Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Тестування як один із способів перевірки знань з англійської мови учнів середньої ланки

Реферат Тестування як один із способів перевірки знань з англійської мови учнів середньої ланки

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

Костанайский соціально-технічний університет

імені академіка З.Алдамжар


ДИПЛОМНА РОБОТА

Тестування як один із способів перевірки знань з англійської мови учнів середньої ланки
Семізбаева Сарбінас Серіковна


Костанай +2010

Зміст


Введення

. Мовне тестування як засіб контролю при навчанні англійської мови. Тести та їх застосування в практиці навчання

.1Понятіе про тести та тестуванні

.2Целі тестування і види тестів

.3Функціі тестового контролю

.4Віди і форми контролю

.5Спеціфіка тесту як форми контролю

.6Віди тестів

.7 Переваги і недоліки тестування

2. Тести як форма контролю при навчанні іноземним мовам

.1 Форми тестових завдань

.2 Тестування лексичних навичок володіння англійською мовою

.3 Тестування граматичних навичок володіння англійською мовою

.4 Тестування комунікативних умінь аудіювання та читання

.5 Тестування комунікативних умінь говоріння

.6 Тестування комунікативних умінь листи

.7 Використання комп'ютерних технологій у тестуванні з іноземної мови

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Одним з істотних елементів процесу навчання є перевірка знань, умінь, і навичок, набутих учнями. Розробка оперативної системи контролю, що дозволяє об'єктивно оцінювати знання учнів, виявляючи наявні прогалини і визначаючи способи їх ліквідації, - одна з умов вдосконалення процесу навчання.

Як показала практика, незважаючи на велику кількість дидактичних матеріалів та методичних рекомендацій з різних навчальних предметів, що адресовані викладачам, багато з них відчувають великі труднощі в організації контролю засвоєння знань учнів. Спостерігається формальне застосування засобів і методів перевірки, у ряді випадків суб'єктивізм в оцінці знань учнів, применшення навчальною ролі перевірки. Учні недостатньо залучаються до оціночної діяльності, внаслідок чого порушується формування досвіду самоконтролю. Обмеження застосування різноманітних форм, методів і засобів контролю знижує можливості виявлення результатів навчання, реалізації основних функцій перевірки [1, C.46].

В даний час перевірці, контролю намагаються надавати ділове зміст: не тільки вчитель перевіряє успіхи учнів, а й учні перевіряють рівень своїх знань. Крім того, вчитель перевіряє самого себе, рівень і правильність викладання досліджуваного матеріалу. При цьому використовуються різні форми і методи перевірки та оцінки.

На питання, що можна зробити для удосконалення контролю, для зменшення негативних сторін цього процесу дидактика вже давно шукає відповідь, однак досягнутий нею прогрес постійно виявляється несумірним в порівнянні з потребами.

Перевірка і облік знань учнів відноситься до найбільш складних питань методики навчання історії. Роботи відомих методистів та досвід вчителів-практиків переконливо показали різноманіття функцій перевірки знань.

Нейман Ю.М., Хлєбніков В.А. в роботі Введення в теорію моделювання та параметризації педагогічних тестів розглядають тест шкільних досягнень як комплекс завдань, пристосованих до певного змісту навчання таким чином, щоб на основі результатів тестування можна було встановити, якою мірою це зміст, призначене для рішення протягом одного навчального заняття, засвоєно учнями [2; 83].

Мета даного дослідження: всебічне вивчення контролю знань і вмінь учнів як найважливішого чинника навчання.

Дана мета визначає наступні завдання:

вивчити сучасну психолого - педагогічну літературу з організації контролю в процесі навчання;

з'ясувати, які цілі проведення контролю знань і вмінь учнів;

розглянути найважливіші функції контролю знань;

дати характеристику різних методів, видів і форм контролю;

з'ясувати, яке контролю у вивченні іноземної мови, як з найбільшою ефективністю зробити учнів зацікавленими учасниками;

виявити особливості тестування як методу організації контролю та оцінки знань, умінь і навичок учнів.

Об'єкт дослідження: контроль знань учнів як один з факторів навчання англійській мові.

Предмет роботи: методика організації контролю знань у процесі навчання ін...


сторінка 1 з 34 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Способи оцінювання та контролю знань, умінь і навичок учнів ВПЗ в дизайн-ос ...
  • Реферат на тему: Особливості організації контролю знань учнів в умовах компетентнісно-орієнт ...
  • Реферат на тему: Тестування як форма контролю знань з інформатики та ІКТ в середній школі
  • Реферат на тему: Розробка модуля контролю знань іменного відмінювання для інтелектуальної си ...
  • Реферат на тему: Організація контролю знань учнів у сучасній школі