Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Особливості перекладу термінів (на основі англійських економічних текстів)

Реферат Особливості перекладу термінів (на основі англійських економічних текстів)

Зміст


Введення

1. Поняття фразеологічної одиниці

.1 Фразеологічна одиниця, її ознака

.2 Класифікація фразеологічних одиниць

.3 Основні прийоми і труднощі передачі фразеологічних одиниць у мові преси

. Способи перекладу фразеологічних одиниць у мові ЗМІ на прикладі газетних статей

.1 Переклад фразеологізмів на прикладі New York Times випуск від 14/11/10

.2 Переклад фразеологізмів на прикладі USA Today

.3 Переклад фразеологізмів на прикладі The Wall Street Journal

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Фразеологія - одне з найяскравіших і дієвих засобів мови. Метафоричність, емоційність, експресивність - всі ці якості фразеологічних одиниць надають мови образність і виразність.

В умовах інформаційного ринку, жорсткої конкуренції, боротьби за читача ЗМІ прагнуть якомога привабливіше упакувати свою продукцію, тобто піднести інформацію в найбільш яскравою, характерною, що запам'ятовується формі. Упаковка змісту інформації - це так звана мовна гра, інтелектуальна розминка, що привертає увагу читачів, для чого при складанні текстів (а особливо, заголовків, Лідове) необхідно підбирати яскраві, помітні, дотепні вирази. Це тягне за собою широке використання фразеологічного матеріалу.

Дана робота присвячена перекладу фразеологізмів у сучасній пресі, вивченню проблем перекладу фразеологічних одиниць у текстах англійських засобів масової інформації, дослідженню прийомів і методів перекладу англійської газетної фразеології на російську мову.

В даний час англомовна преса займає особливе місце у світовому інформаційному просторі. Обсяг текстів англомовних ЗМІ значно перевищує аналогічний обсяг на інших мовах. Тематика публікацій в англійській періодиці охоплює не тільки внутрішні проблеми країни, а й область зовнішніх відносин і тому постійно перебуває в тісному контакті з іншими мовами. Це сприяє активній взаємодії слів і словосполучень, появі та поширенню нових фразеологізмів. На сторінках англійських ЗМІ використовуються різні виразно-зображальні засоби, серед яких особливе місце займають фразеологізми, або фразеологічні одиниці (ФЕ). Фразеологічний фонд сучасної англійської мови відрізняється багатством і різноманіттям, і кожен аспект його дослідження заслуговує особливої ??уваги. Вивчення ФЕ, що використовуються в текстах сучасної англійської преси, набуває особливого значення, оскільки застосування фразеологізмів додає цим текстам яскраве емоційне забарвлення. Завдяки фразеологізмам посилюється естетичний аспект мови, оскільки з їх допомогою, як за допомогою різних відтінків кольорів, інформаційний аспект мови доповнюється чуттєво-інтуїтивним описом нашого світу, нашого життя [1, с.15].

Актуальність даного дослідження визначається тим, що переклад ФЕ викликає серйозні труднощі. Значна кількість помилок, що допускаються перекладачами при передачі фразеологізмів, свідчить про те, що проблема є досить гострою. Тому перекладу ФЕ приділяється чимало уваги в лінгвістичних дослідженнях. Пов'язані з цим проблеми розглядаються по-різному, рекомендуються різні прийоми і методи перекладу, існують різні думки, оскільки однозначного, стандартного рішення тут немає і бути не може. Залежно від ситуації потрібно різний підхід, різна стратегія перекладу, різні перекладацькі рішення.

Мета роботи полягає в тому, щоб вивчити і пояснити численні проблеми, що виникають при перекладі фразеологізмів у текстах сучасної англійської преси, а також визначити можливі способи подолання труднощів перекладу ФЕ в даних текстах.

Реалізація поставленої мети досягається шляхом виконання наступних конкретних завдань:

· визначення ознак і характерних особливостей фразеологізмів, використовуваних в англійській пресі;

· вивчення досліджень ФЕ в працях вітчизняних і зарубіжних вчених;

· класифікація фразеологізмів;

· дослідження особливостей мови та стилю сучасної англійської преси;

· збір, вивчення і систематизація ФЕ, використовуваних у сучасній англійській пресі і в інших засобах масової інформації;

· аналіз ролі і значення фразеологізмів у текстах англійської преси;

· виявлення труднощів перекладу ФЕ, використовуваних у сучасній англійській пресі;

· визначення прийомів і методів адекватного перекладу фразеологізмів англійської преси;

Об'єктом вивчення послужили тексти англомовних газет і журналів ,,, У дослідженні також використані тексти з Інтернет-сайтів англійських газет.

Предметом дослідження з'явили...


сторінка 1 з 32 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Способи перекладу складних слів з англійської мови на російську в текстах с ...
  • Реферат на тему: Особливості перекладу англійських фразеологізмів
  • Реферат на тему: Особливості способів перекладу англійських деформованих фразеологізмів
  • Реферат на тему: Переклад фразеологізмів з англійської мови на русский
  • Реферат на тему: Особливості при перекладі технічних текстів з англійської мови на російську ...