Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості зорового сприйняття у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови

Реферат Особливості зорового сприйняття у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи вивчення зорового сприйняття в дітей із загальним недорозвиненням мови

1.1 Зорове сприйняття

1.2 Зорове сприйняття у дітей із загальним недорозвиненням мови

Висновки по першому розділі

Розділ 2. Вивчення особливостей зорового сприйняття в дітей із загальним недорозвиненням мови

2.1 Методики і організація дослідження

2.2 Аналіз результатів дослідження

Висновки по другому розділі

Глава 3. Методичні рекомендації з розвитку зорового сприйняття у дітей із загальним недорозвиненням мови

3.1 Ігри та вправи для розвитку зорового сприйняття і формування зорово-моторних навичок

3.2 Розробка занять з розвитку зорового сприйняття

Висновок

Список літератури

Програми


Введення


Сприйняття є активним процесом і здійснюється як складний системний акт, в який включені різні спеціалізовані структури головного мозку, від підкіркових центрів до проекційних і асоціативних областей кори, взаємодіючі між собою (Т.Г. Бетелева, Н. В. Дубровінська, Д.А. Фарбер). Процес сприйняття забезпечує аналіз та обробку інформації, що надходить, на основі якої створюються образи зовнішнього світу, складається індивідуальний досвід людини і формується його пізнавальна діяльність, а так само мислення і свідомість.

Пізнавальна діяльність на різних етапах онтогенезу визначається ступенем зрілості і характером взаємодії забезпечують її структур мозку. Наявні онтогенетические дані (Н.В. Дубровінська, Д.А. Фарбер, 1999; Д.А. Фарбер та ін., 2000; Д.А. Фарбер, 2003) свідчать про те, що нейронні мережі, що лежать в основі забезпечення психічних процесів, розвиваються поступово і гетерохронно. Наслідком цього гетерохронного розвитку є специфіка функціональної організації мозкових систем на кожному етапі онтогенезу.

Одним з найважливіших показників функціонального розвитку дошкільника є рівень зорового сприйняття, що визначає успішність майбутнього освоєння базових навичок письма і читання в початковій школі.

Лист і письмова мова є важливими видами діяльності для дитини, від яких залежить психічний розвиток учня і успіх просування його в навчанні на всіх наступних етапах навчання. Лист характеризується специфічним зорово-руховим ланкою, оскільки тільки за допомогою зорових уявлень встановлюється характерна для сформованого досвіду листи зв'язок слухоречедвігательного уявлення з руховим (П.Л. Горфункель, Н.Г. Агаркова).

З самого початку освоєння грамоти предметом осмислення для дитини має стати не тільки процес звукового аналізу слів, чіткої диференціації артикуляції подібних звучанням фонем, збереження в пам'яті зорових образів букв, але і засвоєння буквених знакографем, а також способів їх відтворення на папері. Основи регуляції рухів закладаються в період дошкільного дитинства.

Актуальність даного дослідження визначається необхідністю вивчення особливостей зорового сприйняття і формування зорово-моторних навичок у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мови, що спирається на його індивідуальні психофізіологічні характеристики, і зокрема специфіку обробки зорової інформації та особливості розвитку психомоторики.

Об'єкт дослідження: зорове сприйняття.

Предмет дослідження: особливості зорового сприйняття у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мови.

Мета дослідження: виявити особливості зорового сприйняття у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мови.

Завдання дослідження:

1. Розглянути зорове сприйняття;

. Розглянути зорове сприйняття у дошкільнят із загальним недорозвиненням мови;

. Провести констатуючий експеримент і проаналізувати його результати;

. Розробити методичні рекомендації щодо формування зорового сприйняття і зорово-моторних навичок у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мови.

Методи дослідження:

теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження;

бесіди;

спостереження;

констатуючий експеримент;

кількісний і якісний аналіз результатів дослідження.

Гіпотеза дослідження:

у дітей з ОНР значно гірше, ніж у однолітків з нормальною мовою, сфор...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості зорового сприйняття у дітей старшого дошкільного віку з порушен ...
  • Реферат на тему: Дослідження особливостей зорового сприйняття у дітей дошкільного віку з дит ...
  • Реферат на тему: Дослідно-експериментальне дослідження проблеми подолання порушення словотво ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку пам'яті дітей старшого дошкільного віку із загальн ...
  • Реферат на тему: Дослідження пам'яті дітей із загальним недорозвиненням мови