Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Психолого-педагогічні умови розвитку уваги у дітей 5-6 років з порушенням мови

Реферат Психолого-педагогічні умови розвитку уваги у дітей 5-6 років з порушенням мови

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти проблеми вивчення психолого-педагогічних умов розвитку уваги у дітей старшого шкільного віку з порушенням мови

1.1 Сучасний стан проблеми уваги

1.2 Психологічні характеристики уваги

1.3 Психолого-педагогічні умови розвитку уваги в дошкільному віці

Глава 2. Експериментальне вивчення розвитку уваги в психолого-педагогічних умовах у дітей старшого шкільного віку з порушенням мови

2.1 Завдання, методи і організація дослідження

2.2 Аналіз результатів формуючого експерименту

Висновок

Список використаної літератури

Програми

В 

Введення


Проблема психолого-педагогічних умов успішного розвитку особистості дитини та її успішності в усі часи була однією з центральних у психології та педагогічній науці. Кількість слабоуспевающих і невстигаючих школярів не зменшується і це відноситься до різних рівнів навчання - до середніх класам, але особливо до початкової ланки навчання дітей.

Увага серед пізнавальних процесів займає особливе місце, оскільки воно не має власного змісту, а обслуговує інші психічні процеси. Увага багато в чому визначає успішність їх функціонування. Від рівня розвитку властивостей уваги (стійкості, концентрації, обсягу, розподілу, переключення) і від рівня сформованості довільної уваги, мабуть, багато в чому залежить і успішність навчальної діяльності в цілому.

Питання активізації уваги дошкільнят відносяться до числа найбільш актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики. Реалізація принципу активності в навчанні має певне значення, оскільки навчання і розвиток носять діяльнісний характер і від якості навчання як діяльності залежить результат навчання, розвитку та виховання школярів. Ключовий проблемою у вирішенні завдання підвищення ефективності та якості навчального процесу є активізація уваги дітей. Її особлива значущість полягає в тому, що вчення, будучи відбивної-перетворюючої діяльністю, спрямоване не тільки на сприйняття навчального матеріалу, а й на формування ставлення учня до самої пізнавальної діяльності. Перетворює характер діяльності завжди пов'язаний з активністю суб'єкта.

Саме тому рання діагностика і вивчення психолого-педагогічних умов розвитку уваги у дітей 5 - 6 років і особливо дітей мають порушення мовлення є найбільш значущою для профілактики подальших порушень у процесі навчання дітей в системі освіти і нівелювання даного порушення.

Актуальність зумовила вибір теми дослідження В«Психолого-педагогічні умови розвитку уваги у дітей 5-6 років з порушенням мови В».

Розробленість проблеми: на даний момент проблема уваги, а тим більше психолого-педагогічних умов розвитку уваги у дітей старшого дошкільного віку з порушенням мови, у вітчизняній науці вивчена недостатньо, тому що дана тема настільки обширна і багатогранна, що систематизувати та проаналізувати всі факти, пов'язані з даною проблемою вельми проблематично.

Найбільший внесок внесли роботи таких дослідників по вивченню уваги, як В.А. Артемова, П.П. Блонського, П.Я. Гальперіна, Ю.Б. Гіппенрейтер, З.М. Істоміна, Л.І. Тикунова, К.Д. Ушинського та ін

Психолого-педагогічні особливостей уваги були розглянуті в роботах таких дослідників, як Б.М. Теплова, Р.С. Немова, Л.С. Виготського та ін

Велику цінність для нашого дослідження представляють різні вишукування стосується формування особистості в дитячому віці, тут варто відзначити таких вчених, як Л.І. Божович, А.Л. Венгера, В.В. Зіньківського, М.І. Лісіна, І.Г. Малкін-Пих, В.С. Мухіна, Т.А. Рєпіна, Б.Д. Ельконіна та ін

Однак, незважаючи на велику кількість наукових досліджень з даної проблеми, наше дослідження внесе у висвітлення досліджуваної проблеми певний матеріал, що має пізнавальну цінність. Ми вносимо в цей аспект, щось нове, своє.

Мета дослідження: виявити оптимальні умови розвитку уваги дітей старшого шкільного віку з порушенням мови.

Об'єкт дослідження: увагу як процес сприйняття, розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

Предмет дослідження: розвиток уваги дітей старшого дошкільного віку з порушенням мови.

Гіпотеза дослідження є припущення про те, що рівень розвитку уваги дітей старшого дошкільного віку з порушенням мови підвищитися при оптимізації умов психолого-педагогічного процесу.

Завдання дослідження:

1) висвітлити і проаналізувати наявні теоретичні та емпіричні дані, що стосуються вивчення уваги в працях зарубіжних і вітчизняних дослідників;

2) визначити психологічні характеристики уваги у дітей старшого дошкільного віку;

3) виявити особливості розвитку уваги у дітей старшого дошкільного віку виходячи з впливу розвитку порушень мовлення.

Методи дослідження: в ході нашого дослідження була використана комплексна метод...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Психолого-педагогічні Особливості розвитку уваги у дітей молодшого шкільног ...
  • Реферат на тему: Дидактична гра як засіб розвитку уваги дітей старшого дошкільного віку
  • Реферат на тему: Дослідження особливостей уваги у дітей з затримкою психічного розвитку моло ...
  • Реферат на тему: Психологічні особливості розвитку уваги у дітей дошкільного віку
  • Реферат на тему: Особливості уваги дітей старшого дошкільного віку