті мнение, вісловлюваті ее в усній чи пісемній форме могут буті сформовані лишь на Основі розвитку мислення и мовлення, что є основою навчання мови, починаючі з 1-го класу. Знання державної мови, як известно, є констітуційнім обов язком шкірного громадянина України, и Досконале володіння нею створює умови для повноцінного вісокоінтелектуального розвитку особистості, участия ее в різніх сферах Суспільно-політічного, адміністративно-господарського, культурного Життя нашої держави.

Мова, як знакова система, Забезпечує Функціонування Суспільства в его історичному розвитку. Саме тому в новому підході до методики викладання мови Велике значення надається розвіткові усного та писемності мовлення, мовній культурі особистості.

Аджея, степень розвитку мовлення є характеристикою освіченості людини й народу в цілому. Помощью мовних ЗАСОБІВ людина віражає собі, свой Внутрішній світ, світобачення, свой естетичний, етичний та інтелектуальний розвиток, мовленнєву компетенцію, володіння літературними нормами, багатство мовного запасу, вміння усного и писемності, діалогічного и монологічного мовлення. Мовленнєвий розвиток є елементом формирование духовної культури людини, что ушляхетнює ее життя, збагачує сферу спілкування з іншімі людьми.

Результати соціолінгвістічніх ДОСЛІДЖЕНЬ та розвідки науковців віявляють, что мовна культура українців у всех сферах суспільного життя (професійній, державного управління, мова ЗМІ та ін.) потребує вдосконалення. Чи не Випадкове у школі мовленнєвому розвитку учнів пріділяється особлива увага и досягнені цієї мети підпорядковується вся система Вивчення української мови. Тому Завдання школи - Сприяти засвоєнню школярами норм літературної мови, навчіті користуватись ними в різноманітніх практичних мовленнєвих сферах.

Основною метою навчання рідної мови є формирование національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннямі ї навичков вільно, комунікативно доцільно користуватись засобими рідної мови, формирование мовленнєвої компетенції учнів, тобто таких особістісніх Утворення, что охоплюють: знання базових мовленнєвих зрозуміти; здатність до мовленнєвої творчості; уміння правильно будуваті вісловлювання, реалізовуваті задум у процессе продуктівної мовленнєвої ДІЯЛЬНОСТІ; здатність до асоціатівної мовленнєво-міслітельної ДІЯЛЬНОСТІ; Гнучкий вміння використовуват мовні засоби залежних від типу, стилю мовлення; вімоглівість до свого мовлення, навички самоконтролю результатів мовленнєвої ДІЯЛЬНОСТІ та ін.

У Програмі з української мови для 5 - 12 класів зазначилися, что навчальний предмет українська мова спріяє формуваня особистості, готової до актівної, Творчої ДІЯЛЬНОСТІ в усіх сферах життя демократичного Суспільства.

Україномовна особистість усвідомлює свою належність до українського народу, вжіває нас немає в усіх сферах мовлення, поважає рідне слово, має скроню Мовная культуру: прагнем оволодіті всіма нормами літературної мови, Вміє користуватись ее виражальними засобими у різніх условиях спілкування відповідно до мети и змісту мовлення.

Отже, Актуальність теми зумовлена ??новімі Завдання, что поставлені перед сучасности школою, - формирование в учнів умінь самостійно будуваті Усні ї Письмові вісловлювання різніх жанрів, Які необхідні Їм у процессе навчання и майбутньої ДІЯЛЬНОСТІ. Передбачені програмою вимоги до мовленнєвої компетентності відбіліся у перевірену на практике систему вправо, яка має розвівальній характер и виразности практичне спрямування. Проблема в такій работе зумовлена ??тім, что науково-методична тема может буті взята за основу для подалі наукових досліджень по вопросам развития мовленнєвих компетентностей учнів.

Мета Нашої роботи Полягає у дослідженні КОМПЛЕКСНОЇ системи робота на уроках зв язного мовлення.

Досягнення цієї мети предполагает розв язання Завдання:

) Віслідіті теоретико-методичні та концептуальні положення розвитку зв язного мовлення учнів;

) віявіті взаємозв язок різніх відів ДІЯЛЬНОСТІ (мовленнєва, навчально-мовленнєва, Ігрова, комунікатівна) у процессе розвитку зв язного мовлення учнів та Вплив мовленнєво-ігрової ДІЯЛЬНОСТІ на розвиток комунікатівніх умінь та навічок;

) візначіті та науково обґрунтувати СУТНІСТЬ І структуру Поняття" мовленнєва компетенція";

) віявіті сутність, показатели, структуру й охарактерізуваті розвиток монологічного та діалогічного мовлення;

Про єктом дослідження є н...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток навичок діалогічного мовлення в учнів середньої ланки (5-8 класи) ...
  • Реферат на тему: Розвиток усного та писемного мовлення учнів на уроках російської мови як ін ...
  • Реферат на тему: Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів на уроках української мов ...
  • Реферат на тему: Розвиток граматичного ладу мовлення учнів на уроках російської мови
  • Реферат на тему: Використання казкотерапії у розвитку зв'язного монологічного мовлення у ...