Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Проблема розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень)

Реферат Проблема розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень)

Зміст


Введення

Глава 1. Проблема розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень) в психолого педагогічній літературі

.1 Сутність поняття слухомовні пам'ять

.2 Особливості розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень)

Глава 2. Експериментальна перевірка ефективності методів розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень)

.1 Виявлення рівня розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень)

.2 Система логопедичної роботи з розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень)

.3 Перевірка ефективності методів розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень)

Висновок

Список літератури

Програми


Введення


В даний час підвищилися вимоги до якості отримання знань, тому з метою підготовки дошкільнят до школи, а потім і дорослому житті проблема розвитку пізнавальних процесів у дітей із загальним недорозвиненням мови є найбільш актуальною. Однак більша частина рекомендацій з даної проблеми відносяться тільки до молодшого шкільного віку і практично не висвітлюють процес організації роботи з дітьми дошкільного віку. Хоча, для успішної корекційної роботи необхідно раннє виявлення порушень пам'яті у дітей із загальним недорозвиненням мови.

У дошкільному віці розвиток образних форм пізнання відбувається швидкими темпами. Серед них образна пам'ять займає центральне місце. Дошкільний період найбільш сприятливий до розвитку образної пам'яті. Той факт, що пам'ять формується у дошкільника найбільш інтенсивно в порівнянні з іншими здібностями, є привабливим до максимальному розвитку слухоречевой пам'яті дитини із загальним недорозвиненням мови. Для прогресивного розвитку слухоречевой пам'яті старших дошкільників необхідно виявити умови, що сприяють цьому розвитку. Даний аспект проблеми недостатньо вивчений в спеціальній психолого-педагогічній літературі. Усім вищесказаним і пояснюється актуальність проведеного нами дослідження.

У ході досліджень розвитку дітей з недорозвиненням мови були запропоновані шляхи подолання мовної недостатності, визначено зміст і методи корекційного навчання і виховання. Вивчаючи мовні порушення, багатьма вченими була відзначена взаємозв'язок між недорозвиненням мови і рівнем розвитку вищих психічних функцій, зокрема сприйняття і пам'яті. Дана взаємозв'язок була відзначена в працях Л.С. Виготського [15], А.Н. Леонтьєва [35], А.Р. Лурія [37] та ін.

Мета дослідження : виявити ефективність методу розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень).

Об'єкт дослідження : процес розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень)

Предмет дослідження : методи розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень)

Гіпотеза дослідження : найбільш ефективні методи розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень) будуть ті які використовують у собі дидактичні ігри як засобу гармонійного та природного запам'ятовування інформації.

Завдання дослідження :

. Вивчити проблему розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень) в психолого-педагогічній літературі.

. Виявити рівень розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень)

. Розробити систему логопедичної роботи виявлення рівня розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень)

Методи дослідження :

. Вивчити психолого педагогічну літературу з проблеми

2. Тестування дітей

. Експеримент

. Методи математичної обробки отриманих даних


Глава 1. Проблема розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови (III рівень) в психолого педагогічній літературі


.1 Сутність поняття слухомо...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості формування слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільног ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку пам'яті дітей старшого дошкільного віку із загальн ...
  • Реферат на тему: Дидактична гра як засіб розвитку лексичної сторони мовлення у дітей старшог ...
  • Реферат на тему: Мислення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мов ...
  • Реферат на тему: Особливості зорового сприйняття у дітей старшого дошкільного віку із загаль ...