Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості зорового сприйняття у дітей старшого дошкільного віку з порушенням мови

Реферат Особливості зорового сприйняття у дітей старшого дошкільного віку з порушенням мови


Дипломна робота

Особливості зорового сприйняття у дітей старшого дошкільного віку з порушенням мови


Введення


Актуальність теми даної роботи обумовлена ??необхідністю знань про особливості психічного розвитку дітей з порушеннями мови для ефективної корекційно-педагогічної та психокорекційної роботи з дітьми. Також дана тематика обумовлена ??тим, що багато досліджень вказують на тісний зв'язок сприйняття з промовою.

Проблема досить розроблена в логопедії та спеціальної психології, їй займалися такі дослідники, як Адрущенко Т.Ю., Бондаренко А.А., Городилово В.І., Кудрявцева М.З., Жинкин М. І., Корнєв О.М., Левіна Р.Е., Никашина Н.А., Павлова А.А., Філічева Т.Б. Чиркина Г.В. та ін., однак аналіз науково - дослідної літератури виявив значне число «білих» плям, які потребують додаткового аналізу.

Сприйняття - це відображення людиною предмета чи явища в цілому при безпосередній вплив його на органи чуття, і відчуття, узагальнені з поняттями, найпростіша з властивих тільки людині форм психічного відображення об'єктивного світу у вигляді цілісного образу.

Предмет сприйняття залежить від багатьох, переважно психічних, факторів. При нормальному розвитку дитини сприйняття в дошкільному віці стає більш довільним, осмисленим, цілеспрямованим, які аналізують. У дітей з мовними розладами часто виникають патології сприйняття. Відомо, що сприйняття активно розвивається в перші роки життя дитини, готуючи грунт для формування психічних процесів більш високого порядку, в тому числі мови.

Мовна функція відіграє важливу роль у психічному розвитку дитини, в процесі якого відбувається становлення пізнавальної діяльності, здатності до понятійному мисленню.

Повноцінне мовне спілкування є необхідною умовою здійснення нормальних соціальних людських контактів, а це, у свою чергу розширює уявлення дитини про навколишнє життя. Оволодіння дитиною промовою певною мірою регулює його поведінку, допомагає спланувати адекватну участь у різних формах колективної діяльності.

Мова ж, у свою чергу, перебудовує процес сприйняття, піднімаючи його на більш високий рівень - узагальненості і категоризації. Це дало можливість припустити, що у дітей дошкільного віку несформованість мовлення може бути пов'язана з дефектами зорового сприйняття і зорових предметних образів, так як провідним аналізатором, складної нервово-рецепторної системою, що сприймає 80% всієї інформації, що надходить, є зір.

Людське око - це сприймає, що відображає і аналізує орган, функціональна діяльність якого в поєднанні з іншими видами сприйняття (слухове, нюхові, дотикове, рухово-тактильне) стає основою розвитку пізнання.

Роль зорового аналізатора у психічному розвитку дитини велика і унікальна. Порушення його функції викликають у дитини значні труднощі в пізнанні навколишньої дійсності, звужує суспільні контакти, обмежує просторову орієнтування, можливості займатися багатьма видами діяльності.

Для кожного психічного явища існують свої найбільш сприятливі періоди розвитку: для дитячого віку - відчуття, для раннього віку - мова, для дошкільного - сприйняття, для молодшого школяра - мислення. Якщо дитина недостатньо був включений у відповідну для його віку діяльність, то може виникнути затримка психічних утворень даного періоду, яка спричинить за собою відставання та інших психічних явищ при переході на наступний етап. Тому надзвичайно важливо створити сприятливі умови для розвитку психіки відповідно до віковими особливостями дитини.

У дошкільному віці дитина робить якісний стрибок у своєму психічному розвитку. До початку цього періоду у нього сформувалися такі пізнавальні процеси, як відчуття, мимовільне увагу, активна мова. Дитина активно освоює навколишній світ, і в процесі цього освоєння формується сприйняття.

Значення сприйняття в житті дошкільника дуже велике, так як воно створює фундамент для розвитку мислення, сприяє розвитку мови, пам'яті, уваги, уяви.

Неповноцінна мовна діяльність накладає відбиток на формування у дітей сенсорної, інтелектуальної, афективно вольової сфери. Відзначається недостатня стійкість уваги, обмежені можливості його розподілу. При відносно збереженій смислової, логічної пам'яті у дітей знижена вербальна пам'ять, страждає продуктивність запам'ятовування, вони забувають складні інструкції, елементи і послідовність завдань.

Метою роботи є виявлення проблем зорового сприйняття у дошкільників з порушеннями мови.

Об'єкт дослідження: зорове сприйняття у дошкільнят....


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості зорового сприйняття у дітей старшого дошкільного віку із загаль ...
  • Реферат на тему: Розвиток зорового сприйняття дітей дошкільного віку з порушеннями зору
  • Реферат на тему: Вивчення розвитку фонематичного сприйняття у дітей старшого дошкільного вік ...
  • Реферат на тему: Дослідження особливостей зорового сприйняття у дітей дошкільного віку з дит ...
  • Реферат на тему: Діагностика розвитку сприйняття у дітей старшого дошкільного