Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Особливості способів перекладу англійських деформованих фразеологізмів

Реферат Особливості способів перекладу англійських деформованих фразеологізмів

Зміст


Введення 2

Глава 1. Теоретичне обгрунтування проблеми деформації англійських фразеологічних одиниць та їх перевода.5

.1 Поняття фразеологічної одиниці. Її ознаки і классіфікаціі.5

.2 Визначення фразеологічної стійкості і внутрішньої раздельнооформленности як ознак, що обумовлюють можливість деформації фразеологізмов.12

.3 Поняття деформації. Типи і способи деформаціі.17

.4 Способи перекладу англійських деформованих фразеологізмів на російську язик.23

Висновки по першому главе28

Глава 2. Аналіз способів перекладу англійських деформованих фразеологізмів на прикладі двох варіантів перекладу роману П.Г. Вудхауза The Code of the Woosters.31

Висновки по другому главе53

Заключеніе56

Бібліографія58


Введення


Починаючи з останніх десятиліть XX століття і закінчуючи сьогоднішнім днем, спостерігається постійний інтерес дослідників до вивчення фразеологічних одиниць у текстах художньої літератури, оскільки саме художня література є найбагатшим джерелом вивчення фразеологізмів з комунікативної і прагматичної точок зору, дозволяє скласти глибше уявлення про складну структуру фразеологічного образу і значення. Цим обумовлюється актуальність обраної нами теми. p align="justify"> Об'єктом дослідження є деформовані фразеологізми англійської мови, предметом - способи їх перекладу на російську мову. Метою нашого дослідження є вказати відмінності між окказіональним і узуальним вживанням фразеологізму, дати характеристику формі деформованих фразеологізмів, видами їх деформації, а також способам їх перекладу і виявити найбільш часто застосовні з них при перекладі деформованих фразеологізмів. Для досягнення даних цілей були поставлені такі завдання: 1. дати визначення фразеологизму, вказати його головні ознаки та структурні особливості; 2. дати визначення деформації та визначити фактори, що зумовлюють її можливість; 3. вказати можливі види деформації і мета застосування того чи іншого виду; 4. перерахувати всілякі способи перекладу деформованих фразеологізмів; 5. провести якісний і кількісний аналіз їх застосування на основі двох варіантів перекладу одного твору з англійської мови на російську. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дедукції, індукції, збору, аналізу та узагальнення інформації, а також метод суцільної вибірки. p align="justify"> Теоретико-методологічною базою дослідження послужили праці великих вчених-лінгвістів, які працювали в області англійської фразеології, а саме: В«Основи англійської фразеологіїВ» Амосової Н.Н., В«Англійська фразеологія: Проблеми моделюванняВ» Савицького В. М., В«Курс фразеології англійської мовиВ» і В«Фразеологія сучасної англійської мовиВ» Куніна А.В.

Джерелами інформації для написання роботи В«Особливості способів перекладу англійських деформованих фразеоло...


сторінка 1 з 43 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості перекладу англійських фразеологізмів
  • Реферат на тему: Способи перекладу складних слів з англійської мови на російську в текстах с ...
  • Реферат на тему: Способи перекладу на російську мову англійських термінів у галузі автомобіл ...
  • Реферат на тему: Особливості при перекладі технічних текстів з англійської мови на російську ...
  • Реферат на тему: Особливості англійських прислів'їв і труднощі їх перекладу на російську ...