Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Мислення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови III рівня

Реферат Мислення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови III рівня

Введення


Актуальність дослідження . Дослідження мислення відкриває великі можливості для розвитку здібностей і можливостей людини, так як на практиці мислення як психічний процес не існує, воно незримо присутня у всіх інших пізнавальних процесах: в сприйнятті, увазі, уяві, пам'яті, мови. Вищі форми цих процесів обов'язково пов'язані з мисленням, і ступінь його участі в цих пізнавальних процесах визначать рівень їх розвитку. За допомогою знань про структуру мислення, його функціях, критерії його розвитку було розроблено безліч психологічних тестів запитальників, теоретичних підходів до діагностики практичного мислення.

На сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики особлива увага приділяється переосмислення концептуальних підходів до навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами та вдосконалення змісту їх навчання з метою підвищення ефективності корекційного впливу (М.М. Малофєєв, Е . Л. Гончарова, О.І. Кукушкіна, Е.А. Стребелева, Г.В. Чиркина та ін.) Однією з умов здійснення цього процесу є врахування вікових закономірностей і специфічних особливостей розвитку дітей з різними відхиленнями в розвитку. Дослідниками в галузі корекційної педагогіки зазначається, що серед дітей з особливими освітніми потребами велику групу становлять діти з мовними порушеннями, серед яких виділяються діти із загальним недорозвиненням мовлення (ОНР). У пізнавальній діяльності дошкільника вітчизняні психологи виділяють провідну роль наочно-образного мислення (Л.А. Венгер, А.В. Запорожець, BC Мухіна, М.М. Поддьяков та ін.) Рівень розвитку наочно-образного мислення, що досягається в дошкільному віці, має істотне значення для всього подальшого життя людини. Наочно-образне мислення, будучи психологічним новоутворенням старшого дошкільного віку, служить основним внеском, який дошкільне дитинство вносить в загальний процес психічного розвитку. Ступінь сформованості наочно-образного мислення багато в чому визначає успішність подальшого навчання дитини в школі і обумовлює готовність до розвитку словесно-логічного мислення. У сучасних програмах навчання і виховання дошкільників з ОНР в умовах спеціального дитячого саду вказується, що, володіючи повноцінними передумовами для оволодіння розумовими операціями, доступними їх віку, діти відстають у розвитку наочно-образного мислення і без спеціального навчання з працею опановують основними розумовими операціями: аналізом , синтезом, порівнянням (Т.Б. Філічева, Г.В. Чіркіна, 1993).

Мета дослідження - вивчення особливостей мислення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення.

Об'єкт дослідження - мислення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови III рівня .

сторінка 1 з 24 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення дітей із загальним недорозвиненням мо ...
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення старших дошкільників із загальним нед ...
  • Реферат на тему: Розвиток наочно-образного мислення глухих дітей молодшої школи із затримкою ...
  • Реферат на тему: Дидактична гра як засіб розвитку лексичної сторони мовлення у дітей старшог ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з руховими ...