Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості спільної діяльності молодшого шкільного віку в залежності від рівня діалогічної мови

Реферат Особливості спільної діяльності молодшого шкільного віку в залежності від рівня діалогічної мови

Курсова робота

Особливості спільної діяльності молодшого шкільного віку в залежності від рівня діалогічної мовиВведення

діалогічний психологічний мова школяр

Актуальність дослідження. Перехід дитини від дошкільного до шкільного навчання, що знаменує нову соціальну ситуацію розвитку, з необхідністю передбачає адаптацію до нових умов: соціальному середовищі, колективу, вимогам, перспективам. Ця нова ситуація вимагає від дітей іншого рівня відносин, як з собою, так і з іншими людьми, що опосередковано складними інтелектуальними та особистісними змінами, які відбуваються в освітньому середовищі дошкільного закладу. Психологічна готовність дітей до шкільного навчання має відповідати сучасним вимогам, які припускають наявність розвинених умінь кооперації з однолітками, без якої немислиме вирішувати спільно пізнавальні та соціальні завдання. Відомо, що формування особистості і психіки школярів здійснюється у спільній діяльності з дорослими і однолітками (Л.С. Виготський, В.В. Давидов, П. Жане, А.В. Запорожець, А. Н. Леонтьєв, О.М. Перре-Клермон, Ж. Піаже, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман).

У процесі спільної діяльності, пізнавального та міжособистісного спілкування школярів відбувається інтелектуальний обмін, розвиток комунікації, кооперації з однолітками, розвиток особистості дитини (М.І. Лісіна, А.-Н. Перре-Клермон, В. В. Рубцов, Є.В. Степанова, Т.І. Сурьянінова, Т.Г. Хащенко, Є.В. Цуканова, Г.А. Цукерман).

У психології розвитку дослідження спільної розумової діяльності проводились переважно на дітях молодшого віку. Залишаються відкритими і мало дослідженими питання, пов'язані з вивченням специфіки розвитку спільної розумової діяльності в молодшому шкільному віці: особливості комунікації і діалогів, взаємодії і кооперації, інтелектуальних можливостей і особистісних якостей учасників при спільному вирішенні розумових завдань.

Дослідники стали використовувати різні терміни (спільна навчальна діяльність, спільне вирішення розумових завдань, мислення в умовах діалогу, колективна миследеятельность), за якими стояв факт спільного мислення учасників. У загальнопсихологічних дослідженнях спільної розумової діяльності були показані особливості целеобразованія в спільної розумової діяльності, відокремлені її види (псевдосовместная і спільна), зовнішній і внутрішній діалог у спільної розумової діяльності школярів.

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей спільної діяльності молодшого шкільного віку в залежності від рівня діалогічної мови.

Об'єкт дослідження: діти молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження: особливості спільної діяльності, діалогічна мова.

Приступаючи до дослідження, ми висунули таку гіпотезу дослідження: що, сформованість спільної діяльності молодшого шкільного віку впливає на рівень діалогічної мови.

Мета дослідження була конкретизована в задачах:

. підібрати і вивчити психолого-педагогічну літературу з даного явищу;

. підібрати методики для вивчення особливостей спільної діяльності молодшого шкільного віку в залежності від рівня діалогічної мови.

. провести дослідження, зробити висновки і висновок.

Для виконання поставлених завдань ми скористалися інформацією зі спеціальної літератури з психології.

Дослідження проводилося на базі МОУ СЗШ №36 м Сиктивкар з учнями двох третіх класів у кількості 20 чоловік.

Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, висновків, списку використаної літератури.

1. Теоретичні основи дослідження особливостей розвитку діалогічної мови молодшого школяра


1.1 Поняття «діалогічна мова»


Величезний інтерес до діалогу виникає з 40-х - 50-х років минулого сторіччя. З тих пір питання діалогу інтенсивно розробляються на матеріалі різних мов. Великий дослідницький матеріал, присвячений діалогу, свідчить про складність і багатоаспектність цього явища. У вузькому сенсі, як мовна форма спілкування, діалог визначається в «Словнику лінгвістичних термінів» О.С. Ахмановой як «одна з форм мовлення, при якій кожен вислів прямо адресується співрозмовнику і виявляється обмеженим безпосередній тематикою розмови». Дане визначення підкреслює таку важливу сторону організації діалогу як форми мови, як наявність адресата, загальна тематика висловлювань. Однак цим не вичерпується зміст терміна. Починаючи з 90-х років минулого століття лінгвістичні словники, д...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження індивідуального стилю поведінки дітей молодшого шкільного віку ...
  • Реферат на тему: Дослідження динаміки рівня тривожності у дітей молодшого шкільного віку
  • Реферат на тему: Дослідження особливостей уваги у дітей з затримкою психічного розвитку моло ...
  • Реферат на тему: Розробка стратегії дослідження спільної діяльності дитини і дорослого
  • Реферат на тему: Особливості довільної регуляції сенсомоторної діяльності у дітей молодшого ...