Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Проектна завдання як засіб розвитку творчих здібностей у молодших школярів в позаурочний час

Реферат Проектна завдання як засіб розвитку творчих здібностей у молодших школярів в позаурочний час

Курсова робота

По темі: «Проектна завдання як засіб розвитку творчих здібностей у молодших школярів в позаурочний час»

г. Черняховськ, 2012

Зміст


Введення

Глава I. Теоретична частина роботи за темою «Проектна завдання як засіб розвитку творчих здібностей у молодших школярів у позаурочній діяльності»

.1 Основні підходи до сутності понять «Проектна завдання», «Творчість», «Творча діяльність», «Здібності»

.2 Форми і методи розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку

.3 Проектні завдання в початковій школі і їх класифікація

Глава II. Практична частина роботи по темі «Проектна завдання як засіб розвитку творчих здібностей у молодших школярів у позаурочній діяльності»

.1 Вивчення досвіду роботи за темою «Проектна завдання як засіб розвитку творчих здібностей у молодших школярів у позаурочній діяльності»

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Сучасне суспільство висуває все більш складні вимоги до кожного покоління, що вступає в життя. Постійно йде оновлення освіти, переосмислення цільових установок, змісту та організації процесу навчання. Сучасному суспільству потрібна творча особистість з активною життєвою позицією, що володіє самостійним, гнучким і нестереотипна, творчим мисленням і розвиненою уявою. Особистість, здатна швидко засвоювати, точно і оригінально застосовувати знання, вміння і навички. Розвиток особистості, її творчої індивідуальності має лежати в основі, сучасного педагогічного процесу. Ефективне вирішення цієї проблеми залежить від змістовних і структурно-функціональних змін, орієнтованих на пошук умов, механізмів та засобів створення розвивального середовища, яка сприяла б формуванню (розвитку) творчих здібностей дітей.

Формування творчо активної особистості школяра є однією з найважливіших завдань сучасної педагогічної науки і практики. Успішне вирішення цього завдання має велике значення, як для суспільства, так і для самої особистості.

Основні положення теорії творчості, викладені в працях М.М. Бахтіна, доопрацьовані В.С. Біблером і С.Ю. Курганова. Великий внесок у дослідження творчості внесли численні вітчизняні та зарубіжні дослідження (Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, К.А. Абульханова-Славська, А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьєв, Д.Н. Узнадзе і інших показано, що різні характеристики мислення молодших школярів безпосередньо залежать від організації навчального процесу, від змісту навчання.

При всьому різноманітті досліджень, необхідно відзначити їх теоретико-методологічний характер. Для здійснення ж реального педагогічного процесу, що сприяє розвитку творчих здібностей учнів, необхідно виявити комплекс психолого-педагогічних умов, розробити технологічне забезпечення його реалізації.

Проблема дослідження: які можливості проектної задачі як засіб розвитку творчих здібностей у молодших школярів в позаурочний час об'єкт дослідження: розвиток творчих здібностей у молодших школярів в позаурочний час.

предмет дослідження: можливості проектної задачі в розвиток творчих здібностей у молодших школярів в позаурочний час.

мета дослідження: вивчити можливості проектної задачі в розвитку творчих здібностей у молодших школярів в позаурочний час.

Завдання курсової роботи:

. Вивчити психолого-педагогічну і спеціальну літературу з теми дослідження та сформулювати методологічний апарат дослідження.

. Теоретично виявити і вивчити можливості творчих здібностей у молодших школярів у позаурочній діяльності.

. Узагальнити результати, зробити висновки з досліджуваної проблеми.

. Вивчити досвід роботи вчителів початкових класів з даної проблеми.


Глава 1. Формування творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами соціально-культурної діяльності


.1 Основні підходи до сутності понять «Проектна завдання», «Творчість», «Творча діяльність», «Здібності»


З психологічної точки зору початкова школа також як і дошкільний вік є сензитивним періодом для розвитку творчих здібностей, зумовлено це характерними особливостями віку. Діти молодшого шкільного віку надзвичайно цікаві, у них є величезне бажання пізнавати навколишній світ. Дорослі, заохочуючи допитливість, повідомляючи дітям знання, залучаючи їх в різні види ...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Нестандартні форми навчання як засіб розвитку творчих здібностей молодших ш ...
  • Реферат на тему: Психологічні особливості здібностей. Методика розвитку творчих здібностей ...
  • Реферат на тему: Театралізація на уроках літературного читання як засіб розвитку творчих зді ...
  • Реферат на тему: Педагогічні умови розвитку творчих здібностей у молодших школярів
  • Реферат на тему: Педагогічні умови розвитку творчих здібностей у молодших школярів на уроках ...