Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Психологічні Особливості розумово та мовленевого розвитку дитини-дошкільника

Реферат Психологічні Особливості розумово та мовленевого розвитку дитини-дошкільника

Зміст


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження псіхічного розвитку дитини-дошкільника

1.1 Аналіз літератури за проблемою.Більше дослідження псіхічного розвитку дитини-дошкільника у роботах вітчізняніх та зарубіжніх психологів

1.2 Психологічна характеристика дітей дошкільного віку

.3 Психологічні фактори, что вплівають на Готовність дитини до школи

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Експериментальна дослідження розумово та мовленевого розвитку дітей дошкільного віку

2.1 Соціально-психологічні фактори розвитку мислення та мовлення в дошкільному віці

2.2 Дослідження психологічних особливую розумово та мовленевого розвитку дітей дошкільного віку

.3 Психологічний та статистичний аналіз результатів констатуючого експеримент

2.4 Практичні рекомендації относительно покращення розумово та мовленевого розвитку в дошкільному віці

Висновки до розділу 2

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ


Актуальність дослідження. Мовленнєвий та розумово розвиток у дітей в условиях родинного виховання є одним з Головня Завдання дошкільної освіти. У период переходу на навчання дітей Із шестірічного віку особливого значення набуває забезпечення Загальної мовленнєвої та розумової підготовкі до школі не только в дошкільніх закладах, но ї в батьківщину оточенні. Як известно, темпи розвитку мовлення, мислення та других пізнавальних процесів характеризуються Певнев Особливе. Формування мовлення ґрунтується на розвитку пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ, но ЦІ дві процеси самостійні та залежався від родинного виховання.

Тому великого значення набуває самє мовленнєвий розвиток дитини та розвиток мислення в родіні. Оскількі набуті вміння и навички культури спілкування в дошкільному віці забезпечують подалі успішне навчання та розвиток в цілому, це зумовлює посилений Рамус до мовленнєвого розвитку як складової Загальної підготовкі до школи. Дошкільнік винен оволодіті культурою мовленнєвого спілкування: вміті вісловлюваті та доводіті ВЛАСНА мнение помощью правильно сформованому ї оформленого мовлення, загаль опануваті рідну мову, засвоїті ее літературні норми. А це Неможливо без всебічного розвитку мислення.

Проблему розумово та мовленевого розвитку досліджувалі як вітчізняні Вчені (Л.С. Віготській, В.В. Давидов, Л.В. Занков, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, В. О. Моляко, С.Л. Рубінштейн, Д.Б. Ельконін К.Д. Ушинський, Є.О. Тіхеєва, Л.Д. Артемова, Л.М .Жулідова, П. Поніманська, Л.Н. Грегуль, Л.С. Шовкова), так и зарубіжні (В. Джеймс, К. Коффка, Ж. Піаже, Й. Песталоцці, Ю. Фаусек, Л. Шлегер, Г. Альтшулер).

Отже, необхідне покращення дошкільного розвитку дітей з метою кращої адаптації першокласників до учбової ДІЯЛЬНОСТІ, гармонізації особистості дошкільника.

Про єкт дослідження - псіхічній розвиток дитини-дошкільника.

Предмет дослідження - психологічні Особливості розумово та мовленевого розвитку дитини-дошкільника.

Мета дослідження Полягає у теоретичністю обґрунтуванні та експериментальна дослідженні особливую мовленевого та розумово розвитку дітей дошкільного віку; у розробці практичних рекомендацій относительно покращення мовленевого та розумово розвитку в дошкільному віці.

Для Досягнення мети дослідження та патенти розв язати следующие Завдання дослідження:

. Проаналізуваті основні теоретичні підході до проблеми дослідження псіхічного розвитку дитини дошкільника у роботах вітчізняніх та зарубіжніх психологів.

. Надаті психологічну характеристику дошкільному віку.

. Віявіті соціально-психологічні фактори розвитку мислення та мовлення в дошкільному віці.

. Провести експериментальне дослідження психологічних особливую розумово та мовленевого розвитку дитини-дошкільника.

5. На Основі результатів констатуючого експеримент Розробити практичні рекомендації относительно покращення розумово та мовленевого розвитку в дошкільному віці.

Методологічну та теоретичну основу дослідження склалось: дослідження як вітчізняніх вчених (Л.С. Віготській, В.В. Давидов, Л.В. Занков, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, В.О. Моляко, С.Л. Рубінштейн, Д.Б. Ельконін К.Д. Ушинський, Є.О. Тіхеєва, Л.Д. Артемова, Л.М. Жулідова, П. Поніманська, Л.Н. Грегуль , Л.С. Шовкова), так и зарубіжніх (В. Джеймс, К. Коффка, Ж. Піаже, Й. Песталоцці, Ю. Фаусек, Л. Шлегер, Г. Альтшулер).

Методи (методики) дослідження:

аналіз Наукової літератури з проблеми дослідження;

спостереження;

Бесіда...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація дослідження розвитку дитини дошкільного віку з вадамі мовлення
  • Реферат на тему: Особливості розвитку мовлення у дітей дошкільного віку із затримкою психічн ...
  • Реферат на тему: Психологічні особливості розвитку мовлення у дітей дошкільного віку
  • Реферат на тему: Засоби і методи розвитку мовлення дітей дошкільного віку із затримкою психі ...
  • Реферат на тему: Дослідження моторного розвитку дітей старшого дошкільного віку зі стертою д ...