Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Театралізація на уроках літературного читання як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів

Реферат Театралізація на уроках літературного читання як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів

Державне бюджетне освітня установа середньої професійної освіти Ростовської області

«Зерноградскій педагогічний коледж»Випускна кваліфікаційна робота

Тема: Театралізація на уроках літературного читання як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів

Спеціальність 050709" Викладання в початкових класах»


Студентка 4 «В» групи: Аржанова Анна

Керівник: Резнікова А.А.
Зерноград


Зміст


Введення

Глава I. Теоретичні основи проблеми розвитку творчих здібностей молодших школярів

. 1 Психолого-педагогічна сутність понять «творчі здібності», «творча діяльність» молодших школярів

. 2 Організація творчої діяльності молодших школярів на уроках літературного читання

. 3 Театралізація на уроках літературного читання як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів

. 4 Методика використання театралізації на уроках літературного читання

Глава II. Організаційно-педагогічні умови розвитку творчих здібностей молодших школярів

. 1 З досвіду роботи вчителів-практиків з використання театралізації на уроках літературного читання

. 2 Дослідно-педагогічна робота по використанню театралізації на уроках літературного читання як засобу розвитку творчих здібностей молодших школярів

. 1.1 Констатуючий етап дослідження

. 2.2 Формуючий етап

. 2.3 Контрольний етап

Висновок

Список літератури

Додаток


Введення


Проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів складає основу, фундамент процесу навчання, є «вічної» педагогічною проблемою, яка з плином часу не втрачає своєї актуальності, вимагаючи постійного, пильної уваги і подальшого розвитку. Сьогодні в суспільстві особливо гостро відчувається потреба в людях ініціативних, творчих, готових знайти нові підходи до вирішення нагальних соціально-економічних, культурних завдань, здатних жити в новому демократичному суспільстві і бути корисними цьому суспільству. У зв'язку з цим особливої ??актуальності сьогодні набуває проблема розвитку творчої активності особистості. Творчі особистості в усі часи визначали прогрес цивілізації, створюючи матеріальні і духовні цінності, що відрізняються новизною, нешаблонном, допомагаючи людям побачити незвичайне, здавалося б, у звичайних явищах. Але саме сьогодні перед освітнім процесом ставиться завдання виховання творчої особистості, починаючи з початкової школи. Це завдання знаходить своє відображення в альтернативних освітніх програмах, в інноваційних процесах, що відбуваються в сучасній школі. Творча активність розвивається в процесі діяльності, що має творчий характер, яка змушує учнів пізнавати і дивуватися, знаходити рішення в нестандартних ситуаціях. Тому сьогодні в педагогічній науці та практиці йде інтенсивний пошук нових, нестандартних форм, методів і прийомів навчання. Широке поширення набувають нетрадиційні види уроків, проблемні методи навчання, колективні творчі справи в позакласній роботі, що сприяють розвитку творчої активності молодших школярів.

Дослідження особливостей розвитку творчої активності молодшого школяра здійснювалися в працях Л.С. Виготського, Б.М. Теплова, С.Л. Рубінштейна, Н.С. Лейтеса, педагогів Ш.А. Амонашвілі, Г.І. Щукіної, В.Н. Дружиніна, В.Д. Шадрикова, І.Ф. Харламова та інших. Серед різноманітних засобів розвитку творчої активності молодших школярів особливе місце займають уроки російської мови та читання в початкових класах.

Актуальність, заявлена ??в даній дослідницькій роботі, визначається потребою суспільства у творчих, активних людей і недостатнім використанням на уроках російської мови і читання різноманітних засобів, спрямованих на розвиток творчих здібностей. Важливість і необхідність розвитку творчої активності учнів в практиці початкового навчання зумовили вибір теми дослідження «Театралізація на уроках літературного читання як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів».

Об'єкт дослідження: навчальний процес.

Предмет дослідження: театралізація як одна з умов розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках читання.

Мета дослідження: виявити вплив театралізації на уроках літературного читання на розвиток творчих здібностей молодших школярів.


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Педагогічні умови розвитку творчих здібностей у молодших школярів на уроках ...
  • Реферат на тему: Нестандартні форми навчання як засіб розвитку творчих здібностей молодших ш ...
  • Реферат на тему: Проектна завдання як засіб розвитку творчих здібностей у молодших школярів ...
  • Реферат на тему: Розвиток уяви у молодших школярів на уроках літературного читання
  • Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках математики