Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості роботи над завданнями на рух в початкових класах

Реферат Особливості роботи над завданнями на рух в початкових класах

Департамент освіти міста Москви

Державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти міста Москви

«Московський міський педагогічний університет»

Інститут педагогіки і психології освіти

Педагогічний факультетКурсова робота

Особливості роботи над завданнями на рух в початкових класах

Спеціальність - 050708.65 Педагогіка і методика початкової освіти з додатковою спеціальністю «Іноземна мова»

(очна форма навчання)


Рожкова Олена Сергіївна

Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук Гук Ольга Борисівна
Москва +2014

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи методики навчання рішенню завдання в початковій школі

. 1 Робота над завданням у початковій школі

. 2 Роль вирішення завдань для розвитку мислення учнів

Глава 2. Методичні прийоми навчання молодших школярів рішенню завдань на рух

. 1 Особливості роботи над завданнями у 2м класі

. 2 Роль вирішення завдань на рух у розвитку логічного мислення молодших школярів

Висновок

Список літератури


Введення


У сучасній системі загальної освіти математика займає одне з центральних місць, що, безсумнівно, свідчить про унікальності цієї галузі знань.

Рішення завдань у початковій школі має центральне значення для розвитку мислення учнів. Через рішення задач діти знайомляться з різними сторонами життя, з залежностями між мінливими величинами; вирішення завдань пов'язано з міркуваннями, з побудовою мети.

Багато вчителів, особливо початківці, знайомі з труднощами, пов'язаними з організацією на уроці фронтальної роботи над завданням на рух. Адже в той час, коли більша частина учнів класу тільки приступає до осмислення змісту завдань разом з учителем, інша нехай менша частина, вже знає, як їх вирішувати. Одні учні здатні бачити різні рішення, іншим необхідна значна допомога для того, щоб просто завдання вирішити. Та й потреба в допомозі різна у різних учнів. При цьому певна частина учнів класу так і залишається недовантаженою, так як пропоновані завдання занадто для них прості. У зв'язку з цим ми задалися питанням: «Як же організувати на уроці роботу над завданням на рух, щоб вона відповідала можливостям учнів?»

Виходячи їх цього, була обрана тема курсової роботи «Особливості роботи над завданнями на рух у початкових класах».

Мета дослідження: виявлення особливостей роботи над завданнями на рух у початкових класах.

Завдання дослідження:

) вивчити і проаналізувати методичну літературу з проблеми організації на уроці роботи над завданням на рух;

) розкрити особливості роботи над завданнями на рух у початкових класах.

Об'єкт дослідження: завдання на рух.

Предмет дослідження: особливості вирішення завдань на рух.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що в процесі навчання рішенню текстових завдань на рух необхідно використовувати систему вправ з формування узагальненого способу рішення з урахуванням принципів індивідуалізації та диференціації.

Методи дослідження в даній роботі були використані наступні:

вивчення та аналіз методичної та психолого-педагогічної літератури;

аналіз та узагальнення передової практики педагогічної роботи;

спостереження й аналіз уроків математики початкових класах.

Глава 1. Теоретичні основи методики навчання рішенню завдання в початковій школі


. 1 Робота над завданням у початковій школі


Проблема вирішення завдань як чисто математичних, так і завдань, що виникають перед людиною в процесі його виробничої або побутової діяльності, вивчається здавна, проте до теперішнього часу немає загальноприйнятого трактування самого поняття.

Текстова завдання є словесна модель явища (ситуації, процесу). І як у всякій моделі, в текстовій завданню описується не все явище цілком, а лише деякі його боку, головним чином його кількісні характеристики [15]. Наприклад, «Автомобіль виїхав з пункту А зі швидкістю 60 км/ч. Через 2:00 слідом за ним виїхав другий автомобіль зі швидкістю 90 км/ч. ...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Навчання учнів пошуку вирішення завдань при вивченні елементів теорії графі ...
  • Реферат на тему: Методичні особливості навчання рішенню текстових завдань учнів початкової ш ...
  • Реферат на тему: Методичні особливості навчання учнів методу моделювання через вирішення зав ...
  • Реферат на тему: Розвиток логічного мислення в учнів першого класу за допомогою вирішення за ...
  • Реферат на тему: Використання ключових задач у процесі навчання школярів рішенню завдань з г ...