Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості інтегрованого навчання дітей з порушенням слуху

Реферат Особливості інтегрованого навчання дітей з порушенням слуху

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Установа освіти

«Білоруський державний педагогічний університет

імені Максима Танка »

Факультет спеціальної освіти

Кафедра сурдопедагогіки
Курсова робота

Особливості інтегрованого навчання дітей з порушенням слуху
Роботу виконала

студентка 306 групи 3 курсу

денної форми отримання освіти

Карізно Вікторія Євгенівна

Науковий керівник

Старший викладач

Петровська Світлана Євгенівна
Мінськ +2013


ЗМІСТ


Введеніе5

Глава 1 Проблема інтегрованого (спільного) навчання нормально розвиваються дітей і дітей з порушенням слуха8

.1Понятіе інтегрованого обученія8

.2Современная ситуація інтегрованого навчання дітей з порушенням слуха10

.3Процесс інтеграції дітей з порушенням слуху в колектив нормально чують детей12

.3.1Псіхологіческіе особливості дітей з порушенням слуха12

.3.2Возможності включення дитини з порушенням слуху в спільне навчання, особливості адекватної освітнього середовища та необхідну корекційну помощь15

Глава 2 Технології інтегрованого навчання дітей з порушенням слуха24

.1 Моделі інтегрованого навчання дітей з порушенням слуха24

.2 Позитивні і негативні сторони освітньої інтеграції дітей з порушенням слуха25

.3 Роль і зміст психолого-педагогічного супроводу інтегрованого навчання неслишащіх32

.4 верботональної сістема37

Заключеніе40

Бібліографічний спісок42ВСТУП

порушення слух навчання корекційна

В останні роки відбувається оновлення системи освіти, зближення загальноосвітніх навчальних закладів, зміна ставлення суспільства до дітей з проблемами розвитку і закономірно постають питання умов організації їх навчання і виховання на перспективу.

Центром уваги педагогічної громадськості стало питання про спільне навчання нормально розвиваються дітей і дітей з порушеннями у розвитку. Але, як показує досвід, у дітей з порушеннями слуху, які навчаються в масовій школі, виникають проблеми в особистісному розвитку, труднощі спілкування і поведінки. Вони викликані не тільки винятково специфічними особливостями не чув учнів, їх дефектом, але також і особливостями тієї шкільного середовища, в яку вони потрапляють. Здорові сили організму, інтелектуальні, духовні, емоційно-вольова, мотиваційна і практична сфери його як потенційної особистості не отримують належного розвитку.

Залишаючись людиною за своєю природою (біологічно) він залишається осторонь від повноцінного життя в суспільстві людей, знаходиться практично в соціальній ізоляції. Подолати фізичний недуга - порушення слуху і його наслідок - порушення мови можливо лише при спеціальному навчанні сурдопедагогом-дефектологом, створюючи при цьому відповідні природі людини з порушенням слуху умови. Це найважче завдання, розв'язувана лише в умовах спеціального навчання дітей з порушенням слуху.

Інтеграція як процес навчання дітей з проблемами в загальноосвітніх закладах загального типу в даний час знаходиться в центрі уваги. Разом з тим інтегроване навчання є закономірним етапом розвитку системи спеціальної освіти.

Інтеграція дітей з порушенням слуху в загальноосвітню школу не є масовим явищем. Це, як правило, робота з конкретним дитиною та її батьками, а також в тій чи іншій мірі з дитячим садом або школою, куди інтегрований дитина.

Успіх інтегрованого навчання багато в чому залежить від добре організованого психолого-педагогічного супроводу учнів як з боку спеціальної, так і масової школи.

Організація спеціальної підтримки учнів з порушенням слуху в умовах інтегрованого навчання в масовій школі досліджена вкрай недостатньо як в науковому, так і практичному плані.

Аналіз історії розвитку майже 30-річного зарубіжного досвіду дозволяє виділити наступні умови, за яких інтеграція йде успішно:

Демократичне суспільний устрій з гарантованим дотриманням прав особистості;

Фінансова забезпеченість, створенням адекватного асортименту корекційно-освітніх послуг та спеціалізованих умов життєдіяльності для дітей з порушенням слуху в структурі масової школи;

Ненасильницький характер протікання інтеграційних процесів, можливість вибору, альтернативи при наявності гарантованого переліку освітніх та корекційних послуг, що надаються с...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Навчання та реабілітація дітей з порушенням слуху за верботональної методом ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з порушення ...
  • Реферат на тему: Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з особливостями психофі ...
  • Реферат на тему: Рухливі ігри як засіб розвитку координаційних здібностей дітей молодшого шк ...
  • Реферат на тему: Формування готовності до навчання у школі дітей з порушенням інтелекту