Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Педагогічні умови розвитку творчих здібностей у молодших школярів

Реферат Педагогічні умови розвитку творчих здібностей у молодших школярів

Установа освіти

Білоруський державний педагогічний університет імені М. Танка

Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки

Факультет підвищення кваліфікації фахівців освіти

Кафедра приватних методик


Курсова робота

Педагогічні умови розвитку творчих здібностей у молодших школярів
Виконав: слухач I курсу гр. АЛЕ - 131

Семашко Наталії Володимирівни

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук,

доцент О.В. Клезовіч

Мінськ, 2 013

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи розвитку творчих здібностей у молодших школярів

.1 Сутність поняття творчі здібності

.2 Особливості розвитку творчих здібностей в учнів у молодшому шкільному віці

Глава 2. Потенціал уроків трудового навчання у розвитку творчих здібностей молодших школярів

.1 Зміст і методи розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках трудового навчання

.2 Творчі завдання як засіб розвитку творчих здібностей у молодших школярів

Висновок

Список використаної літератури

Програми


Введення


Молодший шкільний вік це особливо відповідальний період психологічного розвитку дитини, інтенсивного розвитку всіх психічних функцій, формування складних видів діяльності, закладання основ творчих здібностей, формування структури мотивів і потреб, моральних норм, самооцінки, елементів вольової регуляції поведінки. Творчість - складний психічний процес, пов'язаний з характером, інтересами, здібностями особистості. Уява є його фокусом. Новий продукт, одержуваний особистістю, у творчості може бути об'єктивно новим (соціально значущим відкриттям) і суб'єктивно новим (відкриттям для себе). Розвиток творчого процесу, у свою чергу, збагачує уяву, розширює знання, досвід та інтереси дитини. Творча діяльність розвиває почуття дітей, сприяє більш оптимальному і інтенсивному розвитку вищих психічних функцій, таких, як пам'ять, мислення. сприйняття, увага. Останні, у свою чергу, визначають успішність навчання дитини. Творча діяльність розвиває особистість дитини, допомагає йому засвоювати моральні та етичні норми. Створюючи твір творчості, дитина відбиває них своє розуміння життєвих цінностей, свої особистісні властивості. Діти молодшого шкільного віку люблять займатися мистецтвом. Вони із захопленням співають і танцюють, ліплять і малюють, складають казки, займаються народними промислами. Творчість робить життя дитини багатша, повніша, радіснішим. Діти здатні творити незалежно від особистісних комплексів. Доросла людина, часто критично оцінюючи свої здібності, соромиться їх проявляти. Кожна дитина має свої, тільки йому притаманні риси, які можуть бути розпізнані досить рано.

Основні положення теорії творчості, викладені в працях М.М. Бахтіна, доопрацьовані В.С. Біблером і С.Ю. Курганова. Великий внесок у дослідження творчості внесли численні вітчизняні та зарубіжні дослідження (Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, К.А. Абульханова-Славська, А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьєв, Д.Н. Узнадзе і ін .; Ліндсей Г., Хол KC, Томпсон Р.Ф.). У дослідженнях ПЯ. Гальперіна, В.В. Давидова, Л.В. Занкова, Я.А. Пономарьова, Д.Б. Ельконіна та інших показано, що різні характеристики мислення молодших школярів безпосередньо залежать від організації навчального процесу, від змісту навчання. Інтерес представляють дослідження креативності зарубіжних вчених (Р. Торренс, К. Тейлор, Е. Роу, К. Кокс, Р. Мей, та ін.), Що розглядають її як вищу форму мислення. Сутність креативності як інтегрального явища широко представлена ??в численних дослідженнях цілого ряду вітчизняних вчених (Д.Б. Богоявленська, Е.А. Голубєва, І.В. Дружинін, Н.С. Лейтес, А. М. Матюшкін. Е.Л. Яковлєва та ін.). Пізнавальний інтерес, активність, самостійність і творчість учнів розглянуті в роботах (Д.Б. Богоявленська, BC Данюшенков, П.І. Підкасистий, Я.А. Пономарьов, Т.І. Шамова, Е.А. Яковлева).

Дослідження розвитку творчих здібностей вимагає виявлення умов, в яких здійснюється цей процес, тобто розвиваючого середовища. Окремі аспекти цієї проблеми вивчені в рамках досліджень присвячених педагогіці середовища (С.Т. Шацький), суспільному середовищі дитини (П.П. Блонський), освітньому середовищі (Я.А. Коменський, Ж.Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці, Д. Локк), довкіллю (П.П. Блонський, З.Н. Гінзбург, А.С. Макаренко, С.М. Рівес, В.Н. Сорока-Россинський, С.Т. Шацький та ін.).

Проте, можливості творчого розвитку учнів, закладені у змісті суч...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Педагогічні умови розвитку творчих здібностей у молодших школярів на уроках ...
  • Реферат на тему: Нестандартні форми навчання як засіб розвитку творчих здібностей молодших ш ...
  • Реферат на тему: Психологічні особливості здібностей. Методика розвитку творчих здібностей ...
  • Реферат на тему: Проектна завдання як засіб розвитку творчих здібностей у молодших школярів ...
  • Реферат на тему: Театралізація на уроках літературного читання як засіб розвитку творчих зді ...